post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ЗЛАТНА КНИГА

ZlatnaKniga Десетото јубилејно маркетинг средство го задржав за Златна книга како едно од најсилните маркетиншки оружја кои што постојат во денешницата. Кога станува збор за маркетинг се бараат различни средства за презентација на производите и/или услугите како и самиот бизнис. Овој медиум кој го презентираме тука денес стана еден од најмасовните медиуми кој што секој дом има барем по една ваква книга. Велам „барем“ заради тоа што во некои домови сигорно има и повеќе бидејќи книгата е бесплатна и се дели на различни начини до крајните корисници. На почетокот би сакал да напоменам зошто избрав оваа маркетиншко оружје да го нарекувам Златна книга додека секаде во светот ќе прочитате за Yellow Pages (Жолти страници). За да не дојде до забуна во Македонија постои и Златна книга и Жолти страници. Потоа, како основно е што во Македонија лидер во оваа индустрија е Златна книга и второ кога ќе се распространи бесплатно видлива е пред повеќе од 500.000 потенцијални потрошувачи. И затоа го избрав како поефикасно и поефективно маркетинг средство.

Што претставува Златна книга?

Златна книга претставува масовен, годишен информативен медиум за Македонија кој на корисниците им овозможува брзо и едноставно да дојдат до вредни информации, додека на претприемачите им овозможува солидна презентација пред масовен број на потенцијални потрошувачи.

Инаку овој медиум претставува еден вид на телефонски директориму за бизниси кој се категоризира детално по услуги, производи, институции, установи, индивидуалци, мали и големи бизниси. Овој директориум може да биде електронски (интернет) и печатен. Значи овој медиум претставува печатен или електронски директориум кој ги презентира бизнисите по азбучен редослед и специфична категоризација во однос на типот на бизнисот, производот и/или слугата што се нуди, браншата…

Кои се придобивките од оваа маркетиншко средство?

Како и секое маркетиншко средство и оваа може за некој бизнис да биде корисно додека за друг да биде некорисно. Обично, пред да се одлучите за презентација на Вашиот бизнис во едно вакво маркетиншко средство запрашајте се дали вие би ги побарале Вашите производи и/или услуги во еден таков медиум? Доколку одговорот е ДА најверојатно оваа маркетиншко средство ќе биде корисно за Вашиот бизнис бидејќи златна книга се чита кога се бара информација за некој бизнис или пак некој производ и/или услуга. Ова не е роман кој ќе седнете и ќе го исчитате за една недела. Ова е информативен медиум. Еве некои од придобивките кои можете да ги добиете со оваа маркетиншко средство:

 • Презентација пред повеќе од 500.000 потенцијални потрошувачи со тираж од 150.000 примероци:
  • За Скопје 80.000 примероци
  • За останатите градови 40.000 примероци и
  • 30.000 примероци на Албански јазик.
 • Оваа маркетиншко средство претставува сугестивен медиум, односно оној кој бара нешто ќе ја отвори да пронајде, така поголема е веројатноста за купување од страна на оној кој ќе го пронајде Вашиот бизнис преку златна книга.
 • Добивате поголем животен век на презентацијата во оваа маркетиншко средство кое трае минимум една година до наредното издание. Иако реално гледано голем број на луѓето доколку не ја набават верзијата за наредната година ќе продолжат да го користат изданието од претходната година со што уште повеќе ќе се зголеми рокот на траењето и нормално повраток на вложената инвестиција.
 • Ова е бесплатен медиум, што доведува до тоа поголем број на луѓе да ја имаат дома и кога ќе имаат потреба да ја отворат.
 • Освен потенцијални клиенти ќе можат да ве контактираат и потенцијални снабдувачи или бизнис партнери.

Што треба да содржи Вашата реклама?

Како и во секое маркетиншко средство потребно е да привлечете внимание за вашата рекламна порака во златна книга. Jay Conrad Levinson препорачува да не им дозволуваат луѓето вработени во фирмата која го издава овој медиум да ви ги пишуваат огласите. Она што треба да го содржи ова маркетиншко средство се:

 • Идентитет на бизнисот (име, лого, слоган)
 • Адреса (како да ве најдат)
 • Графика која ќе привлече одредено внимание и ќе го покаже Вашиот бренд.
 • Интересен напис кој треба да пробуди интерес за Вашиот бизнис или пак Вашите производи и/или услуги.

Ова се минималните работи кои се комбинираат со адресарот кај што ќе бидат наведени контакт елементите за Вашиот бизнис. Инаку креативноста е Ваша можете да вклучите се што ќе сметате дека ќе го привлече вниманието на потенцијалните потрошувачи.

И секако за крај уште нешто! Вреди да се проба. Инвестирајте во презентација на Вашиот бизнис за една година и следете што ќе се случува. Доколку нема резултати слободно исклучето го од Вашиот маркетинг план за наредната година и заменете го со друго маркетинг средство.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Ова е деветото маркетиншко средство кое ќе ви го презентираме денес. Често пати од страна на претприемачите ова средство се заборава бидејќи кога ќе се спомене мал оглас се мисли на купувам-продавам автомобил, употребуван телевизор, куќа, стан … Ова собено е важно што ова маркетиншко средство е бесплатно и претставува доста ефективно и ефикасно. И не е најпаметно да се испушти како маркетинг можност. Малите огласи во весниците, списанијата, интернетот се доста читани од страна на луѓето без разлика дали продаваат или пак купуваат.

OglasnikSmall Малите огласи како маркетиншко средство е доста силно и поради фактот што може да допре до луѓе кои и воопшто во тој момент не го бараат Вашиот производ и/или услуга. Но постои голема веројаност доколку го види огласот нешто да му влезе во главата и при првата потреба да се обиде да го најде огласот и да оствари конаткт со Вашиот бизнис.

Малите огласи можете да ги објавите во:

 • Дневни весници
 • Неделници
 • Месечници
 • Специјализирани списанија со огласи (Огласник)
 • Интернет огласници

Дневните весници, неделниците и месечниците вообичаено на крајот од весникот имаат простор за мали огласи. Кога се чита весникот вообичаено од повеќето се чита од прва до последна страна, па така и огласот на претприемачот може да биде забележан. Специјализираните списанија со огласи, таканаречени огласници во последно време се издаваат како дополнение на весникот. Постојат многу луѓе кои ќе го купат весникот само заради огласникот во истиот бидејќи за да објават оглас некои бараат да го поседуваат оследниот огласник.

Во последно време како што се зголемува бројот на корисниците на интернетот, така се зголемува и популарноста на интернет огласниците. Една од најголемите сраници за мали огласи во Македонија, пазар3 според Alexa ranking  се наоѓа на 18 место по посетеност во Македонија. Ова е податок навистина вреден за тоа колку потенцијални потрошувачи ќе можат да го прочитаат малиот оглас за Вашиот бизнис.

Што треба да содржи малиот оглас? При составување на мал оглас за Вашиот бизнис мора да размислите како да го привлечете вниманието на читателот. Сигурно дека покрај Вашиот ќе има и уште многу други мали огласи, па така читателите нема да ги читаат сите туку само оној кој ќе му го привлече вниманието. Вообичаено малите огласи се текстуални огласи и нема да можете да ја искористите предноста на графиката во привлекување на вниманието. Малиот оглас ќе содржи:

 • Наслов на огласот. Ова треба да биде бомбастично, нешто што ќе ги натера луѓето да читаат понатаму.
 • Текст на огласот кој исто така треба да биде примамлив.
 • Контакт (телефон, факс, е-mail, веб страна)
 • Неодолива понуда која треба да предизвика моментална акција за контактирање на Вашиот бизнис.

Ова е доволно. Но и ова маркетиншко средство зависи од Вашата креативност. Каков ќе биде насловот и текстот ќе зависи и забележување на огласот. Запомнете дека целта е да предизвикате акција или донесување на одлука да се јават или да ве контактираат.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – КАЛЕНДАРЧИЊА

Ова е осмото маркетинг средство кое го презентираме на блогот на претприемач. Претходно ги поминавме фактурите, попустните картички, честитки, флаери, брошури, писма и бизнис картички. Како осмо маркетинг средство избравме да ги презентираме календарчињата како промотивен материјал. Календарчињата може да претставуват одличен промотивен материјал за претставување и дознавање на Вашиот бизнис од страна на потенцијални потрошувачи кои сакате да ги доведете на влезот во Вашата продажна инка.

kalendar Календарчињата како маркетинг средства претставуваат годишен календар на кој од едната страна се наоѓаат информациите за Вашиот бизнис.

Календарчињата можете да ги изработите самите или пак да нарачате изработка во печатница. Доколку се одлучите самите да ги изработите ќе ви треба компјутер, печатач и софтвер за графички дизајн на календарчињата. Имате можност да изработите календарчиња од следниов вид:

 • картонски – изработени од картон
 • хартиени пластифицирани – изработени (одпечатени) на обична хартија и потоа се пластифицираат.

На интернет можете а најдете темплејти за годишни календари. На официјалнио сајт на Microsoft Office можете да симнете темплејти на календари кои ќе можете да ги преработите во MS Word.

Календарчињата како маркетинг средства може да бидат:

 • Големи. Ова се ѕидни календарчиња кои се закачуваат на ѕидот и така името и информациите за Вашиот бизнис се видливи за оној кој ќе го здогледа.
 • Мали. Ова се џебни календарчиња кои се даваат на луѓето и истите го носат кај себе и кога сакаат да видат го земаат.

И двата типа имаат свои предности и недостатоци. Првиот тип – големите календари се ѕидни и се делат на помал број на луѓе. Од друга страна доколку овие календарчиња се даваат на одредени бизнис локации како продавници ќе бидат видени од повеќе луѓе. А, кога станува збор за малите – џебни календарчиња тие може да се поделат на поголем број на луѓе но, неизвесно е нивното користење бидејќи сега веќе секој има мобилен и секој мобилен телефон содржи календар како апликација во истиот.

Затоа, доколку претприемачите сакаат да го користат оваа маркетиншко средство ќе треба да направат истото да биде вредно и корисно за оној кој ќе го добие, а притоа да се овозможи соодветна пропагандна порака на бизнисот. Еве неколку идеи како ова да се овозможи:

 • На календарчето да бидат означен прецизно празниците. Сега имаме еден куп празници кои не можеме да ги запаметиме. Ваквите календарчиња ќе бидат корисни и информативни за имателот.
 • Да содржи дополнителна информација на истото во вид на мапа на центар на градот каде ќе биде означен и бизнисот.
 • Креативна изработка на некој вид на производ кој може да се користи често од страна на имателот на календарчето.

Една страна за мали или сите страни за големи календари треба да биде задржана за бизнисот. Што треба да содржи календарчето:

 • Идентитетот на бизнисот (име, лого и слоган)
 • Адреса на бизнисот
 • Контакти (телефон, факс, е-mail, веб страна)
 • Интересна слика која асоцира на бизнисот и производите и/или услугите
 • Некоја понуда која би била интересна да се привлечат потенцијалните потрошувачи
 • И било што друго креативно, а што ќе доведе до привлеквање на што може поголем број на птенцијални потрошувачи.

Што претприемачите ќе добијат со календарчињата како маркетинг средства? Еве некои придобивки за бизнисот и претпреимачот:

 • Календарчињата се користат цела година и така со едно вложување на пари и труд ќе добијат пропаганден материја за цела година
 • Календарчињата се информативни и корисни за оној кој ги поседува
 • Клендарчињата може да бидат видени и од повеќе луѓе, а не само од имателот
 • Претставуваат доста ефикасни маркетинг средства.

Овој тип на маркетиншко средство се изработува еднаш годишно и тоа вообичаено во месец декември за наредната година. Сигурно нема претприемачите во јуни да изработат календарчиња. Така да во однос на вложената инвестиција може да бидат доста исплатливо маркетиншко средство.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ФАКТУРИ

Продолжуваме со седмото од над 100 маркетинг оружја кои ги ветивме на блогот на претприемач. Фактура како маркетинг средство или оружје. Дали е тоа можно? Да, секако. Се што може да се искористи како маркетинг средство треба навистина да се искористи. Вообичаено фактурата се користи за плаќање на продадените производи и/или услуги помеѓу правните субјекти (бизниси) или правен субјект и физичко лице. Врз основа на фактурата купувачот (бизнис или физичко лице) ви плаќа за купените производи и/или услуги. Значи фактурата е документ за плаќање која што претприемачот ја подготвува и издава. Значи основната цел на фактурите е прибирање на плаќања. Зошто да не се употреби како маркетинг средство кога целосната контрола во изготвувањето на фактурите е во рацете на претприемачот.

Invoice1 Малите бизниси немаат финансии да вложуваат огромни суми на пари во маркетингот. Така да претприемачите мора да бараат начини како се што може да се искористи во промоција на бизнисот да се искористи колку што може поефикасно и поефективно.

Креативноста за користење на фактурата како маркетинг средство потребно е да биде голема. Се е во рацете на претприемачот. Интересно е што овој вид на промоција е бесплатна за бизнисите. Па така неможе ништо да се изгуби. Што можете да постигнете со користење на фактурата како рекламно средство:

 • Дознавање за Вашиот бренд. Фактурата поминува низ повеќе раце во бизнисот за кој е наменета, од претприемачот до сметководството. Зошто луѓето да не разберат за Вашиот бренд.
 • Враќање на постоечки купувачи. Со додавање на една едноставна реченица со која ќе му овозможите попуст на купувачот доколку се врати во одреден рок ќе овозможите Враќање на постоечки потрошувачи. Оваа е дополнителна причина за тие да се вратат побргу за да купуваат.

Овие две придобивки не се мала работа за малите бизниси. Значи, со оваа маркетиншко средство (фактурата) ќе се добие дознавање и враќање (врзување) што е основа и на секоја пропаганда.

Начинот на изработка зависи од апликацијата која веќе ја користите за изготвување и печатење на фактурите. Веќе не се користат печатени меморандуми со Ваше лого туку фактурите се печатат на печатач преку Вашиот компјутер. Некои користат MS Word, некои MS Excel додека другите пак користат специјализирани софтвери за материјално и книговодствено работење кои имаат опција за печатење на фактурата. Во сите овие постои можност за персонализација на изгледот на фактурата. Така да согласно Вашата креативност во поглед на маркетингот ќе можете да ја искористите и фактурата. Фактурата може да биде во хартиена форма (печатена или добиена по факс) или елекронска форма (испраќање по е-mail).

Што треба да содржи во вид на маркетинг пораки фактурата? Освен оние клучните елементи што ја прават фактурата фактура (испраќач, примач, производи, количина цена, вкупен износ, рок на плаќање итн) како маркетинг порака може да се додаде било што што ќе предизвика враќање на Вашите купувачи. Како некои идеи за она како може фактурата да се искористи како маркетинг средство ви ги даваме следните препораки:

 • Обавезно ставете го идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган)
 • Адресата и контакт телефони со дополнување на нешто како можете да бидете полесно пронајдени
 • Вашата веб адреса или адресата на блогот кај што ги имате презентирано Вашите производи и/или услуги
 • Маркетиншка порака во вид на:
  • Донесете ја фактурата при купување до тој и тој датум и ќе добиете 10% попуст
  • Донесете толку и толку пријатели за да добиете попуст во износ од некој процент
  • Промоција на некои производи и/или услуги кои се на промотивен попуст во одреден временски период
  • Промоција на нови производи и/или услуги на Вашиот бизнис
  • Промоција на нов бренд во Вашиот бизнис
  • Можете да ставите попустни картички
  • И се што ќе ви падне на ум а што ќе претставува добар маркетинг за Вашиот бизнис.

Од поголемите компании оваа маркетиншко средство се користи доста често. Погледнете ги фактурите за мобилен или фиксен телефон и ќе забележите дека секогаш оди и промоција на некоја нова услуга. Видете ги фактурите (извештаи) за Вашите кредитни картички од банките и секогаш ќе видите некоја промоција на нешто од задната страна. Во минатото за малите бизниси овој начин на рекламирање беше потежок бидејќи немало компјутери за да може да се персонализира фактурата. Сега се е едноставно и оставено единствено на креативноста и имагинацијата на претприемачот. Зошто да не се искористи!

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПОПУСТНИ КАРТИЧКИ

Продолжуваме со шестото маркетинг средство или оружје кое големите компании не сакаат да дојдат во рацете на претприемачите. Попустните картички може да бидат доста ефикасни и ефективни маркетинг средства. Најголемата придобивка освен генерирање на протрошувачи и продажба е што овозможуваат едноставено следење на резултатите од овие маркетинг кампањи, бидејќи секој кој ќе купува со попустна картичка ќе мора да ја донесе и да ја остави во продажниот објект.

DiscountCard Попустните артички претставуваат картички кои на имателот на истите му овозможува попуст или редукција на цената во износ кој е наведен на картичката. Оваа маркетиншко средство функционира на следниов начин:

 • Ги распространувате картичките. Ова може да биде изведено на различни начини:
  • Ги давате на постојаните потрошувачи
  • Ги разделувате на било кој начин до потенцијални потрошувачи
  • Ги давате како награда за купен одреден износ
  • Или било каков начин кој ќе излезе од Вашата креативност.
 • Имателот на картичката доаѓа во продажниот објект ја покажува картичката и добива попуст за износот кој е наведен во картичката.

Какви може да бидат попустните картички? Кога станува збор за маркетинг средства се останува на креативноста на претприемачот. Нема пишани правила. Врз основа на начинот на изработка попустните артички може да бидат:

 • Хартиени. Изработени од обична хартија и отпечатени. Овие најчесто се користат за еднократна употреба и се најевтини.
 • Картонски. Изработени од картон кој е поцврст од обичната хартија и се малку поскапи од хартиените.
 • Пластифицирани. Испечатени на хартија или картон и потоа пластифицирани. Овие картички може да се користат за повеќекратна употреба и се малку поскапи од хартиените и картонските.
 • Пластични. Ова се картички кои целосно се изработени од пластика. Може да бидат во вид на кредитна картичка и со чип кој може да се прочита на компјутерот. Ова се и најскапите картички.

Врз основа на начинот на распространување може попустните картички може да бидат:

 • Картички како исечок од некој медиум (весник, златна книга, брошура, флаер итн)
 • Картички кои се распространуваат на еден од начините претставени погоре.

Доколку картичката се распространува преку весник или златна книга претприемачот нема што да му мисли за изработката. Доколку имате буџет за изработка платете некој друг тоа да го стори за Вас и со останатите типови на попустни картички.

Доколку одлучите самите да ги изработите ќе ви треба:

 • Софтвер за графичка обработка на картичките
 • Компјутер
 • Печатач на кои ќе ги печатите. Пожелно е да биде во боја поради оставање на подобра импресија. Но, во некои кампањи и црно-белата форма ќе заврши работа.
 • Пластификатор доколку одлчите да ги пластифицирате.

Но, што е она што треба да го содржи попустната картичка? И оваа е оставено на креативноста на претприемачот. Но, она што во основа како задолжително би требало да го содржи е:

 • Идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган)
 • Како да ве најдат (адреса, телефон, веб страна и по можност мапа како да ве најдат)
 • Износот на попустот изразен во проценти или во парични средства. Ова не треба да биде двосмислено, туку кристално јасно за да не дојде до забуна. Запомнете, дека доколку потенцијалниот потрошувач ја користи картичката првенствено ќе ја користи заради попустот.
 • Времетраење или рок на важност на картичката. Оваа е многу важно за оваа маркетиншко средство. На ваков начин ќе ја исткнете ургентноста. Доколку немате рок картичката ќе биде затурена некаде и никогаш нема да биде искористена. Ова е особено важно за попустните картички за еднократна употреба.

Попустните картички може да генерираат огромен износ на продажба за Вашиот бизнис. Целта е со ваквите картички да донесете колку што може потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Она што ќе го добие Вашиот бизнис е:

 • Генерирање на поголем број на потрошувачи,
 • Врзување за повторно купување или враќање на потрошувачите
 • Поттикнување на поголем износ при купување.

Замислете една попустна картичка во весник кој се продава во 100.000 примероци да биде искористена во износ од 1%. Тоа се 1000 потенцијални потрошувачи. Доколку тие потрошат 500 денари во просек за да ја искористат тоа може да биде приход од 500.000 денари за периодот за кој мора да се искористи картичката. Доколку тој период е една недела Вашиот бизнис ќе генерира дополнителен приход од 500.000 денари за една недела. Нели  е тоа извонредно. Ваквиот приход во секој случај ќе го покрие трошокот за издавање на таквата попустна картичка. Но, она што е исто така важно, па можеби и поважно вие можете да добиете нови потрошувачи за Вашиот бизнис. Па, и откако помине тој период од картичката истите да се враќаат и да купуваат од Вашиот бизнис. Погледнете како работат големите како Туш и Рамстор кои даваат пластична картичка и при секое купување со картичката ви даваат попуст. Со тоа ве врзуваат. А, врзувањето значи постојано генерирање на приход, а со тоа и профит. Во секој случај пожелно е да ги користите.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ЧЕСТИТКИ

Продолжуваме со нашите маркетинг оружја кои големите компании не сакаат да бидат в рацете на малите бизниси. На ред се честитки. Честитките се доста ефиксни маркетиншки оружја кои од друга страна и не се скапи, а креираат добро мислење за бизнисот кај оние што ќе ги добијат – Вашите потенцијални или постојани потрошувачи. Тие кај тековните и постојаните потрошувачи на Вашиот бизнис покренуваат чувство за возвраќање на „љубовта“ преку продолжување на деловната соработка. Додека кај оние потенцијални потрошувачи може да предизвикаат перцепција на професионалност и желба да пробаат да имаат деловна соработка со Вашиот бизнис.

CestitkaЧеститките како маркетиншко средство претставуваат пишан материјал во кој Вашиот бизнис честита некој празник или некој значаен датум. Значи,  честитките не спаѓаат во категорија на маркетиншки средства кои се користат постојано во текот на годината, туку средства кои се испраќаат еднаш до два пати годишно на избрана група на луѓе или бизниси. Честитките може да се спраќаат за:

 • Празник
 • Годишнина
 • Датум на голема бизнис зделка со примателот
 • Роденден на примателот

Воопшто не сте ограничени со избор на причина за испраќање на честитките, погоре се само некои од идеи за причината. Важно е да изберете една или две причини за испраќање и да ги испраќате на избраната група на луѓе или бизниси.

Воглавно, постојат два типа на честитки кои можете да ги испраќате:

 • Честитки во хартиена форма
 • Честитки во електронска форма

Честитките во хартиена форма се најчесто користените честитки до сега. Тие можат да бидат картонски или хартиени. Картонските честитки можете да ги имате на еден од следниве начини:

 • Да купите веќе изработени. Но, ваквиот тип ви ја одзема можноста од персонализација со идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган).
 • Да нарачате да ви ги изработат и на таков начин да добиете персонализирани честитки. Во ваков случај заради цената ќе мора да нарачате поголема количина и да ги користите поголем временски период.
 • Самите да ги изработите со помош на Вашиот компјутер и да ги отпечатите на печатач во боја. На ваков начин уште повеќе ја зголемувате персонализацијата со тоа што секоја наредна честитка ќе биде различна, а ќе ги содржи поребните елементи за идентификација на вашиот бизнис.

Кога станува збор за честитките во електронска форма може слободно да се каже дека се најефтини, бидејќи ќе ви биде потребна само интернет конекција и систем за испраќање на mail-ови (autoresponder). Од друга страна со користење на ваквите аутореспондери ќе можете да ги подесите и датумите кога системот автоматски да ги прати честитките. Можете да користите различни flash анимации до кои ќе дојдете преку интернетот или да изработите Ваша анимација доколку имате познавање за изработка. На интернетот постојат сајтови на кои можете да започнете со избор на темплејт на честитка и да ја персонализирате согласно Вашите потреби, па потоа да ја испратите.

Што треба да содржи една честитка? Честитките не треба да бидат пренатрупани со информации, тие не се брошури. Во нив не треба да ги опишувате Вашите производи и/или услуги. Едноставно честитките реба да содржат:

 • Некоја интересна анимација која може да дава асоцијација на вашиот бизнис или пак Вашите производи и/или услуги или пак на причината на честитката (доколку е Нова година анимацијата треба да содржи елка или дедомраз или зима).
 • Идентитет на Вашиот бизнис (Името на Вашиот бизнис, лого и слоган)
 • Текст со зборови за честитање.
 • Текст од една реченица со која треба да предизвикате чувство на потреба за продолжување на соработката со Вашиот бизнис.

Значи со честитките треба да постигнете повеќе работи во очите на примачите. Честитките треба да бидат така дизајнирани да:

 • Примателот почувствува почестеност заради Вашата внимателност
 • Примателот ве идентификува како голем професионалец
 • Примателот ќе го посетите дека постоите
 • Примателот да добие желба да започне или пак да ја продолжи деловната соработка со Вашиот бизнис.

Не ја заборавајте моќта на еститките како маркетиншко средство. Едноставно изберете неколку празници или пак значајни датуми и испратете ги честитките на Вашите потенцијални и постоечки потрошувачи. Но, ќе мора да водите база на податоци за тековните и потенцијалните потрошувачи во која ќе има име и презиме на примателот како и адресата, но и верската припадност (да не се случи да честитате верски празник на оние кои не се од таа верска вероисповед). Како и да е со правилно кристење на честитките како маркетинг оружје ќе можете да добиете многукратно зголемување на продажбата.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ФЛАЕРИ

Продолжуваме со 4-тото маркетинг средство за малите бизниси заради промоција и зголемување на влезот во продажната инка. Флаерите спаѓаат во истата група на маркетиншки средства како и брошурите. И флаерите се едно од средствата кои МОРА да се користат од страна на претприемачите. Тие можат да генерираат голема продажба со вистинско користење. Разликата помеѓу флаерите и брошурата е во големината и деталноста. Значи брошурите содржат повеќе детали од флаерите.

Флаерите можат да бидат еднострани или двострани. Можете еден А4 формат хартија да го искористите на следниов начин:

 • Од еден лист да направите 2 флаери
 • Од еден лист да направите 4 флаери
 • Од еден лист да направите 8 флаери

Flyer Првиот не би го користел бидејќи флаерот ќе биде и поскап и преголем (сепак не правиме брошура). Но, за некои специјални настани може да биде доста корисен еден таков поголем флаер. Вториот тип 4 парчиња од еден А4 лист е најдобрата големина за еден флаер и во секој случај двојно е поевтин од првиот. Третиот тип е многу мал но сепак најевтин и не е лошо да се имаат и такви флаерчиња кои би се делеле масовно на луѓето. Со повеќе од 8 од еден лист не би препорачувал бидејќи ќе биде премал и тежок за читање. А, се што е заморно за читање не се чита, а тоа не ни е целта.

Флаерите може да се печатат еднострано или пак двострано. Двостраните флаери може да соберат повеќе информации за Вашиот бизнис и може да бидат пефикасни и поефективни маркетиншки оружја, но секако и поскапи.

За изработка можете да го искористите Microsoft Office Publisher како алатка исто како што наведовме и за брошурите. Многу е едноставно и забавно. Можете да ги печатите и во црно-бела боја или во боја. Сепак флаерите во боја ќе остават посилен впечаток кај лицето до кое ќе дојде.

Освен Publisher-от можете да го искористите и Microsoft Word или Power Point за кои што можете да најдете голем избор на темплејти на интернетот. Доволно е само да пребарате на google за „flyer templates“ и ќе добиете голем избор на резултати за бесплатни темплејти. Истите ожете да ги искористите и за добивање на идеа што сакате да изработите.

Инаку, доколку сакате попрофесионално да ги изработите можете да најдете софтвери за изработка на флаери. Овие софтвери може да бидат од бесплатни до многу скапи. Разликата е во квалитетот и опциите кои што ги нудат.

Додека брошурата како поскапа во однос на флаерот се дели на посебно избрана целна група на луѓе флаерите може да се користат и за масовно распространување на информации за бизнисот.

Што треба да содржи еден добар флаер?

 • Лого на бизнисот
 • Графика во корелација со бизнисот
 • Адреса и контакти
 • Мапа како да ве најдат
 • Елемент на ургентност
 • Основни информации или пак слика со Вашите производи или тип на услуги.

Флаерите исто како и брошурите можете да ги делите. Но разликата е што немора да ги делите на местата на целниот пазар туку секаде каде ќе ви текне и каде ќе поминете. Со флаерите можете:

 • Да ангажирате некој да ги дели на улица или крстосница.
 • Да ги делите на саеми
 • Да разговарате со неколку трафики да ги вметнат во најпродаваните весници
 • Да дадете на сите роднини, пријатели и познаници да ги делат на нивните роднини, пријатели и познаници
 • Да ги поставите во Вашиот продажен објект за луѓето самите да си ги земаат
 • Можете да посетите неколку паркизни на целниот пазар и да ги подметнете на бришачите
 • Можете да посетите неколку згради со повеќе станови во Вашиот целен пазар и да ги ставите во поштенските сандучиња

Искористете ги флаерите, не се скапи а може да одиграат солидна улога во привлекување на потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БРОШУРИ

Време е за третото маркетинг средство од ветените над 100. Во овој напис ќе ги презентираме брошурите како средство кое МОРА да се користи во маркетингот на Вашиот бизнис. Зошто МОРА! Затое што не се скапи. Затоа што може да опфати многу луѓе. Затоа што се информативни. Затоа што се ефективни и ефикасни. Затоа што содржат информации и од други средства. Затоа што има простор и за дополнителни информации за производ и/или услуга.

Брошурите може да бидат во повеќе облици:

 • Еднострана брошура печатена само од една страна налист хартија
 • Двострана брошура печатена на двете страни на лист хартија
 • Двострана брошура печатена од двете страни на лист хартиија и свиткана за да се отвара како книга.

Брошурите може да бидат печатени или црно бели или во боја. Ова зависи од тоа каков ефект сакате да постигнете со брошурата. Најважно е брошурата да содржи колку што може повеќе информации за Вашиот бизнис.

BrosuraКако една алатка за изработка на брошурите можете да го искористите Microsoft Office Publisher со кој можете да изберете дизајн, да се играте со боите,  да внесете Ваше лого и информации за она што сакате да го содржи брошурата. Освен тоа Publisher-от може да ве води низ целиот процес на дизајнирање на брошурите. Имате можност и преку интернет да симнете темплејти кои ви се допаѓаат и да ги искористите за изработка на Вашите брошури. Целиот процес на изработка е едноставен и забавен. Пробајте.

Втора работа околу брошурите се информациите кои треба да ги содржат. Не ви треба брошура која нема да привлече внимание на читателот и која не предизвикува желба кај читателот да дојдат во Вашиот продажен објект или да ве исконтактират. Една солидна брошура треба да содржи:

 • Насловна страна. Насловната страна треба да го наведе читателот да ги читаат останатите страни од брошурата каде ќе биде претставена Вашата понуда. На насловната страна треба да биде Вашето лого и некои детали за Вашиот бизнис. Освен тоа и некоја реченица со која ќе предизвикате преземање на акција или минимум читање на останатите информации.
 • Вашата понуда. Ова е еден од најголемите елементи од брошурата. Тука давате краток опис на Вашите производи и/или услуги. Ги наведувате проблемите кои ги решаваат и како читателот може да се најде себеси со тие производи и/или услуги.
 • Ургентност. Брошурата има за цел да предизвика ургентност за акција. На ваков начин читателот да добие желба веднаш да превземе некоја акција за купување. Доколку давате попусти тука треба да ги наведете со прецизен датум до кога важат.
 • Задна страна со информации за контакт и логото на бизнисот како и карта каде сте лоцирани или каде можат да ве најдат. Доколку имате попустен купон можете да го поставите на задната страна но на некоја од претходните да наведете кај се наоѓа и што треба да направат (ургентност).

Третата работа околу брошурите како маркетиншко оружје е дистрибуција на истите. Брошурите не служат за да фаќаат прашина. Тие треба да се дистрибуираат до потенцијалните потрошувачи и то на целниот пазар. Проверете во Вашиот бизнис план кој е Вашиот целен пазар. Направете план како да стигнете до нив. Инаку дистрибуцијата ќе зависи од Вашата креативност за дистрибуирање. Еве некои идеи:

 • Да ангажирате некој да ги дели на улица или крстосница.
 • Да ги делите на саеми
 • Да разговарате со неколку трафики да ги вметнат во најпродаваните весници
 • Да дадете на сите роднини, пријатели и познаници да ги делат на нивните роднини, пријатели и познаници
 • Да ги поставите во Вашиот продажен објект за луѓето самите да си ги земаат
 • Можете да посетите неколку паркизни на целниот пазар и да ги подметнете на бришачите
 • Можете да посетите неколку згради со повеќе станови во Вашиот целен пазар и да ги ставите во поштенските сандучиња

Брошурите може да бидат навистина ефективно и ефикасно маркетиншко средство или оружје за Вашиот бизнис. Не ја испуштајте можноста што ја нудат брошурите. Сега можете и сами да си направите со помош на компјутер и печатач и на таков начин тие ќе бидат во помали количини, различни и уникатни.

Во секој случај оваа маркетиншко оружје за малите бизниси спаѓа во категорија на МОРА.

post

ПАРАДОКС ВО МАРКЕТИНГ

Која е основната цел на маркетингот? Да донесе колку што може повеќе потенцијални потрошувачи во Вашиот продажен тунел. А, зошто се користи маркетинг за привлекување на потенцијални потрошувачи во продажен тунел? Затоа што постојат и други бизниси како Вашиот и Вие сакате повеќе да привлечете од другите конкурентски бизниси. Но, постои едно непишано правило дека маркетинг единствено не е потребен на монополски бизниси. Маркетинг не е потребен на државни служби кои служат да нудат услуги на граѓаните а се финансираат од буџетот на државата кој пак е финансиран од сите нас, даночни обврзници.

Значи доколку потрошувачите немаат избор за некоја услуга мора да ја остварат на тоа место. Денес скоро и да нема кај нас некои монополски бизниси кои ги паметевме во минатото како Телеком. Но, онаа интересно што сакам да го наведам со овој напис е една реклама која ја гледам во последно време при започнување на вести на нашата сакана национална телевизија која мака мачи во последните 10-тина години како да обезбеди финансии.

Започнуваат вести со оној добро познат часовник за кој паметам уште кога бев многу мал, а во позадина реклама. И не е чудно што има реклама, но чудно ми е тоа што на рекламата е Центрлен регистар на Република Македонија. И не би било ништо чудно доколку услугите што ги дава тој Централен регистар можеме да ги добиеме и на друго место па се борат за повеќе клиенти. И не би било чудно доколку тоа е некоја приватна компанија.

Она што го знаеме е дека: 2009-05-30_185326

 • Секој бизнис мора да се регистрира преку централен регистар и да плати за услугата
 • За било каква друга работа со банка или некоја друга институција ќе ви бараат еден документ од централен регистар за кој мора да платите
 • За секоја промена на рaботно време за Вашиот бизнис ќе мора да пријавите во централен регистар и да платите
 • И што уште не за што единствено таму може да се заврши работа и мора да се плати.

Еднаш еден странец консултант ме праша зошто не ги користиме услугите на централен регистар на работа кај што работам – државна служба (уште пола месец) му одговорив дека тоа е еден голем профитен центари се се плаќа. Тоа му беше несватливо на човекот.

Од ова можеме само да претпоставиме дека во оваа време на рецесија кога сите бизниси се жалат од падот на продажбата и недостаток на финансии, овој „профитен центар“ има ВИШОК на пари собрани од грбот на претприемачите и бизнисите и од БЕС со кој не знае каде да ги потроши се рекламира на национална телевизија. Или пак националната телевизија има потреба од финансии заради недостаток на програмска креативност па некој мора да излезе во пресрет со тоа што ќе се потрошат парите од претприемачите и бизнисите. А верувајте многу ги има. За кредит од банка мора да приложите документ кој се зима од централен регистар. За да отворите сметка ќе мора да земете документ од централен регистар. Да дадете полномошно на декларант за царински постапки мора да дадете и документ од централен регистар. А за секое документче плаќате. И што е најинтересно тие имаат обезбедено сигурна работа преку:

 • Потреба. Секогаш постои и ќе постои потреба за тие документи се додека не се смент некои прописи.
 • Ограниченост на важност. Секој од тие документи важи ограничен временски период, па така ќе мора да го вадите повтроно и повтроно со што е обезбеден континуитет на потребата.
post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПИСМА

Писмата спаѓаат во категорија на стари и добри маркетиншки средства. Можеби изгледа старомодно, но сепак оваа маркетиншко средство за промоција сеуште може да одигра голема улога во привлекување на потенцијални потрошувачи во продажната инка на бизнисот. Ова алатка не се однесува на испраќање на брошура или материјал добиен со масовно печатење туку на лични писма напишани врз основа на познавање на она што го работите пеку лично искажување во однос на читателот.

Letter Еден од недостатоците на личните писма е тоа што тие не се испраќат на голем број на луѓе одеднаш, туку на специјализирана група на луѓе со ист или приближно ист проблем за кој Вие и Вашиот бизнис се нудите да им го решите. Така да, може да испратите на еден или пак група од 2,3,5… потенцијални потрошувачи.

Но, од друга страна предноста на овие писма е токму во тоа што се насочени кон мала таргетирана група на читатели, а тоа големите компании не го прават. Запомнете дека секогаш се обидувате да украдете потрошувачи од големите компании и се што може да помогне во доближување кон тие луѓе мора да го искористите.

Целта на секое маркетиншко средство е да внесете што поголем број на потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Предноста на писмата е тоа што тие се лични или барем изгледаат лични бидејќи со помош на Microsoft Word можете да направите чуда.

Но, што треба да содржи едно такво писмо. Прво што треба да се внимава е да се користат лични имиња за да може да му се доближите колку што може повеќе на потенцијалниот потрошувач. Еве некои идеи како би требало да изгледа тоа писмо:

 • Започнете со Драг(а) или Почитуван(а) господине (госпоѓо) и името на лицето
 • Внесете малку пофалби за нив
 • Опишето го проблемот со кој тие се среќаваат
 • Опишете како Вие можете да им го решите проблемот
 • Бидете културни
 • Оставете Ваши податоци за контакт.

Ова се доволно работи за кои можете со сигурност да ги вклучите во писмото, но внимавајте да не бидете предолги. Доволно е од една до две реченици по горенаведените елементи. Никој не сака да чита долги писма.

Второто прашање е како да дојдете до таквите лични податоци како име, адреса, проблеми… На пример, доколку имате агенција за продажба на недвижнини Вашата задача е секојдневно да ги читате огласите и да наоѓате луѓе кои нешто купуваат или продаваат од недвижнини. Со тоа ќе им го дознаете проблемот, а и името и адресата. Постојат неколку начини да доаѓате до такви информации и податоци и можете да ги користите сите одеднаш и континуирано за да постигнете успех со оваа кампања. Еве некои совети (начини) за добивање на тие информации:

 • Забележувајте се што се случува околу Вас, а може да биде поврзано со Вашиот бизнис. На пример, на разни прослави кога се запознавате и разговарате со луѓето собирајте визит картички, разговарајте за можни проблеми итн. Ова е личен контакт за првични информации.
 • Анкети претставуваат добра основа за прибирање на информации (како посебно маркетинг средство ќе ги опфатиме анкетите). Со нив ќе добиете многу информации меѓу кои и името и презиме, како и проблемот кој го има анкетираниот. Анкетите може да бидат онлајн (преку интернет) или пак офлајн на хартија.
 • Преку продажниот тим со прашување на секој со кого стапат во контакт како во продажен објект така и надвор од него.
 • Со читање на списанија, весници и огласи за делот од браншата на Вашиот бизнис.

Но, една работа, немојте да претерувате со писмата на една иста личност. Можете да станете здодевни. Доволно е едно или максимум две писма во рок од 10-15 дена. И за крај уште една можна негативност е што некои луѓе ги нервираат писмата, затоа е важно да излезете во пресрет на нивните проблеми. Ова значи дека не треба да испраќате писма на луѓе кои немаат проблем или пак нивниот проблем Вие и Вашиот бизнис не можете да го решите.