post

Претприемништво – предности и недостатоци

Вистини и невистини за претприемачи Секоја работа си има свои убави, но и помалку убави страни, односно носи одредени привилегии и предности, како што има и свои мани и недостатоци.

Исто така и претприемништвото ги носи во себе овие карактеристики.

Предности на претприемништво како професија

Како предност треба да се истакне тоа што претприемачите поседуваат одредена автономија-независност и слобода во одлучувањето по голем број на прашања (сам свој газда), но не и на сите, бидејќи постојат одредени фактори кои не можат тукутака да се игнорираат (влада, добавувачи, купувачи, сите имаат своја тежина, па во голем број случаи претприемачот мора свесно да ја ограничи својата автономија).

Предност да се започне сопствен бизнис е и чувство на достигнување и контрола на финансиите. Не е секогаш во прашање само зголемување на богатството. Голем број на претприемачи не бараат исклучиво само богатство, туку тоа што го имаат да можат да го контролираат.

Недостатоци на претприемништво како професија

Како негативност се јавува личното жртвување. Претприемачот има многу работа, особено во првите години. Нема време за семеен живот, рекреација, одмор. Постои голема напнатост и високо ниво на стрес. Претприемачот треба да си го постави прашањето за тоа, колку е самиот способен да се жртвува за бизнисот да биде успешен. Се јавува љубомора кај пријателите.

Товарот на одговорност е голем. Претприемачот често нема соработка со луѓе од ист ранг, па не постои колегијалност, поделба на информации. Поради тоа и одговорноста е значително поголема. Претприемачот е сам на врвот, нема со кого да ги размени мислите. Тој ставил се под хипотека кога зел кредит. При тоа се јавува чувство на осаменост. Додека бизнисот не порасне, тој мора да има познавање на голем број на области (маркетингот, финансиите, производство).

Постои исклучително мала толеранција за грешки. Големите компании можат да погрешат и да воведат производ кој не оди, но тоа нема да ги уништи, бидејќи имаат дополнителни приходи од други бизнис активности, додека кај малите бизниси една погрешна одлука може да го закопа бизнисот.

About Илија Чубровиќ

Speak Your Mind

*