post

Маркетинг – најдоброто од 2013 година

Дали може без маркетинг? Едно од прашањата кои често се поставуваат од страна на повеќето претприемачи. Но често пати одговорот е негативен.

претприемач нова 2014

Да, маркетинг е составен дел на секој бизнис и тоа е неизбежен факт кој мора да се знае, но и да се практикува. Иако понекогаш се пренагласува фокусот, сепак овие активности се нешто што додаваат и треба да додаваат вредност за секој бизнис, нормално доколку се имплементираат како што треба.

Како за крај на годината, еве некои прашања кои можеби ќе бидат интересни да си ги поставите со цел подобро да ја започнете новата 2014 година кога станува збор за маркетинг активности.

  • Дали маркетингот ги даде очекуваните резултати во 2013 година?
  • Колку пари потрошив за кои маркетинг активности и што добив од истите?
  • Со што со сигурност ќе треба да продолжиме?
  • Што не треба да биде дел од мојот маркетинг план?
  • Како да постигнам подобри резултати со помош на маркетингот во следната 2014 година?

Сега и како за крај на овој наслов да ги презентирам оние најкорисни и најчитани наслови на претприемач од категоријата маркетинг.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*