post

Книги за доверба

Конечно денес ми пристигнаа книгите кои ги нарачав пред 3 недели од Amazon. Со овие книги ја зголемив мојата лична библиотека на една бројка од точно 356 книги без скрипти и печатени pdf изданија и разни pdf фајлови по неколкуте хард дискови на моите компјутери.

За кои книги станува збор?

Оваа нарачка некако навлезе повеќе во градење на доверба за бизнис цели. Добро, ХХI-от век донесе многу промени во технологијата со што многу промени се појавија и во начинот на практицирање на бизнисот. Сметам дека се она што мислевме дека е добар претприемач во ХХ-иот век треба да го заборавиме и да се свртиме кон градење на еден нов претприемнички дух, кој функционира на еден сосема подруг начин. Барем кај нас ова градење треба да започне колку што може побргу, бидејќи многу касниме, а светот не стои и не не чека нас. Тие едноставно со брзина на светлоста го менуваат изгледот на бизнис светот денес. Да не одиме со онаа познатата песна на Балашевиќ: Путуј Европо, немој више чекати на нас.

Очекувајте поопширни прегледи на овие книги, првиот можеби идната недела кога ќе ја прочитам веќе започнатата книга.

Уф, ќе заборавев за сликата која можеби не е нешто но сепак претставува моја прва крeација преку iPhone и Photoshop за iPhone.

post

Библија за Социјални Медиуми – преглед на книга

Пред извесно време започнав со посебна категорија на претприемач во која обработувам преглед на книги кои сметам дека можат да бидат од помош за претприемачите во Македонија. Првиот пеглед на книга која што ја обработив е Влезен Маркетинг – Да Бидете Најдени на Google, Социјални Медиуми и Блогови. Со истата нарачка нарачав уште една книга наречена Библија за Социјални Медиуми (Social Media Bible) за која дури сега стигнав да напишам преглед (поминаа повеќе од 2 месеци) бидејќи досега ја читав (има скоро 1000 страни).

Оваа е поради фактот што во овој дел како прегледи на книги ќе објавувам прегледи само за книги кои сум ги прочитал и за кои сметам дека се вредни за Вашето внимание.

Што претставува Билблија за Социјални Медиуми?

Библија за социјални медиуми

Библија за социјални медиуми - книга

Ова книга всушност во оригинал е насловена како The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success што од самиот наслов може да се забележи дека се однесува на прикажување на различни тактики, алатки и стратегии за да еден бизнис успее преку социјални медиуми да привлече внимание врз себе и секако да ја зголеми продажбата.

Не треба да ја нагласувам потребата за тоа еден бизнис активно да биде вклучен на социјалните медиуми при што потрошувачите, потенцијалните потрошувачи и вработени ќе се поврзат, комуницираат, разменуваат мислења и секако ќе ги промовираат производите и/или услугите што ги нуди Вашиот бизнис.

Авторот на книгата е Lon Safko кој е докажан иноватор со искуство од повеќе од 25 години во претприемништво, маркетинг, продажба, стратешко партнерство и тренинг. Вториот автор е David K. Brake кој е CEO и основач на Content Connections која дава професионални услуги во вид на стратегии кои со помош на социјални медиуми ќе изградат солидни релации околу нивната содржина.

Во секој случај оваа книга навистина претставува еден сеопфатен извор на информации за тоа:

 • Кои социјални медиуми да ги користи Вашиот бизнис?
 • Како да ги користи тие социјални медиуми?
 • Кога да ги користи тие социјални медиуми?

Освен одговор на овие прашања при секое поглавје кое обработува еден социјален медиум има и опфатен пример на реален случај со користење на тој медиум со резултатите добиени од таа примена.

Зошто вреди Библија за Социјални Медиуми?

Важноста на социјалните медиуми за претприемачите и бизнисите се овеќе расте. Се забележува и зголемување на свеста на претприемачите во Македонија на ова поле. Можеби не на едно ниво на кое треба да биде, но предноста е и тоа што можам да забележам секојсневно дека на Facebook се појавува нов бизнис од Македонија, дека Twitter се користи се повеќе и е во еден константен подем. Вчера прочитав дека Facebook достигнал 400 милиони корисници. Ова значи дека единствената земја на светот која е поголема од оваа виртуелна земја наречена Facebook е само Кина. Така, да не смее да се испушти оваа можност од страна на македонските бизниси.

Како што повеќе пати пишував на претприемач улогата на традиционални маркетинг медиуми се повеќе се намалува. Вчера прочитав една статистика дека се повеќе се намалува продажбата на светските познати брендови на магазини во пишана форма под влијание на новите медиуми кои се повеќе земаат еден замав.

А што станува со можноста за брза глобализација на Вашиот бизнис преку овие нови медиуми? Мислам дека не треба да се образложува повеќе. Едноставно треба да ја искористиме можноста и да започнеме повеќе да гледаме глобално наместо локално и регионално.

Карактеристики на Библија за Социјални Медиуми?

Првпат кога ја зедов книгата од пошта и кога видов колкава е помислив дека ќе има еден куп на непотребни информации. Но, самата структура на книгата и содржините на која се чини дека авторите работеле доста време е концепирана така да мора да започнете од почеток. Можете слоборно да започнете од поглавјето за социјален медиум кој сметате дека треба како прв да почнете да го користите. Така да како една особена предност и глас за оваа книга го издвојувам тоа што таа може да служи како еден водич – консултант за користење на социјалните медиуми без да се седне и да се исчита одеднаш 9скоро 1000 страни).

Цената за која може да ја добиете навистина е ништо во однос на содржаните информации во едно такво дело.

Разбирливоста на книгата и содржината во истата во текот на читањето е навистина на едно завидно ниво. Авторите користат едноставен и разбирлив јазик кој секојдневно го употребуваме.

Како една „слабост“ (ова се однесува за мене како еден читател) која можам да ја забележам е премногу навлегување во историјата на секој социјален медиум обработен во книгата. Но, ако не сакам да читам историја за некој социјален медиум слободно го прерипувам тој наслов, а сепак не губам ништо од квалитетот на добиените информации.

Секое поглавје кое претставува еден социјален медиум (а се обработени над 100 социјални медиуми и алатки) е структурирано согласно следниве поднаслови:

 • Што има тука за мене
 • Историјат
 • Техники и тактики за користење
 • Препораки
 • Примери.

Како последен дел од книгата е наменет за стратегија која опфаќа и еден уникатен приод како SWOT анализа на социјални медиуми.

Освен книгата ќе добиете и пристап до веб страна каде ќе можете да пронајдете дополнителни алатки, интервјуа и материјали кои се однесуваат за секое поглавје од книгата.

За кого е идеална оваа книга?

Кога станува збор за кого намената на оваа книга е идеална слободно можам да кажам дека тоа е претприемачот. Но и сите оние кои на некој начин се занимаваат или сакаат да се занимаваат со маркетинг ќе имаат потреба од еден ваков водич.

Тука се и сите оние кои едноставно сакаат да ги истражуваат можностите на сите социјални медиуми.

post

Преглед на книга – Влезен Маркетинг – Да Бидете Најдени на Google, Социјални Медиуми и Блогови

Вчера на претприемач пишував за значењето на на влезен маркетинг како маркетинг на утрешницата. Пред неколку дена ми стигна една книга која ја купив од Amazon, Inbound Marketing – Get Found Using Google, Social Media and Blogs од Brian Halligan и Dharmesh Shah и ја прочитав па би сакал да презентирам краток преглед на она што значи оваа книга.

Авторите на оваа книга се луѓето кои стојат зад HubSpot – софтвер за влезен маркетинг. Нивното искуство со сопствената компанија како и искуството работејќи за други компании како консултанти го преточуваат во оваа книга.

Што е Влезен Маркетинг – Да бидете најдени на Google, Социјални медиуми и Блогови

Како што веќе пишував на претприемач, овој тип на маркетинг претставува маркетинг на денешницата и маркетинг на утрешницата. Денес веќе за да бидете добар во маркетингот не е важно колку пари Вашиот бизнис има за да вложи туку колку сте паметни и креативни за да ја искористите технологијата околу Вас во маркетинг цели.

Токму тоа е опфатено во оваа книга. Како што кажува и самиот наслов оваа книга ќе ви ги даде некои од основните стратегии и тактики кои би требало да го променат Вашето размислување во однос на маркетингот за Вашиот бизнис. Тоа е како да бидете најдени на Google, Социјални медиуми и блогови.

Зошто да бидете најдени на Google, Социјални медиуми и Блогови?

Влезен маркетинг - Како да бидете најдени на Google, Социјални медиуми и блоговиВо секоја маркетинг кампања претприемачите се обидуваат да бидат присутни на местата каде што се потенцијалните потрошувачи. А кои се тие места? Каде еден потенцијален потрошувач или интересент за некој производ или услуга започнува со сопственото информирање за производите или услугите кои се нудат?

Можеби порано седеле пред ТВ или пак слушале радио за да видат или пак слушнат некоја реклама. Можеби порано купувале весници и магазини за да видат некој интересен производ. Но, денес оваа однесување на луѓето е намалено и тоа се заради моќта на интернетот. Денес луѓето се онлајн.

Денес кога јас сакам да се информирам дали постои некој производ или пак услуга со што би решил некој проблем одам на Google и пребарувам. Преку Google стигнувам до различни веб страни и блогови кои ги читам за да бидам доволно информиран пред да донесам одлука за купување. Многу корисни информации добивам и преку социјалните медиуми на кои на некој начин сум присутен. Ова значи дека традиционалните маркетинг медиуми веќе воопшто не ги консумирам. А, зошто би ги консумирал кога постојано сум врзан на интернет и постојано информациите ми се достапни.

Затоа Вашиот бизнис треба да биде најден на Google, Социјалните медиуми и Блогови, за што и оваа книга се однесува. Затоа и би требало да ја имате, прочитате, препрочитувате и имплементирате стратегиите и тактиките кои се наведени во истата.

Карактеристики на книгата

Би сакал да издвојам некои карактеристики на Inbound Marketing – Get Found Using Google, Social Media and Blogs кои навистина ми оставија вистинска импресија:

 • Јазик. Првата импресија од читањето на книгата е јазикот кој го користат авторите. Јазикот не е технички јазик, ниту пак научен јазик кој е тешко разбилрлив за обичните луѓе. Користениот жаргон и стилот на пишување на авторите е разбирлив за секого па дури и за оние кои за првпат се среќаваат со овие поими.
 • Сеопфатност. Книгата иако не е голема – 220 страни, сепак е сеопфатна во однос на она што треба претприемачите да започнат уште денес за да имаат успех во влезниот маркетинг.
 • Влезен маркетинг во акција. Секое поглавје во книгата има дел наречен влезен маркетинг во акција, што всушност претставува случај или пример на успех на овој вид на маркетинг.
 • Што треба да направите. По секое поглавје имате листа на активности кои треба да ги спроведете за да навлезете во влезниот маркетинг.

Навистина вредна книга за цената која што чини помалку од $25.

За кого е идеална оваа книга?

Навистина важно прашање. Оваа книга има потенцијал да помогне секому. Потенцијал да помогне на целосен новајлија во оваа проблематика и потенцијал да помогне на секој маркетинг експерт да си го подобри сопственото знаење. Во секој случај мислам дека основната група на оние кои треба да ја имаат оваа книга се:

 • Претприемачи. Секој потенцијален и секој сегашен претприемач кој сака да го максимизира искористувањето на маркетинг активностите на соспствениот бизнис.
 • Луѓе кои се занимаваат со маркетингот. Секој кој има било каков контакт со маркетинг би требало да ја има и користи оваа книга.

Во секој случај ова е книга од која навистина може нешто да се научи и што е најважно да се примени во пракса.