post

Комбинација на видот на малопродажба како потенцијал за успех

Очигледно е дека денес навистина постои еден хаос кога станува збор за обид да се направи некаква класификација на малопродажни продавници, особено поради фактот што границите кои порано постоеа веќе не постојат и едноставно правилата на игра се комплетно редизајнирани, но редизајнирани во приказ на „не постојат правила”.

малопродажба

На пример, ако се обидеме да кажеме дека продавниците на мало може да се поделат во однос на индустрии како што се фармацевтска индустрија, прехрамбена индустрија, детски играчки и други индустрии веќе не можеме затоа што ако ги земеме аптеките кои се продавници на мало за фармацевтска индустрија во нив ќе забележите дека се продаваат и производи од козметичката индустрија, па дури и во некои можете да најдете и играчки за деца. Во поголемите маркети може слободно да се каже дека има од „игла до локомотива” при што многу индустриски гранки си го наоѓаат своето место за да стигнат до крајните купувачи токму преку овие маркети како посебен вид на продавница на мало.

Затоа сметам дека веќе не може да се користи една ваква класификација.

Какви малопродажби постојат

Не би сакал да навлегувам во посебните видови на малопродажби кои традиционално се користат како самопослуги, специјални продавници, стоковни куќи, супермаркети, продавници со попусти, се за една цена продавници итн. Тука би користел погенерална класификација на продавници на мало како:

  • Локациски базирани продавници. Овие продавници се цврсто врзани за својата локација во која самиот процес на изведување на трансакцијата бара купувачот да дојде, влезе, избере производ и плати за производ како би станал сопственик на тој производ. Различни варијации може да постојат од самоуслуга до специјално одреден продажен тим за секој купувач и се зависи од видот на производите кои се продаваат, како и од големата идеја како дел од глобалната стратегија на самата продавница на мало. Онаа што е најкарактеристично за овие продавници е тоа што локацијата и човечките ресурси на продавницата играат голема улога.
  • Автомати – продавници. Често пати се заборава на овој вид на продавници на мало кои исто така се врзани со локација, но не бараат постојан кадар за самото изведување на трансакцијата. Пример на вакви автомати продавници се автомати за кафе, автомати за бонбони или гуми за џвакање, автомати за играчки, автомати за кифли, автомати за безалкохолни пијалоци… Карактеристично за вакви видови на продавници е што нивното функционирање бара стандардизираност на производот кој се продава и соодветно одржување, особено во однос на обезбедување на залихи на производи во самиот автомат. Успехот на вакви продавници во голем дел се базира на локацијата на која се наоѓаат. Така денес можете да забележите вакви автомати во поголемите институции каде има поголем број на вработени кои секојдневно користат некои од производите кои се продаваат преку ваквите автомати.
  • Виртуелни продавници. И како последен вид на продавници на мало ќе ги споменам виртуелни продавници. Овие продавници бизнисот го изведуваат без специфична локација на самата продавница каде ќе се наоѓаат производите и каде ќе се изведе самата трансакција. Пример на вакви продавници се директан продажба каде продажен тим оди од врата до врата, нуди производи и ја спроведува трансакцијата доколку успее да го убеди потенцијалниот купувач. Втор пример може да биде каталошка продажба, каде продавницата изготвува периодичен каталог на сите производи кои ги нуди и кои може да се нарачаат преку телефон и испорачаат преку специфичен тим за продажба на компанијата или пак преку пошта. Трет и доста популарен вид на вакви продавници се е-трговија каде производите се изложени на вебсајтот и директно преку самиот веб сајт и употреба на кредитни картички може да се изведе трансакцијата, со тоа што испораката се врши по успешно завршување на самата трансакција. Карактеристично за овие продавници е потреба од поголем фокус кон менаџирање на залихи и самата испорака на завршени трансакции.

Комбинација – можеби е патот кон успехот

Сега можеби ќе се запрашате што оваа има врска со мојот бизнис, мојата продавница на мало, мојот супермаркет, мојот синџир на супермаркети… Во ситуација кога веќе го имате изградено бизнисот, веќе се функционира некако и нормално е да се постави оваа прашање. Сметам дека една од најголемите грешки е преголемиот фокус само на еден начин што пак, нормално потекнува од онаа што го пишував во претходниот број, а тоа е слабоста на „големата идеја”. Вашата стратегија мора да обезбеди пофлексибилен пристап кога станува збор на бизнис моделот кој го користите или би го користеле во иднина. Тоа е логично бидејќи се се менува околу вас со невидена брзина и доколку вашата продавница на мало не е доволно флексибилна нема да можете да се прилагодите на притисоците кои доаѓаат од надворешноста на вашата компанија.

Во 2010 година направив едно мало истражување, односно една анкета на купувачи кога станува збор за малопродажба во однос на тоа како тие преферираат да купуваат. Иако, следната тема за која ќе пишувам на оваа тема се купувачите и во однос на просторот кој можам да го искористам ќе го начнеме малку подетално, сепак тука ќе наведам еден резултат од оваа истражување. 4 од 10 анкетирани бараат крупни промени во начинот на реализација на малопродажбата, односно купувањето.

Затоа, мора подлабоко да навлезете во значењето на видовите на малопродажба кои ги наведов погоре. Ако го земам за пример видот виртуелни продавници лесно ќе можам да изведам многу различни можности за бизнис моделот на еден малопродажен бизнис. На пример, можеме да имаме:

  • Е-трговија,
  • Каталошка продажба,
  • Продажба преку пошта,
  • Продажба преку епошта,
  • Пониски цени на производи (нема потреба од продажен тим, локација со скапи наемнини или уредување на продавницата),
  • Групно купување,
  • Продажба преку контакт форма итн.

Сето тоа се можности за една продавница на мало и сето тоа се едноставно можни прилагодувања кон различни потенцијални купувачи и нивните различни потреби.

Ако зборуваме за првиот вид на продавници на мало, локациски базирани продавници можеме да зборуваме за разни попусти, разни локациски поволности, разни дополнителни услуги кои можат да се реализираат само преку директен контакт помеѓу продажен тим и купувачот, помош при испорака, паркинг простор…

Комбинација на овие разни варијабли кои произлегуваат од видовите на продавници на мало може да претставува клуч за успех. Зошто да не си купам кафе од автомат додека ја полнам кошничката со производи. Зошто да немам можност да нарачам преку интернет намирници и да не морам цела недела да одам во продавница? Зошто да немам паркинг? Зошто персоналот да не ми помогне при испорака кога купувам телевизор од трети спрат на еден супермаркет? Зошто да не ја испратам мојата нарачка преку епошта и некој да ја процесира се до конечно завршување на трансакцијата? Ова е само дел од прашањата зошто кои мене ми се вртат низ главата секогаш кога треба да купувам нешто.

Со соодветна стратегија која обезбедува флексибилност на бизнис моделот и соодветна комбинација на разни можности за изведување на бизнисот една продавница на мало само се доближува поблиску до потребата на секој поединец. Можеби звучи како обид да се задоволат сите, но сепак поголемиот број на малопродажни бизниси се фокусираат на поширок спектар на купувачи кои се разликуваат во многу детали во однос на онаа што навистина сакаат и што навистина им претставува потреба.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*