post

Иновативни можности на еден претприемач

Kaizen подобрување, мало но големо Иновација и иновативност е нешто што е блиску поврзано со секој претприемач. Не зборуваме секогаш за високотехнолошки иновации кога зборуваме за иновативноста на претприемачот, но секој претприемач на ваков или онаков начин е поврзан со некаква иновација или препознаена иновативна можност, што всушност е и основата на неговиот бизнис.

Иновативноста претставува една организирана, систематска и рационална активност. Една од главните црти кои се провлекуваат во работење на претприемачите се иновации. Бидејќи претприемачите најчесто се со ограничени ресурси (финансиски, технолошки) тие мора да покажат големо ниво на итрост и со помош на иновациите да постигнуваат зголемени резултати во работењето.

Иновациите претставуваат специфично оружје на претприемачите, со чија помош ја користат промената како можност за извршување на разни производни и/или услужни активности. Претприемачите по правило носат некој вид иновации. Иновацијата претставува активност која ги дарува ресурсите со нови капацитети за создавање.

Иновациите можат да се толкуваат во смисла на промени на употребните вредности на ресурсот, за задоволување на некоја потреба на потрошувачот.

Успешните претприемачи не бараат по секоја цена големи инвестиции кои ќе развијат револуционерна индустрија, туку се задоволуваат и со помали иновации.

Огромен број успешни иновации користат промени. Иновативноста може да се претстави како научна дисциплина, подобна да биде научена и да биде практикувана. Претприемачите треба да истражуваат за можни извори на иновации, промени и нивните симптоми кои означуваат можност за остварување на успешни иновации. Тие треба да знаат и да го применуваат принципот на успешни иновации.

Разликуваме неколку видови иновации:

#1 Продорни иновации

Продорни иновации ги има најмалку, меѓутоа кога ќе дојде до правилно реализирање на овој тип на иновации, добиените резултати се најголеми. Овие иновации се случуват поретко и до нив се доаѓа потешко. Но, кога ќе се реализираат, може да настане и цела нова индустриска гранка, една цела нова потреба на пазарот за која ни самиот пазар не е свесен дека постои или ја има.

#2 Технолошки иновации

При секојдневна работа, како и со специјални истражувања, се доаѓа до овие иновации. Револуционерните технолошки иновации се поретки и секогаш бурно се проследени од јавноста. Секојдневните технолошки иновации всушност, претставуваат подобрување во процесот и се значајни за глобалните подобрувања на севкупниот процес.

#3 Обични иновации

Обичните иновации се најзастапени и се најмногу користени во практиката. Од нив не се очекува некоја спектакуларна добивка, меѓутоа тие се многу значајни за секој процес и носат големи подобрувања. ”Со ситни удари се постигнуваат значителни резултати”.

#4 Системските иновации

Систематските иновации се состојат од организирано барање на промени. Тоа се планирани промени во определени временски интервали кои едноставно на еден систематски начин овозможуваат еден организациски систем да провери дали се е онака како што треба и што би требало да се промени.

Во наредниот период ќе се занимаваме малку со иновативни можности, така да ќе опфатиме:

About Илија Чубровиќ

Comments

  1. Monika says

    Можете ли да постнете нешто во врска со Технолошките иновации. Конкретно за современите технолошки иновации во светот, како го менуваат светот, кои се најголемите технолошки иноватори особено во полето на ИТ.

Trackbacks

  1. […] ажурирањата на претприемач.Постојат многу примери на иновативни потфати кoи не успеале. Тие неуспеси понекогаш ги чинат […]

Speak Your Mind

*