post

Бизнис Капацитет – Секогаш мора да биде земен во предвид!

Кога сме во процес на бизнис планирање ние планираме што треба да изведеме, спроведеме, превземеме во иднина за нашиот бизнис. Ова изведување, спроведување, превземање ќе биде од страна на бизнисот. А бизнисот го сочинуваат:

  • Вие – претприемач (биолошки систем),
  • Вашите вработени (биолошки систем),
  • Технологијата (технички систем) и

Капацитет - Значајна алка во процес на бизнис планирање

Но, при тој процес на бизнис планирање, дали сте ги зеле во предвид капацитетите на бизнисот. Кога велам капацитети на бизнисот мислам на Вашите капацитети, капацитетите на Вашите вработени и капацитетите на Вашата технологија.

Ние можеби ќе сакаме да произведеме 100.000 парчиња од нашиот производ годишно, но нашата технологија ни дозволува само 50.000 парчиња годишен капацитет. Затоа секогаш во процесот на бизнис планирање морате да го имате во предвид капацитетот. Тоа значи, дека ќе треба да се навраќате неколкупати во процесот на планирање за да ги усогласите капацитетите со потребите и очекувањата од Вашиот бизнис.

Што претставува капацитет?

Капацитет едноставно претставува износ на работа која може да биде завршена во одреден временски период или пак способноста или можноста на еден вработен, машина, одделение, погон, сектор, организација да го произведе излезот во одреден временски период. На пример,

  • Еден вработен може да напише на компјутер една страна за 10 минути. Капацитетот е 1 страна/10 минути, или пак 6 страни/1 час, или пак 48 страни/1 ден.
  • Една дупчалка може да издупчи 20 дупки со дијаметар од 10 мм во лим со дебелина од 15 мм за 5 минути. Капацитетот е 20 дупки/5 минути, или пак 240 дупки/1 час, или пак 1920 дупки/1 ден… 10 дупки претставуваат излез на еден производ од таа машина, а тоа значи дека оваа машина има капацитет од 192 парчиња на ден.

Како што забележувате тука не ги земам некои фактори кои само би го намалиле капацитетот, како на пример, биолошки потреби на вработени, одржување на машината…

Она што сакам да го кажам тука е дека капацитетот едноставно претставува количина на излез од еден систем во единица на време.

Треба да напоменам дека различни системи ќе имаат различни капацитети, па дури и во склоп на еден ист систем на пример биолошкиот различни луѓе ќе имаат различни капацитетети. Тоа го наведов и во написот Повеќе работа не значи и повеќе завршена работа.

Два значајни вида на капацитети

Кога се наоѓаме во процес на бизнис планирање ќе треба да размислуваме за два вида на капацитети:

  • Достапни капацитети. Капацитети кои ги имаме во моментов и кои претставуваат нашата реална можност.
  • Потребни капацитети. Капацитети кои се потребни за одреден временски период. Ова се капацитети кои би било пожелно да ги имаме во иднина.

Вашата задача во процесот на бизнис планирање е секогаш да ги споредувате овие два вида на капацитети и да извлечете заклучок во вид на идни активности за зголемување на капацитетите. Логично, бидејќи процесот на бизнис планирање треба да овозможи подобрување на бизнисот во иднина, односно на крајот на периодот на бизнис планот нашиот бизнис треба да биде подобар од денот кога сме го започнале процесот.

Дополнување на Работи на еден проект

Во написот Работи на еден проект се до финиш дадов еден пример за работа на два проекта истовремено и како втора опција e да се работи на еден се до завршување и потоа да се започне со вториот. Во ова проблематика како дел од проектен менаџмент повторно голема улога одигрува капацитетот на бизнисот.

Со соодветно зголемување на капацитетот преку дополнителни вработени, купување на дополнителна опрема или едноставно со изведување на аутсурсинг за дел од активностите на двата проекти ќе можеме да ја постигнеме целта за побрзо завршување на двата проект на кои ќе работиме истовремено. Од друга страна ако повторно го земеме готовинскиот тек во овој приказ ова зголемување на капацитетите неминовно ќе доведе и до зголемување на трошоците за изведување на проектите.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*