post

Организациски промени – Значајност и дефинирање

Организациски промени

Организациски промени

Секој ден е различен од претходниот. Секој бизнис ден е различен од претходниот. Ние не сме исти во однос на вчера. Машините, компјутерите и опремата се постари за еден ден во однос на вчера. Купувачите се постари за еден ден во однос на вчера. Купувачите се поумни за искуство од еден ден за разлика од вчера. Ова се надворешни и внатрешни промени кои бараат организациски промени во еден бизнис.

Значи промените се единствено нешто што е константно во бизнис светот, па затоа и значајноста на истите е огромна за секој претприемач или менаџер.

Во Wiktionary за промената се вели дека е:

збор што се користи за опишување на транзиција која што се појавува од исто до различно.

Значи промената го опишува процесот на транзиција од постоечка состојба до нова (посакувана) состојба. Тој процес на транзиција од постоечка до посакувана состојба претставува активност на станување различен или модификација на нешто. Оваа активност на станување на различен и модификација на нешто имаат одредена цел, а тоа е да се подобри тоа нешто. Дали некој би се менувал на полошо или дали би се менувал ако со тоа менување воопшто не се подобри. Во такви случаи промената е бесцелна.

Промената не е затоа што едноставно сакате да менувате нешто. Таа мора да има цел. На пример, одговор на конкуренција, одговор на променети очекувања на потрошувачите. Одговор на нови барања на потрошувачите. Влез на нов пазар. Набавка на нова опрема и технологија.

Заради својата околина и интерактивноста на организацијата со својата околина можеме да кажеме дека:

Организациските промени претставуваат активности на станување на различен или модификација на организацискиот систем со цел да се подобрат сите деловни процеси на организацијата и да се изврши прилагодување на истата со промените во нејзината околина.

Денес ниедно претпријатие (организација) или мал бизнис не може да успее без да се прилагодува на надворешните и внатрешните околности, а тоа прилагодување претставува промена. Слободно можеме да кажеме дека организаициските промени се единствено нешто што е постојано и во малите и во големите претпријатија. Или пак би требало да биде постојано. Оние кои не се менуваат или веќе ги нема на бизнис картата или набргу ќе ги снема.

Зошто организациските промени се значајни за претпријатијата?

Неколку од поважните причини се:

  • Промените се единствено константно нешто во претпријатијата.
  • За да се опстане мора да се менуваме и да излегуваме во пресрет на променливите барања на купувачите
  • Глобализација на пазарот и зголемување на конкуренција на истиот
  • Развој и примена на науката во работењето на претпријатијата доведува до потреба на примена на нови начини на работење.
  • Целосно променет и континуирано менување на начинот на комуникација.
  • Пазарот се побрзо бара нови производи со се пониска цена на чинење што пак бара големи промени во претпријатието.

Ова е само дел од значајноста на организациските промени за сите типови на претпријатија.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] секаква отпорност кон организациските промени постојат одредени причини кои можат да бидат […]

  2. […] на RSS feed за ажурирањата на претприемач.За секоја организациска промена постои некоја сила, причина, односно извор на таа […]

Speak Your Mind

*