post

Како тим лидер мора да обезбедите поддршка за вашиот тим

Вие сте претприемач, личност која креира нешто вредно за вашите купувачи од ништо. Но, исто така вие сте и лидер, бидејќи не можете да креирате и дистрибуирате вредност за купувачите како индивидуалец кој е сам.

Имате потреба и веројатно веќе имате тим кој ќе работи со вас и ќе ви помогне за да ги постигнете вашите цели.

Согласно моите анализи на група на претприемачи, открив дека без поддршка од страна на претприемачот постигнувањата на тимот (или малиот бизнис како целина) се 30% до 50% помалку отколку кај бизниси со целосна поддршка на претприемачот.

Што значи оваа? Еве некои примери:

Продолжи…

post

Како алтернативите влијаат на вас како претприемач?

Како еден претприемач сигурно повеќе пати сте се соочиле со различни алтернативи од кои треба да изберете една.

Исто како кога се наоѓате на пат и имате неколку можни рути за да стигнете до дестинација (најквалитетна, најбрза или најкратка), така и во бизнисот ќе имате повеќе насоки кои можете да ги изберете.

Но, проблемот со алтернативите не е само во вашиот избор. едно е тоа што вие можете да го изберете преку донесување на соодветна одлука за избор, но друго е тоа што и другите стејкхолдери имаат повеќе алтернативи, а една од тие сте вие и вашиот бизнис. Кога зборувам за стејкхолдери првенствено мислам на вашите купувачи, вработени и партнери.

Еве некои логични размислувања кога станува збор за алтернативите за вас и вашата непосредна околина во деловниот свет.

Продолжи…

post

Како лидерите можат да ги подобрат вештините на членовите на тимот?

Како еден претприемач вие сте тим лидер кој постојано ќе треба да работи на зголемување на нивото на вештини на членовите на вашиот бизнис.

Вашиот сопствен успех како тим лидер во голем дел ќе зависи од успехот на членовите на вашиот тим. Тие треба да бидат доволно вешти за да излезат во пресрет на предизвиците на тимот, но исто така треба да бидат доволно мотивирани за да го дадат најдоброто во севкупните напори на тимот.

Како можете да ги подобрите вештините на членовите на вашиот тим?

Оваа е важно прашање за секој претприемач.

Да се обидеме да одговориме или да дадеме некои совети кои можете да ги користите во подобрување на вештините на вашите вработени.

Продолжи…

post

Од домашно во меѓународно работење

Кога ќе се премине од домашно на меѓународно работење, се менува комплексноста во работењето. Врвниот менаџмент мора да изврши ревизија на мисијата и целите. Тие мора да ги оценуваат стратегиите од аспект на можностите и ограничувањата кои ги наметнува новото опкружување, како и нивните јаки и слаби страни.

Секоја компанија работи и дејствува во определено опкружување. Од меѓусебната јачина на сите чинители на опкружувањето ќе зависи и силината на меѓусебното влијание. Голем број на фактори кои дејствуваат од опкружувањето можат да се контролираат, но има и голем број на фактори кои влијаат на работењето на компанијата, а не можаат да се контролираат.

Доколку се набљудува меѓународното опкружување, мора да се смета на голем број на фактори, бидејќи случувањата во меѓународното опкружување се менуваат многу често, а променливите се во огромен број. Тие промени на меѓународните менаџери им создаваат големи обврски во процесот на усогласување на интересите на компанијата со интересите на опкружувањето.

Продолжи…

post

Како да одлучувате без двоумење

Сте се нашле ли во позиција кога треба да донесете одлука, но нешто ви кажува дека не ја правите вистинската работа? Тоа нешто ве двоуми околу одлуките кои треба да ги донесете.

Во една таква состојба, кога едноставно не верувате на вашите сопствени одлуки, или едноставно донесувате одлука со двоумење ќе се најдете во позиција да одлучите, но нема да ги имплементирате вашите одлуки, или едноставно ќе ги одложите.

Мора да верувате во вашите одлуки доколку сакате да ги имплементирате одлуките кои што сте ги донеле. Не смеете да дозволите вашите бизнис одлуки да се потпрат на вашето лично двоумење. Тоа е опасно за вашата компанија.

Како можете да креирате самодоверба кога треба да донесете вистински одлуки?

Продолжи…

post

Можете ли да изградите лојалност кај вработените

Сите ја сакаме лојалноста. Сакаме семејството да ни биде лојално. Сакаме пријателите да ни бидат лојални. Сопругите или девојките и обратно да бидат лојални.

Како претприемачи сакаме купувачите да ни бидат лојални на нашиот бизнис.

Но. што е со вработените? Дали сакате тие да бидат лојални на вашиот бизнис?

Прашањето е што можете да направите за да обезбедите повеќе лојалност од страна на вашите вработени.

Продолжи…

post

Менаџмент – Најдоброто од 2012

Одиме со менаџментот како категорија на претприемач и дел од серијалот за најдоброто на претприемач за 2012 година.

Оваа категорија (во потесна форма само менаџмент на малиот бизнис) содржи 144 наслови кои ќе ви помогнат во развој на вашите менаџерски вештини.

Менаџментот е важна тема во секој мал бизнис без разлика дали станува збор за бизнис со 2 или повеќе вработени. Секој претприемач ќе мора да менаџира.

Да ги разгледаме насловите кои спаѓаат во категоријата најдобро на претприемач за 2012 година.

post

Водич за организирање на ефикасни и ефективни состаноци

Ефикасни и ефективни состаноци се оние состаноци кои се насочуваат на вистинските работи, водат на вистински начин и секако произлегуваат вистински применливи следни чекори за тимот.

Состаноците, денес може да се претстават како “нужно зло” за еден мал бизнис. Иако технологијата која постои денес може да го намали нивното влијание, сепак понекогаш состанокот е единственото средство преку кое може да се реши некој проблем во вашиот мал бизнис.

Досега на претприемач ги објавив следниве наслови кога станува збор за состаноците:

Овој наслов претставува еден водич кој може да ви помогне во организирање на ефективни и ефикасни состаноци.

Продолжи…

post

Одговорете ги следниве прашања за подобро да се организирате

Мозокот на еден претприемач е преполн со многу работи. Тука се идеите, идните проекти, сегашни и идни активности, работи кои бараат уште денес да бидат фокусирани и работи кои не бараат фокус уште денес…

Сите тие “работи” едноставно црпат од капацитетот на психичкото складиште во мозокот на еден претприемач. Тие замараат, дефокусираат, дезорганизираат и доведуваат до чувство на напнатост и стрес.

Се она што не е распределено за денес мора да биде надвор од вашиот мозок. Мозокот треба да биде насочен за она што треба да го правите денес, не утре или задутре… Ова не значи дека едноставно ги игнорирате утрешните идеи, проекти или активности. Ова значи дека едноставно го ослободувате мозокот од нив, обезбедувајќи сигурност дека утре ќе бидат започнати и завршени.

Следниве две прашања се клучни за обезбедување на подобра самоорганизација, но и обезбедување на чувство на сигурност дека нешто нема да биде отфрлено или заборавено за во иднина, а потекнува од вашиот мозок.

Продолжи…

post

Може ли да фунцкионира вашиот бизнис без вас

Знам дека вие сте претприемач, некој кој го создал своето бебе – бизнисот, некој кој вложил се да го застане на нозе, да прооди, да функционира…

Но, дали тоа функционирање е самостојно?

Што доколку не сте тука, да кажеме цел еден месец?

Дали во една таква состојба бизнисот може да преживее?

Непредвидливи работи се случуваат, но бизнисот мора да има вградени механизми да функционира и без вас.

Продолжи…