post

Маркетинг – Најдоброто на претприемач во 2010

Маркетинг - Најдоброто во 2010

Маркетинг - Најдоброто во 2010

Четвртата тема од серијалот најдоброто на претприемач за 2010 година е маркетинг. Маркетингот е најзастапената тема на претприемач во изминативе две години со 213 постови межу кои и серијалот од 100 маркетинг средства кој сакав да го завршам оваа година но, реално не успеав.

Маркетингот е тема која доминира заради тоа што претставува една од најважните ако не и најважна функција на еден бизнис. И оваа година би се потсетил на цитатот на Peter Drucker:

Маркетинг и иновација се единствените бизнис функции кои генерираат приход и креираат бизнис. Се останато е трошок.

Листата на најдобрите постови од категорија маркетинг за 2010 година на претприемач се следниве:

  1. Подобар Маркетинг План – 5 Прашања и една табела. Во овој пост ќе прочитате како преку одговор на 5 прашања и креирање на една табела ќе можете да изработите маркетинг план за Вашиот бизнис.
  2. 10 Чекори за Подобро Разбирање на Потребите на Потрошувачите. Во постот ќе прочитате за 10 чекори кои можат да ве водат низ процесот преку кој подобро ќе ги разберете Вашите потрошувачи.
  3. Што Можеме Да Научиме од Amazon за Бизнис? Овој пост ги извлекува принципите, методите и техниките, како и креативноста на оваа компанија кои се користат кај успешните офлајн бизниси во градење на нивната онлајн империја.
  4. RFM Формула за Сегментација на Потрошувачи. Овој пост се однесува на една техника наречена RFM формула за сегментација на потрошувачите.
  5. Како До Најмоќното Маркетинг Средство? Во постот се дадени 4 начини за тоа како да постигнете вирозен ефект во Вашите маркетинг кампањи.
  6. Демографија VS Активности на потрошувачите. Секој од потрошувачите во истата група има исти или слични карактеристики, додека еден потрошувач од една група и друг потрошувач од друга група имаат различни карактеристики. Во постот ќе прочитате за комбинација на демографијата и активностите за соодветна сегментација на потрошувачи.
  7. Интересна дефиниција за Маркетинг Успех. Преку една дефиниција за маркетинг успех се разгледани сите активности кои ќетреба да ги направите за да го постигнете тој успех.
  8. Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи. Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи претставува една квалитетна алатка во процесот на менаџирање на потрошувачи и секако соодветна алокација на ресурси кон оние вистинските потрошувачи.
  9. Успешна маркетинг кампања во 10 чекори. Во постот се дадени 10 чекори како да подготвите и спроведете успешна маркетинг кампања за Вашиот бизнис.
  10. Како да бидете еден чекор пред конкуренцијата? Постојат 4 чекори за да успеете да бидете подобри од Вашите конкуренти. Три се однесуваат на собирање на знаење додека четвртиот на примена на тоа знаење во подобрување на Вашите бизнис процеси.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*