video

2 Минути претприемништво во петок: Да започнам или да не започнам бизнис

Како прво видео во серијалот две минути претприемништво во петок зборуваме за одговор на прашањето дали да започнам или да не започнам бизнис во моментов.
video

Што се случува со креативност и иновација?

Иако иновацијата и креативноста не се исти работи, сепак не можете да имате иновација без креативност, или пак креативноста нема да биде нешто вредно доколку не се искористи во иновациски процес. Го препорачувам ова видео и особено треба особено внимание да посветиме за тоа што се случува со нашите деца кои што едноставно ја губат сопствената креативност како што растат (случајно или не се поклопува и со формалното образование).
video

Дали нашите деца ќе бидат поразлични видови?

Клучното прашања за развој на идните генерации е појдовната основа за тоа дали сите ние сме исти. Во оваа одлична презентација Juan Enriques не води преку времето и просторот се до денешниот момент за да покаже дека следува една голема еволуција на човештвото. Но, прашањето кое јас си го поставувам е дали ние спремни ќе го дочекаме сето тоа? Вреди да се погледа и да размислиме како да ги подготвиме следните генерации, а да не ги сотреме во развојот.
video

Инспиративно од TED Talk: Баланс помеѓу работата и животот

Одлична инспиративна презентација на Nigel Marsh поврзана со балансот помеѓу работата и животот, нешто што го забораваме како една од поважните работи во нашиот претприемачки живот.
video

Бизнис план во услови на променливо опкружување

Погледнете го видеово кое е извадок од подкастот “претприемачки пат” насловен како бизнис план во услови на крајно променливо опкружување.
video

Видови на купувачи

Постојат повеќе видови на купувачи кои ќе имаат влијание на одлуката за купување. Кои се тие?
video

Успешен претприемач

Кои се фактори еден претприемач го прават успешен претприема? Не се потребни сите, понекогаш само неколкуте прави ја прават вистинската разлика.
video

Најпотребно за секој стартап бизнис

Што е она што е најпотребно за секој стартап бизнис? Многумина сметаат пари. Но, сепак не е така.
video

бизнис идеја и нулта хипотеза

Пример како еден претприемач треба да пристапи со помош на нулта хипотеза која во случај на бизнис идеја претставува исказот дека бизнисот нема да успее.
video

Иновациска стратегија како основа за успешни иновации

Секој иновативен процес претставува еден од најсложените. Иновациска стратегија претставува основата, од каде се останато започнува и во секој случај може само да помогне во обезбедување на успехот.