post

Што треба да содржи презентација на иновативни идеи

Прашањето е што треба да содржи презентација на иновативни идеи. Иако можеби се чини како неважно прашање, сепак сметам дека треба да обрнеме поголемо внимание за во иднина.

Презентација на иновативни идеи

За што станува збор?

За нешто многу важно кога станува збор за стартапи или мали бизниси кои имаат идеја, но немаат финансиски ресурси за реализација на истата. Во една таква ситуација бараат начини да убедат потенцијални инвеститори или пак доколку учествуваат на бизнис план натпревар или некоја друга манифестација во стилот стартап викенд, старт бла, стартап блу… за да победат, добијат награда вообичаено финансирана од поголема глобална компанија…

Ајде да видиме кои прашања еден потенцијален инвеститор би ги поставил кога ќе му биде презентиран еден ваков бизнис план или кога се презентира одржливоста на иновативната идеја која треба да се претвори во нов бизнис – стартап.

Напомена: Овој наслов претставува извадок од епизодата 15 од подкастот “претприемачки пат“, за целосна содржина можете да го симнете транскриптот или пак да ја слушате епизодата преку следниов линк: што е најважно да презентирате за вашата иновативна идеја.
 1. Колку купувачи веќе има бизнисот? Дали имате склучено некои договори со некои од компаниите кои сте ги анализирале? Сте контактирале ли со некој од потенцијалните купувачи? Какво е нивното размислување? Каков е нивниот однос? Дали во следните недели очекувате уште некој договор врз основа на тие контакти?
 2. Што е со конкурецијата? Има ли? Нема ли? Што е со тој и тој понудувач на таков и таков производ кој има инкорпорирано дел од вашата идеја во неговиот производ? Зошто вие би биле подобри? Зошто потенцијален купувач да ве избере вас, а не постојната или идната конкуренција?
 3. Доколку вложам толку и толку пари, за колку време ќе си ги вратам? Колку се точни претпоставките дека токму толкава и толкава продажба ќе реализирате со што тврдите дека јас ќе си ги вратам вложените пари и дополнително ќе заработам за тој временски период за кој тврдите? Зошто мислите дека се точни тие претпоставки? Како ќе ми ги докажете тие претпоставки?
 4. Каква е изводливоста на производот или услугата кои ќе се базираат на вашата иновативна идеја? Дали изводливоста и идната актуелност ќе бидат усогласени? Имате ли капацитет за да ја реализирате идејата во производство на иновативен производ или услуга?

Сега да видиме што ќе треба да содржи една таква презентација која во исто време ќе одговори на овие прашања и сите други можни прашања кои ќе му се вртат низ главата на еден потенцијален инвеститор. Со помош на овие елементи ќе ја намалите и неизвесноста кај истиот.

 1. Бизнис модел. Нa претприемач можете да најдете повеќе наслови кои ја обработуваат темата за моделирање на бизнис или изработка на бизнис модел. Бизнис моделот е важен во вашата презентација затоа што преку таа една слика лесно ќе се забележат многу работи за вашиот иден бизнис и особено клучните 4: купувачи, понуда, инфраструктура и финансиска одржливост.
 2. Потврда на хипотези. Вашата следна задача при презентирање на вашата иновативна идеја е да обезбедите докази дека тие претпоставки се вистинити, или барем дека се доста блиску до вистина. На пример, дали токму тие купувачи ќе бидат купувачи? Дали толкав износ на учество пазарот ќе биде вистинит? Дали токму тие ресурси се потребни или не се потребни? Од каде го знаете сето тоа? Значи целта на овој дел од презентацијата е да покажете докази, докази кои ќе дојдат како резултат на вашето тестирање на бизнис моделот.
 3. Изводливост. Бидејќи веќе опфативте во презентацијата докази за претпоставките во бизнис моделот кои веќе и не се претпоставки, сега е време да се префрлите на изводливоста. Главно средство за презентација на изводливоста е да имате пилот производ, макета, мокап… На пример, алфа или бета производ за физички производи, или пак лендинг страни и функционални страни на самиот производ каде ќе бидат интегрирани главните карактеристики кои се опишани во бизнис моделот.
 4. Купувачи. Сега да преминеме на купувачите и онаа што ќе треба да го презентирате во однос на нив. Иако малку зборував во однос на купувачите како елемент на бизнис моделот во делот потврда на хипотези, сепак потребно е подетално образложение во овој дел бидејќи бизнисот ќе зависи токму од нив. Колку потенцијални купувачи од дефинираните идеални купувачи во бизнис моделот се контактирани од ваша страна? Со колку од контактираните сте реализирале состаноци? Колку купувачи од реализираните состаноци пројавиле интерес за вашиот производ или услуга? Колку од оние кои пројавиле интерес ве контактирале да ве прашаат до каде сте со решението?Колку нарачале и станале ваши вистински купувачи во фазата на тестирање?
 5. Трошоци за стекнување на купувачи. Оваа мерка, како што и самото име кажува, го покажува трошокот кој вашиот бизнис ќе го има за да стекне, или активира за веб/мобилен канал еден дополнителен купувач. Една ваква бројка му кажува на потенцијалниот инвеститор веднаш дали идејата е профитабилна или не.
 6. Животна вредност на купувачи во однос на трошоци за стекнување на купувачи. Колкава е севкупната вредност на еден стекнат купувач за мојата компанија доживотно? Оваа мерка ја дефинира доживотната вредност на вашиот купувач за вашата компанија, односно колкава е вредноста на купувачот од моментот на станување на купувач до моментот кога веќе нема да биде купувач за вашата компанија. Но, за инвеститорите е важен односот помеѓу тоа колку пари сте вложиле за да стекнете еден купувач и колку пари ќе потроши тој еден купувач во вашиот бизнис се додека е купувач за вашиот бизнис. На пример, ако трошокот за стекнување на еден купувач е 5.000 денари, а животната вредност на еден купувач е 50.000 денари, тоа значи дека оваа мерка како однос изнесува 10, односно 50.000 поделено со 5.000.
 7. Повраток на инвестиција. Понатаму, многу е важно да образложите за колку време оној кој ќе инвестира илјадници или милиони во пари ќе си ги врати парите и од кога може да очекува дека ќе заработува за неговата инвестиција во вашата иновативна идеја.
 8. Менаџмент. И како за крај тука е менаџментот. Сепак стартап процес е процес кој бара силно менаџирање. Кој ќе го менаџира? Како ќе го менаџира? Дали инвеститорот ќе предложи дел од менаџерската структура? Дали вие како претприемач ќе ја имате таа улога. Едноставно цврсти менаџмент системи се нешто што ќе гарантираат дека онаа што тука се презентира и навистина ќе се реализира и претставува дополнителна сигурност за потенцијалниот инвеститор.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*