post

Постави ниски но остварливи, наместо високи неостварливи цели

Бизнис цели

Бизнис цели

Дали е сигурно дека ако поставиме високи цели и се обврземе кон нив сигурно ќе ги оствариме?

Не верувам. Обврзување кон остварување на целите е важен фактор во успешноста на еден претприемач што повеќе пати беше нагласено тука. Но, не верувам дека ако поставиме цел продажба од една милијарда евра како еден мал бизнис и се обврземе на остварување дека ќе ја оствариме. Сепак, ние се наоѓаме во една мала земја, каде многу работи многу потешко се изведуваат во споредба со некоја „понормална“ држава.

Еден планинар почетник нема да може веднаш да се искачи на Монт Еверест. Еден претприемач, сопственик на мал стартап бизнис неможе да постави цели веднаш да биде Google, барем не во Македонија. Дури и најиновативните идеи кај нас тешко поминуваат заради недостаток на една глобална рамка која ќе му помогне на еден таков претприемач да ја оствари својата висока цел.

На пример, целта да заработиме 100.000 евра е многу поостварлива отколку една милијарда во тековната година.

Од што зависат целите?

Постојат повеќе фактори и елементи во бизнис светот кои имаат влијание и ги регулираат претприемничките цели. Но, во овој дел ќе се обидам накратко да презентирам неколку.

1. Претприемач

Бидејќи целите ги поставува еден претприемач, нормално е дека ќе има влијание на истите. Од друга страна, еден претприемач како сопственик на мал бизнис е централната точка околу која се друго се одвива и нормално е да се тргне од желбите на еден претприемач кои понатаму ќе се прилагодуваат на останатите фактори за да се добијат вистински остварливи цели кои ќе обезбедат раст на бизнисот.

2. Индустријата

Освен претприемачот тука е и индустријата во која функционира еден бизнис. Не можат целите да бидат значително поголеми од просекот на индустријата во која се наоѓа еден бизнис.

3. Пазар

Секој бизнис оперира на одреден пазар. Тој пазар има одредени граници во поглед на квантитетот на истиот. Растот на пазарот е дефиниран со растот на неговите чинители. Не можеме да очекуваме да исполниме цели кои се над можностите на пазарот во кој се наоѓа нашиот бизнис.

4. Квалитет

Квалитетот на производот и/или услугата кои ги нудиме ќе влијаат на одреден начин на целите на нашиот бизнис. Можеме ние да сакаме да оствариме нешто, но доколку квалитетот кој го нудиме нема потенцијал за да обезбеди остварување на тоа нешто приказната со нашите соништа завршува.

5. Ресурси

Ресурсите се уште еден фактор кој влијае на остварувањето на нашите цели. Без разлика дали станува збор за финансиски, материјални, човечки или пак информациски ресурси тие ќе влијаат на висината на нашите и цели и нивното остварување.

Објективност

Затоа, првиот чекор во обезбедување на соодветен развој на нашиот бизнис е да бидеме објективни и таа објективност да биде вклучена во поставување на нашите бизнис цели. Сите погоре наведен фактори треба да бидат земени во предвид (а и не само тие, туку и се што во дадена ситуација може да влијае на нашиот бизнис).

Имам видено поставени цели за имплементација на нов софтвер кои се нереално остварливи, а веќе се надминати и доцнат скоро една година. Тука главен фактор е недостаток на интелектуален капацитет на еден организациски систем, влијание на бирократија, несоодветен менаџмент на проекти и несоодветно планирање и предвидување на иднината. Значи не треба да се ограничите само на горенаведените 5 фактори затоа што различна состојба бара разгледување на различни фактори.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] ќе ни биде средство со кое ќе ги оствариме поставените цели. А кои цели ги има поставено нашиот бизнис кои треба да […]

Speak Your Mind

*