post

Истрајност и Упорност – Четврти Слој за Успех на Еден Претприемач

Истрајност и упорност претставуваат четврти слој за успех на еден претприемач како што дојдовме по спроведената анализа во написот Успешен претприемач – Одлучувачки фактори – реалност.

Истрајност и упорност - Успешен претприемач

Пред да започнам со овој четврти слој кој се однесува на истрајноста и упорноста би ги сублимирал накратко претходните слоеви за успех на еден претприемач.

Еден претприемач презема акција која претставува прв слој на успех. Има знаење и креативен е во процесот на спроведување на тие акции што претставува втор слој за успех на еден претприемач. Тоа знаење и креативност лесно го трансформира во зголемување на сопствени вештини и интелигенција кои му помагаат да ја избере вистинската акција која ќе ја спроведе. Кога веќе ги има овие елементи мора да биде истраен и упорен во спроведување на акциите кои всушност претставуваат одлуки кои ги носи во врска со бизнисот.

Што е истрајност?

Истрајноста едноставно претставува Ваша активност која продолжува да се спроведува и покрај потешкотиите и неколкуте неуспеси со таа активност. Може да се каже дека истрајноста е едноставно одбивање да се откажете од нешто.

Можете да забележите дека истрајноста е поврзана со тешки услови, притисоци и претходни неуспеси.

Еве еден пример за истрајност како особина на еден претприемач. Претприемачот започнува бизнис – преземал акција. Има знаење за бизнисот што го започнува, има и креативност. Вешт е и интелигентен. Но, веќе по првите неколку месеци се соочува со премногу проблеми:

  • Слаба продажба како резултат на малку купувачи.
  • Недостаток на финансии бидејќи сите ги вложил во започнување а приходите сеуште се мали.
  • Голем притисок од конкурентите бидејќи сеуште е нов на пазарот.
  • Нема препознатлив бренд бидејќи сеуште бизнисот е нов.

Доколку еден претприемач кој започнал бизнис, се откаже во оваа фаза тој ќе ја нема особината на истрајност и не може да се каже дека е претприемач. Но, доколку со помош на неговото знаење, креативност, вештини и интелигенција успее да донесе правилни одлуки со кои ќе ги решава новонастанатите проблеми тој претприемач ќе истрае во сопствените намери да изгради успешен бизнис.

Што е упорност?

Упорноста едноставно претставува Ваша активност која продолжува да се спроведува за исполнување на одредени воспоставени цели.

Некои претприемачи нема да издржат да стигнат до целта единствено заради тоа што не се упорни. Честопати знаеме да кажеме кога ќе завршиме некоја работа (спроведеме некоја акција) со која стигнуваме до нашата цел дека упорноста се исплати. Секако дека се исплати, бидејќи доколку се откажеме пред целта нема воопшто да стигнеме до таа цел.

Да земеме за пример еден маратонец. Тој трча и сеуште не е заморен, нема надворешни притисоци, но во неговиот мозок поминува мисла дека треба да истрча уште неколку километри за да стигне до целта. И едноставно, таа мисла го тера да се откаже со тоа што си вели дека растојанието е многу големо.

Која е разликата?

Двата термини се многу слични. Единствената разлика е што кај истрајноста се наоѓаат и надворешни фактори како потешкотии или пак притисоци врз претприемачот. Кај упорноста такви фактори не постојат, туку само претприемачот и неговиот мозок, односно неговото размислување за она што е исплатливо, а што не е.

За илустрација ќе го земам примерот со маратонецот.

Еден маратонец на половина пат веќе е исцрпен, повреден од падот и не се чувствува најдобро. Но, сепак го продолжува маратонот. Иако не прв, стигнува на целта. Тој маратонец е истраен.

Вториот маратонец се наоѓа на половина пат и му поминува мислата дека има уште толку да истрча, но сепак продолжува и стигнува на целта. Тој маратонец е упорен.

Претприемач кој е истраен и упорен во исто време

На претприемачот му се потребни и двете особини за да биде успешен претприемач. Секогаш ќе има потреба од истрајност, бидејќи во бизнисот ништо не е лесно. Секогаш ќе има различни притисоци во форма на финансиски притисоци, вработени, потрошувачи, отпорност кон промени итн. Доколку не е истраен никогаш нема да стигне до целта.

Од друга страна некогаш и без притисоци спроведување на одредени активности бара време за спроведување и бара време за чуврствување на пволностите од резултатите од тоа спроведување. На пример, во написот за систематизација на бизнисот пишував дека тоа е еден процес кој е потребен на бизнисот и на претприемачот. Од друга страна за спроведување на еден таков процес ќе бидат потребни неколку недели, резутатите ќе се покажат дури по неколку месеци. Затоа мора да има трпение и секако упорност за да се стигне до посакуваните резултати.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*