post

Моќта на физичкиот контакт…

Иако живееме во свет во кој алатките кои ги поседуваме го поедноставуваат социјалниот живот на луѓето, сепак се чини дека физичкиот контакт останува моќно средство за подобрување на бизнисите.

Многу пати пишував за стартапи и проверка на бизнис идеите и хипотезите за бизнис моделот. Иако алатките дозволуваат без физички контакт да прибереме доста информации, сепак мора да ни биде јасно дека без директно гледање очи во очи нема да знаеме дали решението кое што го нудиме е навистина извонредно и дали тоа решение ќе биде нешто што ќе помине на пазарот.

Физичкиот контакт со вашиот купувач и натаму останува најмоќно средство за стекнување на информации кои не само што ќе бидат најблиски до вистината, туку и ќе ви помогнат да го прилагодите вашиот бизнис токму онака како што купувачите сакаат тој да изгледа.

Продолжи…

post

Како вашите купувачи да бидат свесни дека имаат проблем?

Што доколку вашето решение, односно производ или услуга се толку иновативни, да вашите потенцијални купувачи воопшто не се свесни дека имаат таков проблем за решавање?

Постојат две сценарија како одговори на оваа прашање.

Првото сценарио е да ги вложите сите напори во развој на решението и пуштање на пазарот, а при тоа никој да не го купува вашиот производ или услуга. Оваа сценарион не го сакаме, нормално. Доколку ја погледнеме статистиката на многу иновативни производи ќе забележиме дека и големите компании имаат повеќе промашувања отколку успеси кога станува збор за “премногу” иновативни решенија кои се наменети на проблеми за кои сеуште не постои свесност за потреба од нивно решавање.

Продолжи…

post

Што да содржи профилот на вашиот купувач?

Знаеме дека зборуваме за целни купувачи, оние вистинските од кои што ќе зависи вашиот бизнис. Тие се живот или смрт за вашата компанија и нивното правилно дизајнирање, односно препознавање со прецизен опис претставува важна основа за многу ваши претприемачки активности.

На пример, целните купувачи или оние “вистинските” купувачи за вашиот бизнис ќе бидат основа за вашето истражување на пазарот бидејќи ќе ви обезбедат фокус на високо ниво во однос на насоките кои треба да ги изберете во самото истражување како што се на пример, извори на информации, валидноста на информациите, квалитетот на добиените информации и начинот на нивна анализа за да се извлече знаењето кое ќе ви биде потребно. Потоа, вашите маркетинг активности во целост ќе се базираат на профитло на вашите купувачи, односно профилот на вашиот целен купувач.

Профилот на вашите купувачи претставува лична карта на вашиот купувач, но и мапа за иднината на вашиот бизнис.

Продолжи…

post

Купувачот како извршен директор во вашиот бизнис

Овој месец добив дури 4 книги од страна на разни издаавчки куќи за кои ме замолуваат да ги прочитам и напишам преглед за нивната вредност во однос на содржината на истите. Секако тоа се однесува за Entrepreneurship in a Box сајтот како и за оценка на книгите на Amazon, но и тука на претприемач ќе извлечам некои интересни размислувања до кои што дојдов во нив.

Добро, секоја книга е добра на свој начин и сигурно содржи некои информации кои се корисни барем да се размислат, а доколку се утврди нивната вредност и да се имплементираат новите начини во работата. Во секој случај станува збор за книги издадени во април 2013 година.

Ќе започнам со книгата насловена како Customer CEO – How to Profit from the Power of Your Customer од Chuck Wall, експерт за разбирање на потребите на купувачите при што има интервјуирано повеќе од 100.000 купувачи во скоро секоја индустрија и категорија на бизниси.

Интересно е што авторот ја базира книгата на формула од три елементи:

Продолжи…

post

Што треба да знаете за вашите купувачи?

Купувачите како најважните личности за вашиот бизнис треба доволно добро да се знаат и познаваат, а врз основа на тоа знаење да се носат одлуки кои се директно поврзани со маркетинг активности но и со продажни активности на вашиот бизнис.

купувачи за бизнис

Имам доста пишувано за купувачите, за тоа како да ги спознаете подобро, како да им пристапите, што значат тие за вашиот бизнис… Доволно е само да пребарате на сајтов и ќе дојдете до голем број на идеи.

Тука би сакал да презентирам еден систематски пристап за спознавање на вашите купувачи преку пет прашања или пет најважни работи кои треба да ги знаете за нив.

Па, да започнеме без губење на време…

Продолжи…

post

Претворете го лошото искуство на купувачите во исклучително доживување

Испорака на лошо искуство или доживување на купувачите преку вашиот бизнис е реалност која не може да се избегне. Но, онаа што е важно е како малите бизниси и претприемачи можат да го претворат лошото доживување во исклучително доживување. Тука ќе опфатам 6 совети кои ќе ви помогнат во овие намери.

Можете да ги имате најдобро дизајнирани системи да го поддржат вашиот бизнис, најдобрите вработени кои ќе имплементираат различни задачи поврзани со купувачите и повторно ќе има простор за различни видови на грешки. Тие грешки лесно може да креираат лошо доживување за купувачите. Но, сепак тоа не значи и крај за вашиот бизнис. Може да биде почеток на крајот доколку не преземете ништо за да ги решите проблемите и подобрите бизнисот.

Бидејќи грешките се реалност и испорака на лошо доживување на купувачите може да биде реалност, секој претприемач треба да изгради системи да го претвори лошото во исклучително доживување поради следниве причини:

Продолжи…

post

Што значи доколку немате конкуренција?

Веројатно веќе ја имате вашата уникатна, одлична, најдобра и најпаметна бизнис идеја за вашиот бизнис. И во таков случај нормално е да мислите дека никој друг нема такво нешто.

конкуренција

Спремни сте да станете милионер. Но, сепак работите не се толку розови.

Дали мислите дека немате конкуренција?

Продолжи…

post

Испорачајте исклучително доживување на купувачите преку надминување на 7 препреки

Нема потреба да зборувам за важноста на испорака на исклучително доживување на вашите купувачи. Но, да бидам искрен, тоа не е едноставна задача за претприемачите особено поради фактот што на вашиот пат за испорака на исклучително доживување ќе имате повеќе препреки. Тука ќе зборувам за седум поважни препреки кои ќе треба да ги надминете.

Од лично искуство знам дека една испорака на исклучително доживување ќе донесе три до пет пати повеќе купувачи за бизнисот. Секогаш кога ќе го насочам сиот мој напор за да испорачам повеќе од ветеното и повеќе од очекувањата на купувачите во следните месеци се зголемува базата на купувачите но и приходот.

Затоа и сметам дека секој претприемач ќе треба да вложи максимални напори за да испорача исклучително доживување за своите купувачи.

Еве некои од бенефити кои ќе ги добиете.

Продолжи…

post

Едноставна но најдобра дефиниција за пазарот

Пазарот претставува важен елемент за секој бизнис затоа што ако не постои пазар нема да постои ниту бизнисот, ниту купувачи, ниту потреби, ниту проблеми, ниту потреба за некое решение кое ќе ги задоволи тие потреби или реши тие проблеми.

Најчесто кога зборуваме за пазар мислиме на збир на купувачи за нашиот производ или услуга. Но, сепак пазарот, барем денес е доста покомплексен отколку што можеме да го дефинираме со една таква едноставна дефиниција како збир на купувачи. Не дека не е точно, туку едноставно комплексноста на денешниот пазар не ни дозволува да користиме толку кратковид поглед кога станува збор за пазарот.

Доколку развртите по литературата ќе наидете на огромен број на дефиниции кога станува збор за пазарот. И сите тие се поврзани со купувачите, што е логично. Сепак една дефиниција која ја користиме како основа и во премиум претприемач, а која доаѓа од книгата Chrosing The Chasm (Надминување на јазот) од Geoffrey A. Moore за пазарот се вели дека е:

Продолжи…

post

Истражување на пазарот: прашања кои треба да си ги поставите

Не треба да навлегувам во значењето или важноста на истражување на пазарот за вашиот бизнис и вас како сегашен или пак иден претприемач.

Многу одлуки ќе се базираат или треба да се базираат токму на оваа истражување. Колку подобри информации соберете, толку подобро истражување ќе имате и толку подобри одлуки ќе донесете за вашиот бизнис.

Во овој наслов сакам да нафрлам повеќе прашања (поточно 42 прашања) на кои ќе треба да дадете одговор при спроведување на истражување на пазарот, сепак овие прашања се само како помош при спроведување на вашата аналза и истражување бидејќи тие не се конечни, секогаш ќе има можност за уште прашања.

Продолжи…