post

Совет за еден мал бизнис: Креирај краткорочни победи

Совет за мал бизнис

Совет за мал бизнис

Ти како еден претприемач сигурно работиш на различни проекти со различно значење за твојот бизнис. Работиш на различни задачи. Работиш и на подготовка и имплементирање на различни процеси на промени во твојот бизнис. Работиш и на пронаоѓање на различни начини за справување со отпорот кон тие промени.

Како и да е, се има одредено важна цел за тебе и за твојот бизнис. Таа цел е успехот кој што сакаш да го постигнеш. Од друга страна, доколку не ги завршиш сите тие проекти, или пак доколку не ги завршиш на различен начин, ќе изгибиш голем дел од веројатноста дека ќе го постигнеш успехот кој го сакаш.

Можеш ли да најдеш одреден вид на рани победи кои може да ти помогнат во енергизирање на процесите на кои ти и твоите вработени работите?

Мора да се мотивираш себеси и секако твоите вработени заради успешно завршување на задачите, или испешно комплетирање на целиот проект без разлика за каков проект станува збор.

Особено кога станува збор за долги болни проекти ти требаат такви ситуации на краткорочни победи за да ги избегнете проблемите во иднина. Како човечки суштества сите сакаме да победуваме. Тие победи ни даваат моќ да продолжиме со до конечната целна линија.

Затоа треба да го поделите проектот на неколку делови кои ќе донесат такви краткорочни победи по завршување на секој дел. Колку побргу ќе можеш да псотигнеш рани победи, толку е подобро за идниот успех на целиот проект.

  • Можеш ли да најдеш нешто во твојот проект што може да биде видено како ситуација на краткорочна победа колку што може побргу?
  • Можеш ли да најдеш нешто во твојот проект што може да биде емоционално моќно за лицата инволвирани во имплементација на тие проекти?
  • Можеш ли да најдеш победи кои ќе бидат видливи и вредни за лицата инволвирани во имплементацијата на проектот?
  • Можеш ли да најдеш нешто што може лесно да се постигне и што ќе донесе мотивација за иднината на проектот?

Мора да се запрашаш и да ги одговориш овие прашања кога ги планираш твоите проекти доколку сакаш да ги најдеш можните ситуации на рани победи кои можат да ја енергизираат идната имплементација на процесот.

За оваа недела совет за еден мал бизнис: разгледај ги проектите кои планираш да ги имплементираш и обиди се да најдеш можни краткорочни победи кои ќе бидат доволно бргу по започнување на проектот, емоционално моќни за лицата, доволно видливи и вредни и можат лесно да бидат постигнати. Кога ќе ги постигнеш тие краткорочни победи прослави ги со твојот тим.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*