post

Facebook Реклами – Маркетинг средство 78

Facebook Реклами

Facebook Реклами

Продолжуваме со серијалот за маркетинг средства на претприемач. Во 77-мото маркетинг средство стана збор за Facebook бесплатно кое се однесуваше на градење на присутноста на бизнисот на оваа платформа, додека во оваа 78-то маркетинг средство исто така ќе стане збор за Facebook, но за користење на нивниот систем за реклами кој функционира на принципот плати по клик.

За целите на овој пост ќе искористам еден mindmap кој пред извесен период го креирав за мене лично при крирање на Facebook рекламни кампањи. А, во понатамошниот дел од овој пост ќе се обидам накратко да навлезам во сите елементи од тој mindmap.

Mindmap за Facebook реклама

Mindmap за Facebook реклама

1. Цели на една Facebook реклама

Пред да го преземете конкретниот чекор на поставување на реклама на Facebook првин поставете цели на таа кампања. Запрашајте се што сакате да постигнете. Што сакате да направи оној кој ќе кликне на рекламата? Каде ќе го одведе кликот? Што потоа? Целите може да бидат:

 • Зајакнување на вашиот бренд.
 • Зголемување на продажба.
 • Промоција на Facebook страната.
 • Зголемување на фанови.
 • Привлекување на внимание.
 • Поттикнување на интеракција.

Ова е само за пример како би изгледале целите за една ваква кампања. Ставам три точки бидејќи листата може да биде бесконечна. Но, вие размислете за неколку најважни цели за Вашиот бизнис. Мора да напоменам дека може да имате неколку цели, но и неколку различни реклами за секоја цел.

Уште во оваа фаза за секоја цел определете буџет за определен временски период за кој ќе оди рекламата. Она што сега ќе го направите не значи дека ќе остане исто во поглед на буџетот и временскиот период.

2. Експериментирај со повеќе реклами

За секоја цел подготви повеќе реклами. Не се ограничувај само на една. Целта е да видиш која ќе дава подобри резултати и кој тип на реклама (слика, текст-порака и целна страна) за соодветната цел е најприкладна. Во овој дел е важно да имате идеја за повеќе видови на реклами. Сеуште не ги поставувате бидејќи истите ќе треба да го поминат и филтерот на наредниот чекор.

3. Таргетирај релевантен пазар

Ова е можеби најважниот чекор во целиот процес. Овој чекор едноставно претставува дефинирање на Вашите потрошувачи. Можете да започнете од тековната ситуација со Вашиот бизнис. Дефинирајте го вашиот тековен купувач. На пример, за еден бизнис купувачи се:

 • 80% мажи и 20% жени (или пак обратно да не бидам сфатен погрешно – 80% жени и 20% мажи).
 • На менаџерски позиции со моќ за одлучување.
 • Живеат во поголемите градови во Македонија.
 • На возраст помеѓу 35 и 55 години.

Овој чекор е значаен и за подобро да се дизајнираат самите реклами. Затоа освен оние тековните би било добро да тргнете и со дефинирање на еден идеален ваш потрошувач. Па затоа освен демографските карактеристики размислете и за:

 • Нивните интереси, желби и цели.
 • Што е она што ги прави среќни?
 • Какви се нивните проблеми?
 • Што е она што во моментов го немаат?

Сето ова има за цел да ве воведе во процесот на соодветно таргетирање при дизајнирање на кампањата. Facebook ви дава можност да таргетирате по:

 • Земја
 • Возраст
 • Пол
 • Лајкови и интереси
 • Конекции на Facebook
 • Едукација
 • Компанија за која работи
 • Заинтересираност
 • Брачен статус…

Facebook Таргетирање

Facebook Таргетирање

Затоа сето она што е блиску до Вашиот идеален купувач треба да го трансформирате во опциите за таргетирање на рекламата. За секоја цел и за секоја таргет група ќе имате различни реклами.

4. Дизајнирај релевантни реклами

Сега е време она што досега го сработивте да го пресликате во една релевантна реклама. Релевантна Facebook реклама е реклама која е специјално дизајнирана за соодветна таргет група. Затоа дизајнирате за секоја таргет група по неколку реклами согласно поставените цели во кои ќе вклучите некој од следниве елементи:

 • Интерес на таргетираната група
 • Повик за акција
 • Специјална понуда
 • Прашање за будење на интерес….

5. Креативни освежувања

Рекламите треба да се освежуваат. Не е добро една иста реклама постојано да напаѓа. Како и се останато една реклама си има свој животен циклус, се раѓа, го постигнува максимумот, влегува во опаѓање и на крајот умира кога веќе нема да обезбедува доволно кликови. Затоа постојано размислувај како креативно да ги освежиш рекламите.

6. Оптимизирај ги целните страни

Една реклама на Facebook по клик може да води или до Facebook страна или до Вашиот веб сајт. Тоа значи дека целта на кампањата се остварува преку тие целни страни. Затоа оптимизирајте ги целните страни во однос на тоа што сакате еден потенцијален купувач да го направи.

На пример, доколку сакате повеќе фанови на Facebook страна целната страна ќе биде токму таа страна, но не мора ѕидот на таа страна која нема никаков повик кон акција туку едноставно направете персонализирана страна во која јасно ќе ги наведете бенефициите од станување на фанови.

7. Анализирај, мери, споредувај…

Претходните два чекори во голема мерка ќе зависат токму од овој чекор кој претставува континуитет во едни вакви кампањи. Анализирај ги различните кампањи, споредувај ги и донесувај заклучоци во однос на тоа зошто една е поуспешна во однос на другата. И така постојано ќе ги подобруваш истите.

Дизајн

И за крај само она што треба да се има во предвид при дизајнирање на кампањите е дека:

 • Насловот треба да биде до 25 карактери
 • Сликата тренба да биде 110х80px и
 • Текстот треба да биде до 135 карактери.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] треба целосно буџетот да го реалоцираме на Facebook реклами наместо на Google […]

Speak Your Mind

*