post

Претворање на проблем во вистински бизнис

Сите ние имаме почувствувано одредени проблеми. Сите ние имаме одредени незадоволени потреби.

Но, дали и некој друг има таков ист проблем или потреба? Веројатно да. Сепак потребно е и другите да го разбираат онака како што вие како еден претприемач го разбирате и гледате тој проблем кој е основа за вашиот бизнис.

Можете ли проблемот да го претворите во вистински бизнис или пак да го интегрирате во вашиот постоечки бизнис доколку веќе имате бизнис?

Сепак мора да размислувате и за раст и развој на постоечкиот бизнис доколку веќе сте претприемач, а не само за проблеми како основа за нов бизнис.

Подолу се дадени некои прашања на кои би требало да дадете одговор.

Продолжи…

post

10 Причини зошто стартапи со добри идеи не успеваат

Праксата покажува дека повеќето стартапи иако се базираат на многу добра идеја од страна на претприемачот, сепак не успеваат.

Причините за неуспехот може да бидат различни. Тие може да доаѓаат од суштината на бизнисот преку целниот пазар на кој се насочени (на пример, различно е за постоечки пазар и за креирање на нов пазар), може да биде различно и за видот на производот – сосема нов високо-технолошки производ или подобрен постоечки производ…

Ова се само два случаи во кои комбинациите на две карактеристики на еден стартап (пазар и производ) може да креираат различни опасности на патот кон успехот. Но тие не се и единствените. Тука може да биде претприемачот, начинот на дизајнирање на бизнисот, користење на технологија…

Тука би сакал да наведам 10 причини кои не навлегуваат во целост на односите на пазарот и производот (можеби само малку), а кои влијаат на успехот на еден стартап.

Продолжи…

post

Дали имате документирани системи за вашиот стартап

Вообичаено идниот претприемач, основач на стартап се обидува со сите средства да дојде до најоптималните процеси кои ќе обезбедат функционирање на стартапот така да обезбеди континуиран раст и развој.

Оваа фаза на започнување на бизнисот бара тестрирање. Го тестирате бизнис моделот, но ги тестирате и системите кои што ги градите во самиот процес. Не заборавајте дека стартап е привремена организација која е во потрага на приспособлив, повторлив и профитабилен бизнис модел, а имплементацијата на бизнис моделот се потпира на системите во стартапот.

Но, често пати во оваа фаза претприемчот не сака да губи време во документирање на системите и смета дека тоа е губење на време. Оваа логика се базира на тоа што сите системи се променливи во оваа фаза. Она со што ќе се започне нема да остане исто утре или задутре.

Сепак, документирање на системите уште во оваа фаза може да биде клучно за успехот на компанијата во иднина.

Зошто да се документираат системите?

Подолу се некои од причини кои би требало да ги разгледате.

Продолжи…

post

Кој кого води? Вие бизнисот или тој вас?

Започнување на бизнис и водење на успешен бизнис не е лесна задача.

Зошто велам и започнување на бизнисот?

Затоа што фазата на започнување ќе има огромна улога во подоцнежните фази. Во фазата започнување со поставаат основните нацрти, основните темели на кои ќе се потпира бизнисот во иднина.

Но, не значи дека тие темели нема да се зајакнат, нема да се зацврстат или пак променат на подобро.

Едно нешто е сигурно, а тоа е дека кога ќе излезете од фазата започнување вие како еден претприемач ќе реба да ги смените во целост вашите улоги што ги имате во бизнисот.

Улогите на еден претприемач во започнување и раст на бизнисот се сосема различни. Во фазата на започнување едноставно не се знае кој кого води. Бизнисот се уште не е оној вистински бизнис. Одлуките се носат, онака од нога, без размислување, без преголеми проценки. Се слуша само еден ентитет од надворешноста на бизнисот, а тоа е купувачот.

Но, кога бизнисот започнува да расте, да се шири и зголемува, веќе ништо не е исто. Сега дететео кое го учевте да проодува во претходната фаза е силно и може да ве влече, да ве турне или пак да ве притисне толку силно што тешко дека ќе можете да се повратите во нормала.

Истите улоги нема да ги дадат очекуваните резултати. Се се менува!

Па, тогаш кој кого води? Дали вие како еден претприемач го водите вашиот бизнис, или пак вашиот бизнис ве преземал и започнува да ве води?

Бизнисот сте го започнале со одредена причина, сте имале силна визија, сте воспоставиле силни цели. Дали таа причина, визијата и целите сеуште се валидни за вас како претприемач? Дали се гледа приближувањето кон визијата или полека започнувате да се одвојувате?

Овие прашања се многу важни прашања и ќе треба постојано да си ги поставувате, бидејќи едноставно тие претставуваат знаци за тоа дали нешто ќе треба да промените кај вас или во бизнисот.

post

Пасијата е само почеток, но потоа…

Да, кога станува збор за бизнис и започнување на бизнис, но и претприемништвото, пасијата е само почеток на една игра.

Едноставно сакате или имате силна желба да се вклучите токму во таа игра.

Не се знае дали ќе победите и дали можете да победите.

Не се знае дали ќе ја завршите играта.

Не се знае до кога ќе ви биде пријатно.

Не се знае дали ќе се променат правилата на играта и не се знае кој ја води играта.

Тоа е и со бизнисот. Го започнувате затоа што имате силна пасија за нешто. Имате силно лично чувство, силни емоции и силен позитивен афинитет за тоа нешто дека е вистинската работа за вас. Но, сепак не е доволно.

Забележувате дека зборувам за ВАШИ чувства, емоции и афинитети за бизнисот кој го започнувате. И тоа е добро треба да го имате во фаза на започнување бидејќи претставува единствен извор на енергија за вас како иден претприемач. Но, сепак за градење на успешен бизнис потребни се многу други работи.

Бизнисите претставуваат системи со повеќе операции базирани на набљудувани и објективни мерки. Градење на бизнис веќе станува процес кој се базира на повеќе научни методи. За да се успее, сите емоции и фантазии на еден претприемач треба да се тргнат на страна, особено кога станува збор за фидбек од страна на купувачите.

Развојот на купувачи и нивниот фидбек може навистина да биде брутален и целосно спротивставен на вашите емоции и фантазии, на вашата пасија. Но, тоа е реалноста и колку побргу го сфатите тоа, толку подобро за вас како еден иден претприемач.

Започнување на бизнис не е ништо друго освен тестирање, тестирање на вашите хипотези кои делумно се базираат на вашата пасија и фантазија. Дали се точни не знаете. Вашата работа како претприемач е да ги тестирате и проверите нивната точност.

А, што доколку не се точни? Ништо, продолжувате понатаму. Најлошо е да се разочарате и да запрете. Едноставно сменете ги хипотезите, слушајте го гласот на потенцијалниот купувач и повторно тестирајте. И така во еден спирален процес се до конечниот успех.

Може ќе ви требаат неколку месеци, но можеби и неколку години. Сепак пасијата е таа што или ќе ве одржи или оттргне од ваквите потфати. А, обликот на резултатот нема да зависи од вашата пасија.

post

Претпоставки на кои НЕ треба да се потпрете

Многу активности што како еден претприемач ќе ги преземете се базираат на претпоставки. Затоа и насоките во кои ќе се движи бизнисот се базираат на претпоставки.

Понекогаш и немаме доволно информации за да донесеме одлука, па затоа мора да се водиме од претпоставките. Но, некои претпоставки може да бидат навистина опасни за претприемачот и за бизнисот воопшто.

Некои одлуки не смеат да бидат базирани на непотврдени претпоставки, особено во фазата на започнување на бизнисот. Кои се тие претпоставки?

Одговорот е едноставен, тоа се два вида на претпоставки на кои се базираат повеќето бизниси:

  • Претпоставка за тоа што купувачите сакаат и
  • Претпоставка за тоа кои карактеристики треба да ги содржи вашиот производ.
post

2 Значајни теста што ќе треба да ги изведете пред започнување

Започнување на бизнис слободно може да се каже дека претставува тестирање на идејата. Тестирање на идејата во однос на пазарот и едноставно утврдување преку тоа тестирање дека таа бизнис идеја вреди.

Постојат повеќе тестирања кои ќе треба да ги изведете. За сите тестирања во еден логичен редослед и во еден покомплексен процес на започнување на бизнис ќе зборуваме во некоја друга прилика и место каде што ќе имам поголем простор.

Тука би сакал да наведам само два теста кои се едни од поважните при започнување на бизнис.

Продолжи…

post

7 Работи кои треба да ги поседувате уште пред започнување

Започнување на бизнис бара повеќе елементи со бизнис потенцијална енергија кои во самата фаза на започнување, но и потоа ќе се трансформираат во елементи во кинетичка енергија.

Ништо не е лесно, особено фазата пред започнување кога ќе треба да се ситематизираат сите идеи нафрлани во мозокот, да се направи план за започнување и да се дојде до првите купувачи за да се тестираат идеите.

Што е она што ќе ви биде потребно уште пред започнување?

Одговорот на оваа прашање е во следните 7 точки кои не се конечни, но сепак едни од најважните.

Продолжи…

post

9 Тактики при успешно лансирање на вашиот стартап

Иако голем дел од работата е завршен пред лансирањето, сепак вашата задача како еден претприемач во самото лансирање и периодот по лансирање на вашиот стартап бизнис не завршува.

Има уште многу работа. Сега е време да се потврди сето она што сте го правеле во подготвителниот период. Сега е време да се стекнат првите вистински купувачи кои ќе платат за вашите производи или услуги.

Можете да ги следете следниве 9 тактики за да си го олесните патот.

Продолжи…

post

Можеби најдобриот процес на започнување на бизнис е…

Кој е најдобриот начин за започнување на бизнис?

Постои ли такво нешто?

Постои ли прецизно дефиниран процес на започнување на бизнис?

Постојат еден куп на книги, блогови, алатки, совети…

Но, многу ретко можете да најдете прецизно дефиниран процес со одличен редослед на активности.

Од друга страна секој процес е различен како што и секоја идеја е различна, како и што секој претприемач е различен, како што и секој пазар и индустрија се различни…

Па, има ли процес?

Може да има, но не е сигурно дека е добар за вас. Затоа тука во следниве 7-точки ќе се обидам да го презентирам тој процес (кратко и јасно)

Ако сакаш да започнеш бизнис:

  1. Постојано набљудувајте специфична пазарна ниша и обидете се преку тоа набљудување да научите за потребите, проблемите како и вообичаените производи или алатки за решавање на тие проблеми или задоволување на тие потреби.
  2. Дојдете до иновативна бизнис идеја. Но, лесно е да се каже, сепак потешко е да се изведе. Зголемување на креативноста, дискусија, прашување на потенцијални купувачи, бреинстормирање, морфолошка матрица, вредносна анализа, пиење на пиво… Сето тоа се можни извори на бизнис идеи, што ќе користите зависи од вас.
  3. Идентификувајте ја вашата конкурентска предност во споредба со конкуренцијата. Google, социјални медиуми, статистика, весници, data mining, извештаи, списанија…
  4. Моделирајте го вашиот иден бизнис. Да, добро читате, сепак ќе ви треба бизнис модел преку кој ќе можете лесно да следите што понатаму ќе треба да направите…
  5. Тестирајте го бизнис моделот. Прашалници, анкети, состаноци, телефонско јавување, блог постови, MVP, обод за продажба… Не е важно што се ќе користите, важно е да добиете повратни информации директно од пазарот.
  6. Пивотирајте или имплементирајте го наученото од фидбекот од претходниот чекор во процесот. Промена на стратегија, мисија или визија, карактеристики и бенефити содржани во производот…
  7. Постојано набљудувајте ги, разговарајте со нив и слушајте ги вашите купувачи.
  8. Постојано повторувајте ги чекорите 6 и 7.