video

Од каде претприемачите добиваат пари?

Секое започнување има потреба од пари. Без разлика за каков вид на бизнис станува збор парите за започнување ќе бидат голема потреба. Погледнете го оваа видео во кое се презентирани начините на кои најчесто младите претприемачи доаѓаат до пари за да ја финансираат нивната идеја или бизнис план
video

Не бидете рамнодушни… Помогнете…

Времето во кое што живееме не прави да бидеме целосно рамнодушни на онаа што се случува околу нас. А многумина имаат потреба од нашата помош.

Едноставно повеќе сме заинтересирани за тоа што правиме ние и што треба да направиме од проблемот на некој кој го среќаваме на нашиот пат.

Една помош на некој друг, непознат, не прави добри луѓе, но и ни обезбедува подобро чувство.

A, aгендата, задачите и целите нема да останат нереализирани доколку за пет минути застанеме и пружиме помош на оној на кој навистина му е потребна.