post

20 Цитати за Бизнис Иновација

Бизнис иновација претставува нешто ново, нешто неоткриено, нешто сеуште не пробано во бизнис светот и на пазарот на кој функционира самиот бизнис. За секоја иновација најголемата одговорност ја сноси самиот претприемач. Дури и бизнисот кој го креира претприемачот претставува одреден вид на иновација.

Бизнис иновација - цитати

Ќе продолжам со овој серијал на цитати на претприемач. Веќе имавте можност да прочитате за цитати за бизнис идеи. Сега ќе продолжиме со бизнис иновација.

Цитати за Бизнис Иновација

Иновација претставува креација на нешто ново или реаранжирање на нешто старо на нов начин – Michael Vance.

Иновацијата прави разлика помеѓу еден лидер и еден следач – Steve Jobs.

Иновацијата е ценрален елемент во економскиот просперитет – Michael Porter.

Иновацијата е специфичен инструмент на претприемништвото. Акт кој им овозможува на ресурсите нов капацитет да креираат богатство – Peter Drucker.

Учење и иновација одат рака под рака. Ароганцијата на успехот е да се мисли дека тоа што го направивте вчера, ќе биде доволно за утре – William Pollard.

Иновацијата не е производ на логично размислување, иако резултатот е врзан за логично структура – Albert Einstein.

Вообичаеното однесување претставува непријател на иновацијата – Rosabeth Moss Kanter.

Иновацијата по дефиниција нема да биде прифатена од прва. Тоа се едни повторувачки обиди, бескрајни демонстрациите, еднолични проби пред иновацијата да може да се прифати и интернализира од една организација. Ова бара “храбро трпение” – Warren Bennis.

Иновацијата претставува процес на трансформација на идеите во нешто што може да се произведе и во една пазарна форма – Watts Humprey.

Не можеме да веруваме дека ќе знаеме каде ќе оди светот. Но, се додека не сме поблиски со нашите потрошувачи, нашиот модел на светот ќе се разликува од реалниот. Не постои субститут на иновацијата, но иновацијата не е замена за да бидеме во контакт со околината – Steve Ballmer.

Како што енергијата е основа на самиот живот, идеите извор на иновација, така иновацијата е витален извор на сите човечки промени, подобрувања и прогрес – Ted Levitt.

Без промена не постои иновација, креативност или иницијативи за подобрување. Оние кои ги иницираат промените ќе имаат подобри можности да ги управуваат промените кои се неизбежни – William Pollard.

Бидејќи живееме во една ера на иновации, една практична иновација мора да го подготви човекот за работа која сеуште не постои и сеуште не може јасно да биде дефинирана – Peter Drucker.

Иновацијата нема ништо со тоа колку пари имате за истражување и развој. Кога Apple излезе со Mac, IBM трошеше најмалку 100 пати повеќе на истражување и развој. Не се работи за пари. Се работи за луѓето кои ги имате, како ги водите и колку добивате од нив – Steve Jobs.

Вистинскиот извор на богатството и капиталот во оваа нова ера не се материјалните работи… туку човечкиот ум, човечкиот дух, човечката имагинација и нашата верба во иднината – Steve Forbes.

Секој акт на креација првин е акт на деструкција – Picasso.

Иновацијата е поттикната со добивање на информации од новитеконекции; со увидот во патувања во нови дисциплини или пак места; од активни, колегијални мрежи и отворени граници. Иновацијата произлегува од тековната размена на информации, каде информацијата не е само акумулирана или складирана, туку креирана. Знаењето се генерира од конекциите кои не биле присутни претходно – Margaret J. Wheatley

Иновацијата е специфична алатка на претприемачите, средство со кое ги искористуваат промените како можности за различен бизнис или пак за различна услуга. Таа е во состојба да се претстави како дисциплина, може да се научи, да се практикува. Претприемачите треба да намерно  да бараат извори на иновациите, промените и нивните симптоми кои укажуваат на можности за успешни иновации. И тие треба да знаат и да ги применат принципите на успешна иновација – Peter Drucker.

Доколку ја прашав јавноста што тие сакаат, тие би одговориле дека сакаат брз коњ – Henry Ford.

Ние немаме традиционален процес на креирање на стратегии или пак процес на планирање кој ќе го видите во традиционалните технолошки компании. Тоа му овозможува на Google да иновира многу, многу бргу, што мислам дека претставува вистинска сила на компанијата – Eric Schmidt.

Неколку заклучоци и препораки

  • Иновација не значи дека треба да креирате само нешто ново, иновација претставува и подобрување на нешто старо или нешто веќе постоечко. Размислете за иновација во продажен процес, во тековен производствен процес или пак во тековниот маркетинг процес. Сето тоа подобрување претставува иновација.
  • Иновацијата е нешто што Вашиот бизнис ќе го направи уникатен, по што ќе се разликувате од конкуренцијата и што ќе ви донесе вистински просперитет на Вашиот бизнис.
  • Иновацијата како процес во еден здрав бизнис нема крај. Тоа е постојан процес на кој се мисли и дејствува секојдневно. Она што е иновирано денес нема да биде доволно утре. Ќе мора да се подобри.
  • Иновација бара креативност, односно излез од она што сметате дека е логично и нормално. Пореметувањето на тој секојдневен баланс на нормалното предизвикува креативност, а креативноста ја предизвикува иновацијата. Она нормалното, вообичаеното однесување или самите воспоставени стандарди претставуваат најголем непријател на иновацијата.
  • За иновацијата да биде прифатена во организацијата потребни се долготрајни експерименти, обиди и трпение. Бидејќи луѓето може да не го очекуваат она што самата иновација го нуди. Од друга срана секоја иновација организациските членови ги изместува од удобната status quo ситуација. Отпорноста кон иновацијата е неминовна.
  • За успешна иновација потребно е да имаме слух за она што се случува во околината. Да бидеме во еден близок контакт со нашите потрошувачи. Тие во голем дел можат да ни помогнат во избор на вистинската иновација во нашиот бизнис. Претприемачите треба да ги бараат изворите на иновации и веднаш да започнат со акт на иновација.
  • Промените се во тесна врска со иновацијата. Без промени нема ни иновација.
  • Дали секој може подобро да ја изведува сопствената работа утре. Секако. Но, дали тој човек, ваш вработен е поттикнат да размислува за подобрување на неговата сопствена работа? Кога нешто ќе се стандардизира веројатноста е дека секој вработен ќе си остане во полето на тие стандарди без да размислува за подобрување на тие стандарди. Секоја иновација започнува со рушење на сегашноста, како што вели Picasso.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] Иновација е збор кој континуирано ги следи претприемачите и бизнисите, особено малите бизниси. Иновација е нешто што креира долгорочна вредност за еден бизнис. Иновација е нешто што има висок потенцијал да гарантира успешност. Иновација е нешто што може, но и не мора да значи, да биде забележано од потенцијалните купувачи. […]

Speak Your Mind

*