post

Имате бизнис идеја – Што понатаму?

Една бизнис идеја е стартна точка за секој сегашен или пак иден претприемач. Бизнис идејата е важна бидејќи претставува почеток на еден нов живот – живот на бизнисот и живот на претприемачот. Но, таа е важна само во таа прва иницијална стартап фаза од животниот циклус на бизнисот. Последиците од таа бизнис идеја ќе се чувствуваат и во сите останати фази, но сепак во голем дел ќе зависат и од други бизнис активности на еден претприемач.

Бизнис идеја - Што понатаму?

Бизнис идеја - Што понатаму?

Еден просечен човек постојано има бизнис идеи. Тоа е во самата природа на човекот, да сонува за еден подобар живот. Но, идеите како што доаѓаат така и си одат од мозокот на потенцијалниот или сегашен претприемач. Тоа можеме да го решиме со книгата со бизнис идеи како еден од 10 бизнис темплејти на претприемач.

Добро имаме бизнис идеи и сега прашањето е што понатаму? Нема во овој еден напис да можам да опфатам се што ќе треба да направите во Вашиот бизнис, туку едноставно откако ќе дојдете до бизнис идејата што ќе треба како основно да дефинирате.

1. Дефинирајте ги производите и/или услугите

Имате бизнис идеја која опфаќа некој вид на производ и/или услуга за Вашиот иден или пак сегашен бизнис. Следното е прецизно и јасно да ги дефинирате тие производи и/или услуги. Еве некои прашања на кои Вие како претприемач ќе треба да дадете одговор:

 • Каков производ или услуга ќе понудам?
 • Кои ќе бидат карактеристиките на тој производ или пак услуга?
 • Кои ќе бидат поволностите за потенцијалните корисници на тој производ или пак услуга?
 • Кои ќе бидат дополнителни услуги понудени со тој производ или услуга?

2. Дефинирајте го пазарот

Веќе имате бизнис идеја, го имате прецизно дефинирано производот или услугата кои ќе ги понудите на пазарот. Следното е јасно, прецизно и недвосмислено да го дефинирате пазарот на кој ќе ги понудите тие производи или услуги. Еве некои прашања на кои Вие како претприемач ќе треба да дадете одговор:

 • На кој пазар ќе ги понудите производите или услугите (град, регион, држава, континент…)?
 • Кои ќе бидат корисниците на тие производи или услуги?
 • Кои се карактеристиките на тие корисници на производи или услуги (пол, старост, приходи, националност…)?

3.  Дефинирајте ги конкурентите

Следен важен елемент за секој бизнис по производот или услугата и пазарот се конкурентите. Не ја правите грешката со потценување на истите, бидејќи успешноста на Вашиот бизнис во голем дел ќе зависи од нивната успешност. Потребно е прецизно да ги дефинирате сите конкуренти кои се наоѓаат на пазарот кој го дефиниравте претходно. Еве некои прашања на кои Вие како претприемач ќе треба да дадете одговор:

 • Кои се 5-те најголеми играчи на пазарот во индустријата во која се наоѓа Вашата бизнис идеја?
 • Што, кога и како нудат тие 5 најголеми играчи?
 • Кои се карактеристиките на нивните производи или услуги?
 • Кои поволности кои тие ги нудат на пазарот со нивните производи или услуги?
 • Колкава е отпорноста на пазарот од влез на нови конкуренти и колку е тешко тоа да се оствари?

4. Дефинирајте ги ресурсите

Имате бизнис идеја, имате дефинирано производи и услуги, имате дефинирано пазар на кој ќе ги понудите тие производи и услуги и имате дефинирано кои се главните конкуренти и што прават истите. Сега е потребно да ги дефинирате потребните ресурси за Вашиот бизнис за да таа бизнис идеја стане реалност. Ќе треба да ги дефинирате најмалку следниве потребни ресурси:

 1. Колкав број на човечки ресурси ќе бидат потребни?
 2. Каков интелектуален капитал ќе треба да имаат тие човечки ресурси?
 3. Колкави финансиски ресурси ќе бидат потребни?
 4. Од каде ќе ги најдете тие финансиски ресурси?
 5. Какви материјални ресурси ќе ви бидат потребни?
 6. Од каде ќе ги набавите тие материјални ресурси?
 7. Какви информациски ресурси ќе ви бидат потребни?
 8. Кои ќе бидат изворите на тие информациски ресурси?

По ова што понатаму?

Секогаш ќе има понатаму бидејќи вие сте претприемач и започнувате или го проширувате бизнисот. Откога ќе ги дефинирате овие бизнис елементи едноставно повторно почнете од почеток и прилагодете ги производот или услугата и пазарот. Ова е поради фактот што по дефинирање и осознавање на конкурентите и потребните ресурси ќе имате дополнителни факти кои ќе треба да ги вклучите во Вашите производи или услуги и пазарот.

На пример, со дефинирање на конкурентите ќе увидите што тие прават за да продаваат на тој пазар. Ова е проверена работа. Вие едноставно ќе можете да го копирате нивното искуство и да го подобрите за да стекнете конкурентска предност. Затоа ќе треба да ги редефинирате првите два елементи.

Запомнете дека простор за подобрување постои и секогаш ќе постои.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] што понатаму? Прочитајте во Имате Бизнис идеја – Што понатаму? Регистрирајте се за неделни билтени на претприемач […]

 2. […] бизнис резултатиКНИГА СО БИЗНИС ИДЕИ – Претприемач on Имате бизнис идеја – Што понатаму?Драган Шутевски on Стратегија – Најбрз начин да ги […]

 3. […] пред да започнете со бизнис планот Вие веќе имате бизнис идеја. Можеби до сега ви поминале низ главата различни имиња […]

Speak Your Mind

*