post

40 совети да бреинстормирате бизнис идеи – Дел 1

Бреинсторминг на бизнис идеи

Бреинсторминг на бизнис идеи

Бизнис идејата е основа врз која се темели секој нов, но и секој постоечки бизнис. Идејата е основниот двигател на една претприемничка економија. Тоа е и разликата што малите бизниси ги прави уникатни, единствени, прилагодливи и секако успешни.

Затоа во овој дел сакам да споделам некои препораки доколку се наоѓате во фаза на браинстормирање на бизнис идеи.

1. Прашајте го потенцијалниот пазар.

Секако доколку го знаете потенцијалниот пазар слободно можете да започнете со бреинстормирање на бизнис идеи од него. Во секој случај тие ќе бидат со најголемиот потенцијал.

2. Изберете место кое ја зголемува креативноста.

Креативноста е основа за добар бреинсторминг. Можете да прочитате повеќе во 6 совети за зголемување на креативноста.

3. Во текот на бреинстормин сесијата бидете слободоумни.

Слободоумноста ќе ве ослободи од различни предрасуди кога станува збор за бизнис идеите и секако ќе ја подобри секоја бреинсторминг сесија.

4. Кревајте врева.

Ова е добра препорака. Многу бизниси се изградени и опстојуваат врз основа на вревата што се дига околу нив. Затоа запалете го огинот со врева околу некоја идеја и следете што ќе се случува.

5. Секогаш имајте бележник кај себе.

Без бележник постои опасност идеите да бидат заборавени. Дури и најлудите и најглупавите и најневредните идеи во моментов можат да бидат најдобри во иднина.

6. Соберете колку што можете повеќе луѓе во кои имате доверба.

Бреинсторминг зависи од луѓето кои учествуваат во една таква сесија. Соберете колку што можете повеќе луѓе, но луѓе во кои што навистина имате доверба и за кои што сметате дека имаат потенцијал за една ваква задача.

7. Посетувајте саеми и секако електронски саеми.

Многу идеи може да произлезат од посетата на саеми и електронски саеми.

8. Патувајте.

Патувањето ја зголемува креативноста и секако видикот на еден човек, па затоа користете ги идеите што ви доаѓаат на ум кога патувате или пак кога сте на одмор.

9. Погледнете во Бизнис моделот на Вашиот иден или пак Ваш сегашен бизнис.

Секој повторен поглед на бизнис моделот ќе ве доведе до некои можни недостатоци, слабости или пак нови идеи за подобрување.

10. Бреинстормирајте и лоши идеи.

Не исклучувајте ги лошите идеи, затоа што добрите идеи претставуваат контратс на тие лоши идеи.

11. Проширете го сопствениот поглед.

Колку пошироко гледате толку поквалитетни идеи ќе произлезат од една бреинсторминг сесија.

12. Избегнувај премногу размислување.

Премногу размислување ја спречува нашата креативност и секако фантазијата. А тие се суштествени за добри и уникатни бизнис идеи.

13. Како да се разликувате?

Секогаш поставете си го ова прашање: Како да се разликувате од другите?

14. Што е она што го сакате?

Сите натамошни идеи, активности и постапки зависат од тоа што всушност вие сакате да постигнете. Тргнете од таму и навраќајте се наназад.

15. Побарајте кај гигантите.

Понекогаш добри идеи може да произлезат од оние големите компании кои се во иста или слична бранша. Затоа не заборавајте да погледнете и кај нив.

16. Побарајте кај негигантите.

Креативноста на другите претприемачи на мали бизниси како Вас ќе може да ви покаже некои можни идни патишта за Вашиот бизнис.

17. Изберете добар тим.

Тим со кој ќе работите може многу да ви помогне околу идеите. Затоа изберете добар тим и искористете го.

18. Побарај помош или мислење.

Никогаш немој да мислиш дека си најумен и дека нема да имаш некаков проблем. Кога си во фаза на бреинстормирање на бизнис идеи подобро е да побараш помош и мислење од некој отколку да дојдеш до лоши идеи што ќе произведат лош бизнис.

19. Социјализирај се.

Социјализација, социјализација и само социјализација може да биде замена на онаа познатата Ленинова учи, учи и само учи. Колку повеќе бидеш социјализиран толку повеќе бизнис идеи ќе имаш.

20. Застани за еден момент и биди твој иден потрошувач.

Погледни во однос на се но од аспект на еден потрошувач на твојот бизнис. Ова е непроценлив извор на бизнис идеи.

Ова беа првите 20 совети, одете на вториот дел со останатите 20 совети од 40 совети да бреинстормирате добра бизнис идеја.

post

7 Различни значења на бизнис планот

Бизнис план - Значења

Бизнис план - 7 значења

Бизнис планот е еден од најважните бизнис документи произлезени од мозокот и пенкалото на еден претприемач. Но, кога ќе го гледаме како еден документ, реалната вредност од една претприемничка перспектива драстично се намалува. Многу е подобро да се гледа како еден процес нa бизнис планирање. Впрочем, во последниот серијал на туторијали за бизнис планирање и изработка на бизнис план се обидов да дадам еден таков пристап.

Тука сакам да претставам 7 различни значења на бизнис планот кои може да бидат инкорпорирани во процесот на бизнис планирање од каде што ќе произлезе еден таков документ.

1. Бизнис планот како средство за финансирање на малите бизниси

Бизнис планот може да се користи за бизнис план натпревари или добивање на финансии за започнување или развој на бизнисот од различни институции како банки или владини развојни програми. Претприемач со идеи, но без пари нема да може да го започне бизнисот.

2. Бизнис план како блупринт за претприемничкиот успех

Може да се гледа и како блупринт кој ќе го води претприемачот низ патотот на успехот. Ова се едноставни To-Do листи за иднината. Секој процес на планирање мора да резултира во детална To-Do листа за претприемачите која мора да биде спроведена во иднина.

3. Бизнис план како патоказ за идните бизнис активности

Бизнис планот ќе го претстави целосниот пат низ кој еден претприемач ќе треба да вози за да го постигне она што го сака. Доколку го знаете патот, ќе биде многу полесно да го поминете тој пат и побргу да ја дотигнете дестинацијата.

4. Бизнис план како сет на бизнис идеи

Понекогаш бизнис планот може да се користи како средство за синтетизирање на различните бизнис идеи. Претприемачите се луѓе полни со идеи. Тие идеи може да бидат идеи за подобрување, развој, раст…

5. Бизнис план како средство за опишување на бизнис идеи

Бизнис планот може да се користи и како место каде различните претприемнички идеи ќе бидат опишани како листа на задачи или идни активности за нивната реализација. Бизнисот се гради врз идеи, и добрите идеи кои ситематски се имплементираат ќе доведат до успех.

6. Бизнис план како финансиски водич за бизнисот

Може и треба да се користи како финансики водич за трошење во однос на идните бизнис оперции. Бизнис планот ќе ви каже колку можете да потрошите и за што. Каков ќе изгледа готовинскиот тек, приходот, продажбата, профитот…

7. Бизнис план како мозочен регулатор

Ова го искусив на сопствена кожа во последните неколку месеци. Кога започнав со пишување на еден ваков документ и кога погледнав во различните идни бизнис аспекти и ми го промени размислувањето во некои аспекти дури за 360 степени кога сите бројки ги ставив на хартија. Она што го претпоставував во започнување на процесот на започнување, бројките ми кажуваат каде грешам и каде треба да се вратам и да ги променам моите претпоставки и предвидувања.

post

Процес на бизнис планирање

Процес на бизнис планирање

Бизнис план - Алатка за планирање

Во изминатиот период ги објавив најновите верзии од процесот за бизнис планирање преку изработка на еден квалитетен бизнис план. Ова е втора верзија која по една година истрпе голем број на измени. Во моментов овие туторијали се пакуваат во една е-книга во која ќе бидат дополнети со To-Do листи и еден вид на темплејти кои ќе ви помогнат во процесот на бизнис планирање. Освен самите наслови и поднаслови оваа книга ќе биде дополнета и со повеќе елементи кои го тангираат успешното бизнис планирање кое претставува основа за поставување на нозе на еден успешен бизнис.

Тука би сакал само да ги наведам сите елементи кои досега ги поминавме како би се олеснило пребарување на веб страната. Ова е поради фактот што овој серијал не одеше секојдневно туку распоредот беше по случајна селекција.

 1. Бизнис План – Насловна Страна
 2. Бизнис План – Содржина и Резиме
 3. Бизнис План – Општо за Компанијата
 4. Бизнис План – Производи и/или Услуги
 5. Бизнис План – Анализа на пазарот и индустријата
 6. Бизнис План – SWOT Анализа
 7. Бизнис План – Онлајн Стратегија
 8. Бизнис План – Маркетинг Стратегија и Имплементација
 9. Бизнис План – Продажна Стратегија и Имплементација
 10. Бизнис План – Менаџмент
 11. Бизнис План – Финансии
 12. Бизнис План – Анекси

Ова се 12 елементи на еден бизнис план, кои се обидов да ги претставам како еден процес на планирање. Подетално за целиот процес на бизнис планирање како што наведов на почетокот на овој пост ќе биде објавена е-книга за која ќе бидете известени (се надевам за едно 10-тина дена).

Во секој случај, ова е само еден процес, кој најмногу зависи од Вас – претприемачи. Тука е Вашата креативност во прв план. Формата и обликот на документот воопшто не е важна, важно е она што ќе произлезе од процесот – јасна патека за остварување на поставените бизнис цели.

И уште нешто би напоменал. Ова е процес, не е нешто што започнува и завршува. Кога ќе заврши овој процес опишан во горенаведените наслови веднаш започнува имплементација, следење, мерење и подобрување. А, по завршување на временскиот период за кој се однесува бизнис планот започнува повторно истиот процес.

post

Бизнис План – Анекси

Бизнис план - Анекси

Бизнис план - Анекси

Во овој процес на бизнис планирање досега ги изведовме најважните елементи за да еден претприемач го трасира патот на својот бизнис за наредни 3 до 5 години. Досега ја направивме насловната страна, го изработивме резимето и содржината, ја опишавме компанијата, ги дефиниравме производите и услугите кои ќе ги нудиме на пазарот, спроведовме анализа на пазарот и индустријата, спроведовме SWOT анализа, изработивме онлајн стратегија за бизнисот, маркетинг стратегија и продажна стратегија. Ја дефиниравме нашата организациска поставеност, менаџментот и вработените. И се занимававме малку со финансии на бизнисот. На ред е последниот елемент – анекси.

Овој дел од бизнис планот веќе го имаме изработено бидејќи едноставно за да планираме сите анализи, табели, пресметки, предвидувања ги имаме направено. Доколку досега се изработувавте во еден MS Excel документ со повеќе страни веќе ги имате сите потребни табели кои ќе треба да влезат во анексот од бизнис планот.

Затоа во овој дел ќе треба да ги ставиме информациите за сите табели кои ги добивме во процесот на планирање.

Она што ќе треба да биде сместено во анкесот во најмал случај е следново:

 1. Предвидување на продажба
 2. План на финансии потребни за плати за вработени
 3. Целосната табела за анализа на добивка/загуба
 4. Целосна табела за анализа на готовинскиот тек
 5. Биланс на состојба

Секоја табела или секој од горенаведените поднаслови нека биде на една страна за да биде попрегледно. Доколку во бизнис планот некаде во претходните наслови се повикувате на некоја од овие табели, допишете насочување на читателот да го погледне анексот.

Нешто незадолжително, но корисно!

И како за крај би додал навистина нешто незадолжително, но многу корисно за Вас како претприемач, но и за сите вработени кои оперативно ќе го овозможат постоењето на бизнисот и функционирањето согласно планот.

Сите оние кои редовно не читаат, сигурно забележале дека скоро во сите написи за бизнис планот постојано повторувам обврзување кон остварување на планираното. Зошто да губиме време со планирање доколку од тоа планирање не произлезе нешто конкретно, нешто остварливо и нешто мерливо.

Затоа и се одлучив во ова најново издание на туторијалот за бизнис планирање како посебен дел во анексот да има свое место обврзување кон оствраување на бизнис планот. Ова не значи дека е нешто кој знае колку сложено, или дека ќе гарантира 100% успех во остварувањето, но може да значи дека ќе имате алатка за да ве натера да го остварите она што го планирате.

Не постои претприемач кој ќе планира катастрофа за неговиот бизнис, дури и математиката да покажува такво нешто, во текот на процесот на планирање произлегуваат заклучоци за избегнување на една таква состојба. Затоа е потребно да се спроведе планираното.

Во многу поднаслови од овој бизнис план произлегоа конкретни активности во вид на :

 • Стратегија
  • Тактики
   • Активности

Вашата задача како претприемач кој сеуште е во процесот на планирање е да ги сублимирате тие активности и да ги групирате во еден логичен редослед. Велам логичен редослед, бидејќи досега ги планиравме сите стратегии, тактики и активности како едни посебни елементи. Тие се зависни едни од други, така да активност во една стратегија ќе има влијание на друга активност во друга стратегија. Тука едноставно ќе треба да ги групирате и да добиете табела која ќе содржи:

 • Стратегија
 • Тактика
 • Активност
 • Одговорна служба (Одделение, Сектор…)
 • Одговорно лице
 • Датум на започнување
 • Датум на завршување
 • Мерни индикатори

Она што може да се забележи од еден ваков пристап е дека:

 • Делегирам одговорност. Доколку не определам одговорни лица за спроведување на планираните активности (во вид на име и презиме), сите ќе бидат одговорни и на крај никој нема да превземе ништо. Мислам дека во некој од претходните написи пишував за случај кога еден Директор праќа e-mail со задачи до 10 луѓе одеднаш и на крај никој не превзема ништо во однос на таа задача бидејќи сите мислат дека некој друг ќе ја заврши место нив.
 • Предвидувам рок. Рокот ќе претставува квалитетна рамка за следење на спроведувањето на планот и ќе гарантира навремено спроведување на истиот.
 • Воспоставувам систем за следење на резултати. Мерни индикатори се можеби најважниот елемент на процесот на планирање кога станува збор за подобрување на самиот процес на планирање и секако бизнисот воопшто. Оваа колона ќе го мери квалитетот на планот, квалитетот на спроведеното и квалитетот на подобрување во бизнисот.

Тоа би било се за овој најнов серијал за бизнис планирање за оваа 2010 година. Бизнис планирање и натаму ќе остане како една од главните теми на блогов.

post

Бизнис План – Производи и/или Услуги

Ќе продолжиме со туторијалот за изработка на бизнис план втора верзија на претприемач. Досега веќе ја имате изработено насловната страна, потоа го поставивте костурот во вид на резиме и содржина и го завршивте насловот општо за компанијата. Сега ќе треба да започнеме со процесот на планирање на суштината на секој бизнис, односно она што тој бизнис ќе го продава – производ и/или услуга.

Опис на производи и услуги во бизнис планот

Опис на производи и услуги во бизнис планот

Сметајте го овој дел како еден процес на планирање, а не само препишување на Вашите идеи од книгата со бизнис идеи. Целта на овој наслов е прецизно да се дефинираат карактеристиките на производот и/или услугата како и корисностите кои потрошувачите ќе ги добијат со користење на тие производи и/или услуги. Затоа искористете ја оваа подготовка на бизнис планот за доусовршување на Вашата бизнис идеја.

Секој бизнис продава нешто. За тоа нешто добива пари од кои еден дел повторно ги инвестира во функционирањето на бизнисот. Тоа е основниот циклус на секој бизнис. Тоа нешто може да биде производ или услуга или пак комбинација од двете. Во последните 10-тина години излегува и нов тип на производ кој не може физички да се опипа, но го добивате, а тоа е електронски производ, во вид на книга, софтвер, услуга итн. Досега ги разработувавме воведните елементи кои имаат за цел да создадат интерес на читателите на бизнис планот за понатамошно читање. Доколку во претходниот дел сте привлекле внимание на читателот (банка, финансиска институција или потенцијален инвеститор) следното што ќе сака да го прочита е описот на производот или услугата што ќе ги продава тој бизнис.

Содржина на насловот

Еве што треба да содржи овој наслов од бизнис планот:

 • Воведно резиме за производи и/или услуги.
 • Опис на производите и/или услугите.
 • Конкурентска споредба на производите и/или услугите.
 • Како ќе се добијат производите и/или услугите?
 • Технологија.
 • Планови за идни производи и/или услуги.

Воведно резиме

Воведното резиме треба да биде напишано веднаш под насловот. Пред да започнете со комплетирање на останатите поднаслови од овој наслов можете едноставно под цртички да наведете накратко за што ќе стане збор понатаму. Искористете го овој дел да ве води во понатамошниот тек на планирање кое ќе биде дел од овој наслов.  Откако ќе ги завршите останатите поднаслови, можете да се навратите и да го досредите и ова воведно резиме. Во секој дел од бизнис планот практикувајте да дадете  кратко резиме за она што ќе биде опфатено во насловот кој следува. На ваков начин ќе обезбедите полесно снаоѓање и на читателот и на Вас самите кога го спроведувате бизнис планот.

Опис на производите и/или услугите

Како посебен поднаслов ставете да биде опис на производ и/или услугата. Во овој дел со цртички излистајте ги сите производи и/или услуги што ги продавате или ќе ги продавате. Описот накратко ќе треба да ги содржи следниве елементи:

 • Што ќе претставува производот и/или услугата?
 • Кои корисности ќе ги добие еден потрошувач?
 • Кои се основните карактеристики на истите?
 • За кој тип на потрошувачи ќе се однесуваат?
 • Како ќе се продаваат?
 • Доколку се работи за услуга од кои подуслуги ќе биде составена самата услуга.

За секој производ и/или услуга одговорете на овие прашања и одговорите нека не бидат повеќе од 100 збора или 500 карактери. За поспецифичните производи и/или услуги ова правило не мора да важи.

Целта е преку овој поднаслов во бизнис планот како процес на планирање да размислите за потребите на потрошувачите и корисностите што тие би ги добиле со што ќе се овозможи потенцијално генерирање на нови идеи за потребите на потрошувачи. Сево оваа опфатете го во лесно разбирлив и читлив формат заради лесно снаоѓање на читателот. Немојте само да ги нафрлувате речениците. Тие треба да бидат разбирливи и да го кажуваат она што е важно за секој производ.

Конкурентска споредба

Досега во овој наслов бевме субјективни и нашиот поглед беше насочен само кон нашиот бизнис и потенцијалните потрошувачи. Сега е време Вашиот мозок во овој процес на планирање да го свртите кон Вашите конкуренти или потенцијалните конкуренти доколку сте стартап бизнис.

Иако во посебен дел за анализа на пазарот овој сегмент ќе го разработите подетално, пожелно е во овој дел да накратко да наведете за разликите кои вие ќе ги понудите во споредба со главните конкуренти на пазарот. Користете специфични зборови во поглед на квалитетот, цената, начинот на продажба, локацијата итн. Бидете кратки и концизни заради лесно разбирање. Самиот процес би се одвивал на следниот начин:

 • Дефинирање на главните конкурентски производи и/или услуги.
 • Дефинирање на карактеристиките на тие конкурентски производи и/или услуги.
 • Дефинирање на корисностите кои ги обезбедуваат конкурентските производи и/или услуги.
 • Споредба на тие карактеристики и корисности во однос на Вашите производи и/или услуги.
 • Вклучување на дополнителни конкретни идеи за зголемување на јазот во таа споредба во Ваша корист.
 • Наведување на тие разлики во овој поднаслов.

Начин на добивање

Овој поднаслов ќе треба да опфати опис на тоа како ќе се добијат производите и/или услугите кои ќе се понудат на пазарот. Доколку сте малопродажен бизнис тука ќе треба да опишете од каде ќе ги набавувате производите кои ќе ги продавате. Доколку пак сте услужен бизнис како услугата ќе биде произведена, на пример преку најмување на професионалци, преку користење на специфични алатки за производство на услугата… Доколку пак бизнисот е производствено претпријатие тука ќе треба да дадете опис на производствениот процес и потребните репроматеријали за производство.

Технологија

Во овој поднаслов ќе треба да размислите за тоа како технолошките промени (кои се постојани) ќе учествуваат во Вашиот бизнис. Секој производ па и услуга има свој животен век. Колкаво е времето за замена на производот. Какво влијание ќе има интернетот и компјутерите на Вашиот бизнис и производите што ги продавате. Технологијата може да влијае на сите аспекти на бизнисот и позитивно и негативно. На пример, на услужните бизниси појава на интернетот од корен ги измени услугите кои се нудат. Производствените бизниси мораат постојано да ги следат технолошките промени и да ги инкорпорираат во својот производствен процес. Доколку технологијата не е важна за вашиот бизнис (иако дене тоа е скоро невозможно) можете слободно да го игнорирате овој поднаслов.

Идни производи и/или услуги

Никогаш не треба да застанете на едно место. Бизнис животот претставува динамичен живот кој бара секогаш да се гледа еден чекор напред во иднината. Пожелно е во овој дел да се опфатат и производите и/или услугите кои нема веднаш да ги нудите но планирате во иднина. Во овој дел едноставно размислете и одговорете на следниве прашања:

 • Кои производи и/или услуги можеме да ги воведеме во иднина?
 • Кои ќе бидат предусловите за нивно воведување?
 • До кога би можеле да бидат воведени?

Овој дел се однесува на вашата долгорочна стратегија на производи и/или услуги. На пример, за еден бизнис кој работеше по мои совети се знае за наредните 3 години каков ќе биде интензитетот на ширење на асортиманот на производите. Ова е комбинација на финансиски можности и потребен асортиман. Наведете ги овие ваши идни планови и желби накратко во овој дел.

Неколку совети

Запомнете дека она што тука ќе го дефинирате ќе претставува сржта на Вашиот бизнис во иднина. Повторно ќе напоменам дека ова е процес на планирање и не значи дека немате право да се навратите со нови идеи откако ќе ги поминувате останатите наслови од бизнис планот. Но, кога ќе го усвоите промени веќе се забранети, потребно е да се насочите на обврзување за исполнување на планот.

Овој наслов во кој се опишуваат производите и/или услугите ќе ви помогне уште еднаш да ја разработите Вашата бизнис идеја, да ги разгледате сите можни аспекти и да размислите за главните конкуренти.

post

Бизнис План – Општо за Компанијата

Продолжуваме со туторијалот за изработка на бизнис план втор верзија на претприемач. Досега веќе ја имате изработено насловната страна и секако го поставивте костурот во вид на резиме и содржина. Веќе треба да започнеме да се занимаваме со вистинскиот процес на планирање.

Бизнис план - Резиме и содржина

Бизнис план - Општо за бизнисот

Во овој наслов потребно е да ја дефинирате позицијата на Вашиот нов бизнис или постоечки доколку се работи за бизнис план за постоечки бизнис. Тука се даваат основните карактеристики на бизнисот кои треба да го трасираат патот за понатамошната подготовка на бизнис планот. Веќе во резимето дадовте некои карактеристики за бизнисот или пак можете едноставно кратките црти да ги извлечете од овој наслов. Разликата е што тука ќе треба малку поопширно да го опишете бизнисот. Овој наслов може и да не биде потребен доколку бизнис планот служи само за интерни потреби. Но, препорака е доколку бизнис планот служи за добивање на финансиски средства од финансиските институции или пак учествува на бизнис план натпревар да постои ваков наслов во кој ќе се опфатат повеќе елементи за опис на бизнисот за кој се однесува планот.

Овој наслов генерално ќе ги содржи следниве елементи:

 • Краток вовед
 • Сопствеништво на бизнисот
 • Правна форма на бизнисот
 • Локација
 • Почетни трошоци и потребни инвестиции.

Краток вовед

Веднаш под насловот општо за компанијата дајте краток вовед за она што ќе следува понатаму во овој наслов. Едноставно наведете ги следните поднаслови и напишете по една реченица за истите. На пример, какво ќе биде сопствеништво на бизнисот, која правна форма ќе се избере, кои се плановите за локација или каде е лоциран во моментов и колку пари ќе бидат потребни за започнување на бизнисот.

Сопствеништво на бизнисот

Сопственици може да бидат физички лица, но и правни лица (други компании –  бизниси). Можеби досега согласно Започнување и водење на бизнис за 30 дена во ден 5 и ден 6 сте го дефинирале сопствеништво и имате направено иницијален договор со партнерите, па сега слободно искористете ги тие информации.

Во овој поднаслов од насловот општо за компанијата опфатете ги следниве елементи:

 • Имињата на сопствениците на бизнисот за кој се однесува бизнис планот.
 • За секој од сопствениците на бизнисот наведете кратка биографија во поглед на нивото на образование и досегашното искуство.
 • За секој од сопствениците наведете со колку средства учествуваат во бизнисот. Доколку се работи за парични средства наведете го износот во денари, а доколку се работи за непарични средства наведете го видот на средствата и проценетата вредност во денари на истите. Не значи дека сите мора да учествуваат со парични средства. На пример, некој може да учествува со опрема или пак софтвери потребни за спроведување на бизнис активностите. Некој со идеи. Но важно е уште во ова фаза овие непарични средства договорно да се трансформираат во паричен износ.

Правна форма на претпријатие

Во овој поднаслов опишете ја правната форма на бизнисот, односно дали бизнисот е:

 • Трговец – поединец
 • ДООЕЛ
 • ДОО
 • Јавно трговско друштво
 • Акционерско друштво
 • Командитно друштво
 • Командитно друштво со акции
 • Подружница на странски субјект или пак некој друг вид.

Локација

Овој поднаслов се однесува на локациите на бизнисот без разлика дали станува збор за продажна локација или пак за канцеларии за управување на активностите на бизнисот. Наведете ги сите локации со краток опис на функциите и активностите што ќе се изведуваат во секоја од нив.

 • Доколку вашиот бизнис нуди услуги ќе имате канцеларии кои треба да бидат опремени со опрема за изведување на услугата. Опишете ги локациите на канцеларијата и опременоста на истите.
 • Доколку вашиот бизнис се однесува на малопродажба, тогаш вашата локација претставува критичен фактор. Во овој случај опишете ја околината на вашата локација, движењето на луѓето, место за паркинг итн.
 • Доколку вашиот бизнис ќе се занимава со производство клучен елемент ќе претставуваат погоните, канцелариите, блискоста до патот итн. Опишете ги сите критични елементи во однос на локацијата за производството.

Пожелно е во овој дел да размислите и да ги напишете предностите и слабостите на локацијата која ќе ја користите. Можете да опфатите и планови за иднина како да се надминат тие слабости. Впрочем, ние сме во процес на планирање и нормално е да анализираме и да бидеме објективни за реалните слабости (види SWOТ анализа), а во исто време да бараме можни решенија за надминување на тие слабости со помош на овој бизнис план.

Почетни трошоци и потребни инвестиции

Почетни трошоци и потребни инвестиции

Овој поднаслов претставува можеби најважен поднаслов. Тука се планираат почетните трошоци кои претставуваат трошоци пред започнување на вашиот бизнис доколку се работи за стартап бизниси или пак минати финансиски показатели доколку се работи за постоечки бизнис.

Едноставно дефинирајте ги сите трошоци кои бизнисот ќе ги има пред да започне да работи како и сите потребни средства во вид на готовина или друг имот (на пример потребни залихи) што ќе треба да бидат на располагање на бизнисот првиот ден од започнување со работа.

Доколку се работи за бизнис план за постоечки бизнис во овој дел ќе ги наведете минатите финансиски перформанси на тој бизнис како што се:

 • Приходи од продажба во претходните 2-3 години
 • Оперативни трошоци
 • Бруто маржа
 • Профит
 • Биланс на состојба за претходните 2-3 години

Доколку се работи за нов бизнис овој параграф ќе ги содржи стартап трошоците за бизнисот. Во почетните трошоци за стартап бизнисите најчесто се:

 • трошоци за регистрација на вашиот бизнис (за консултантот или адвокатот како и за Централен Регистар),
 • канцелариски прибор,
 • почетни маркетинг средства,
 • трошоци за развој на производи и/или услуги
 • Потребна готовина
 • Потребни залихи итн.

Освен трошоците за започнување тука треба да се опфати и тоа како ќе се обезбедат пари за покривање на тие трошоци. Имајте на ум дека парите кои ќе бидат потребни ќе треба да опфатат и некој период по започнување, се додека бизнисот не започне да прави пари. Затоа, ние сме во процес на планирање и не мора да значи дека она што ќе го испланираме од првпат ќе биде и конечно. При поминување на останатите елементи од бизнис планот ќе ја предвидуваме продажбата, трошоците, добивка/загуба и готовинскиот тек. Тие анализи и планирања ќе ни помогнат и во регулирање на потребните инвестиции. Целта е постојано да обезбедиме позитивен готовински тек.

На пример, кога ќе завршиме со проекции на готовинскиот тек може да забележиме дека во третиот и четвртиот месец тој е негативен. Ова е невозможно, без дополнителни инвестиции или пак промена на предвидената продажба. Но, дали е реално дека ќе можеме да продадеме повеќе во фаза на започнување? Затоа ќе можете да внесете дополнителни инвестиции за започнување, можеби со заем, кредит итн. (Види 10 Извори на финансии за започнување на бизнис)

И на крај една препорака, користете табели во Excel преку кои ќе ги правите и графиците, потоа поедноставно ќе можете да направите измени.

post

Бизнис План – Содржина и Резиме

Сега сме на вториот елемент од бизнис планот, односно вторите два елемента – резиме и содржина, откако завршивме со насловната страна на истиот. Откако ќе ја свртиме насловната страна, односно откако ќе го отвориме бизнис планот ќе дојдеме до содржината на истиот и до резимето на истиот. Карактеристично за овие два елемента е дека истите доаѓаат на почетните страници од бизнис планот, но се пишуваат или средуваат на крај кога сите останати елементи ќе бидат завршени.

Бизнис план - Резиме и содржина

Бизнис план - Резиме и содржина

Содржина на бизнис планот

Содржината му помага на читателот при читањето полесно да се снаоѓа во содржините на бизнис планот. Никој не сака, па и нема доволно време да почне да чита од почеток до крајот на планот.

Нема некоја филозофија во однос на изработка на содржината на бизнис планот. Едноставно, напишете го насловот содржина и оставете простор каде ќе се вметне истиот. Доколку работите со MS Word или пак Open Office сите наредни наслови и поднаслови направете ги со еден од стиловите во Styles кои се однесуваат на наслови (Headings).

Стил на наслови во MS Word

Алатки за стилови за форматирање на наслови и поднаслови

Алатки за инсертирање на содржина

Ова ќе ви помогне на крајот едноставно да ја инсертирате содржината онаква каква што е, па и доколку правите измени има опција ажурирање (Update) за да се ажурираат страните доколку постои некое поместување. Ова се изведува преку инсертирање (Insert) на табела со содржина (Table of Contents). И целата работа околу содржината ќе биде завршена. Запомнете дека ова ќе го изведете на крајот кога Вашиот бизнис план веќе ќе биде готов и сите наслови и поднаслови ќе бидат дефинирани како што објаснив погоре.

Резиме на бизнис план

Многу често читателите на бизнис планот, оние кои треба да обезбедат финансиски средства завршуваат со резимето на бизнис планот, односно не продолжуваат со понатамошно читање. Втора состојба е да се прочита резимето и да се сврти на страните кои се однесуваат на делот кој му оставил некој впечаток од резимето.

Резимето на бизнисот треба да бидете првиот наслов кој ќе биде опфатен во содржината, но се пишува последно, откако ќе се заврши со сите други теми кои се составен дел од планот. Но, на оваа прашање би можело да се размисли и од поинаков агол. Можеме да напишеме пробно резиме кое ќе ни биде водилка за натамошните елементи на планот и на крајот да се прилагоди кон завршените други елементи. Резимето треба да ги содржи главните елементи од сите други теми кои се составен дел од бизнис планот.

Започнете со кратка историја на Вашиот бизнис како одговор на прашањата:

 • Кога е формиран или кога ќе биде формиран?
 • Каде е лоциран или каде ќе биде лоциран?
 • Која е бизнис идејата?
 • Што ќе опслужува бизнис идејата или каков проблем на пазарот ќе решава?
 • Кои ќе бидат клучните потрошувачи?

Потоа напишете ги следните поднаслови во вид на 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5:

 1. Главни показатели
 2. Цели
 3. Мисија
 4. Визија
 5. Клуч за успех

Главни показатели

Главните показатели треба да дадат една слика за тоа како ќе изгледа бизнисот во однос на тие показатели во периодот за кој се однесува планот. Она што е најважно и што може да се смета како главни показатели се следниве:

 • Продажба
 • Бруто маржа
 • Нето добивка

Затоа доволно е само еден график во кој ќе бидат прикажани овие показатели како движења за годините за кои се однесува планот. Затоа овој поднаслов ќе треба да е подготви на крај кога ќе ги имаме сите предвидувања од кои зависат овие показатели. Едноставно со помош на MS Excel направете еден график како на сликата подолу.

Главни показатели во резиме на бизнис планот

Главни показатели во резимето на бизнис планот

Овој график едноставено треба да покаже дали бизнисот ќе има раст низ годините, дали ќе има добивка и колкава ќе биде таа добивка. Ова е суштинскиот график на целиот бизнис план и од него ќе зависат многу понатамошни одлуки на читателот на планот.

Цели

Целите треба да ги опфатат сите цели кои се дефинирани за да се остварат за период за кој се однесува бизнис планот. Наведете ги сите цели и по можност користете нумерички опис на истите (На пример, „Остварување на профит од 30% од остварена продажба“; „Зголемување на продажба за 10% од минатата година“ итн.). Пожелно е пред да се дефинираат целите да се напише и визијата за бизнисот, бидејќи самата визија ќе ги дефинира целите како средство за остварување на нашата визија. Визијата ќе претставува поглед во иднината, односно ќе треба да одговориме на прашањето како треба да изгледа нашиот бизнис во иднина.

Фокусирајте се на долгорочните цели како нешто што ќе треба да се оствари во идниот период. Кога ги воспоставувате целите, уште во оваа фаза обидете се да размислите за потенцијални пречки за остварување на истите онака како што го опишав во Цели за 2010 – Како да ги остварите?

Мисија

Мисијата треба да го дефинира она што бизнисот сака да го работи за најмалку четири категории:

 • Потрошувачите
 • Вработените
 • Сопствениците
 • Општеството

Кажано со едноставни зборови мисијата претставува причина за постоење на бизнисот.

Мисијата треба да даде одговор за вашиот бизнис за помалку од 30 секунди на следниве прашања:

 • Кој е Вашиот бизнис?
 • Што прави Вашиот бизнис?
 • Која е положбата на Вашиот бизнис?
 • Зошто го правите тоа што го правите?

На пример, „ХХХХХ компанија постои заради задоволување на потребите на потрошувачите на текстилни прозводи при што ќе обезбеди врвен квалитет на производите и начин на продажба кој ќе предизвикува чувство на задоволство“ за продавница за текстилни производи. Можете да го искористите следново за да ја направите Вашата мисија:

[Име на бизнисот] постои заради [проблем кој бизнис идејата го решава] за [целен пазар] при што ќе обезбеди [производи и/или услуги] со помош на [предност на вработени или на бизнисот во однос на конкуренцијата] за [поволност која ќе ја добие потрошувачот].

Ова е само еден темплејт кој може да ве води низ процесот но, слободно можете да го менувате редоследот и содржината на истиот.

Клучни елементи за успех

На крајот од оваа поглавје наведете ги клучните елементи за успех на вашиот бизнис кои ќе бидат во согласност со претходно дефинираните цели и мисија на бизнисот. Наведете ги сите можни елементи кои ќе придонесат за успех на бизнисот. Тука всушност треба да одговорите на прашањето што Вашиот бизнис ќе треба да направи за да ги исполни дефинираните цели на бизнисот.

Откако ќе го завршите бизнис планот внесете ги следниве елементи во резимето:

Ова ќе бидат доволно елементи кои ќе бидат опфатени во резимето и ќе предизвикаат интерес кај читателите за продолжување со разгледување на бизнис планот. Но внимавајте на потенцирањето. Фонтот за содржината нека ви биде 12 (или 11) додека за наслови врз основа на стилот кој ќе го изберете (На пример главен наслов со Heading 2, а поднаслови со Heading 3…). Користете зацрнување (Bold) за сето она што треба да се потенцира и треба да биде она што е пожелно да му го привлече вниманието на читателот.

И за на крај едно прашање кое постојано се поставува е колку долго треба да биде резимето? Одговорот е колку е пократко толку е подобро. Препорачливо е резимето да биде една страна до две, но не повеќе од две страни. Две страни се доволно за да се опфатат сите горенаведени елементи. И бидете прецизни и концизни во пишувањето.

post

10 Извори на финансии за започнување на бизнис

Финансиите се основа за добро функционирање на секој бизнис. Без финансии нема да може да функционира бизнисот, односно да обезбеди нормално работење и да планира раст. Добрите претприемачи по правило се полни со идеи и акции кои следуваат по тие идеи, но секогаш имаат недостаток на доволно финансии.

Извори на финансии за започнување на бизнис

Парите за еден претприемач секогаш се малку, а идеите премногу!

При започнување на бизнисот една од најважните работи во процесот на планирање на тој стартап е добро да се проектираат финансиските показатели како би се обезбедило опстојување во тешката стартап фаза на бизнисот.

Во моментов работам на изработка на еден бизнис план за сосема нов бизнис. Планот се однесува на наредните 3 години. Ги извршив сите анализи и ги проектирав предвидувањата за движење на продажба во следните три години. Но, она што сакам тука да го истакнам е дека проекциите се базираа на минимални инвестиции за започнување, односно минимален износ на пари потребни пред започнување на бизнисот. Така да со тие проекции готовинскиот тек одеше во негатива следните една и пол година. Што не смее да биде случај, затоа што нема да може да се финансира работењето на бизнисот. Имав неколку опции:

 • Да ги намалам фиксните трошоци (што постоеше можност затоа што користев повисоки трошоци)
 • Да ја зголемам продажбата (што сметав дека ќе биде нереално)
 • Да го зголемам износот на стартап финансии.

Со зголемување на стартап финансиите со уште 300.000,00 денари готовинскиот тек стана позитивен. Значи моја работа ќе биде да дојдам до уште 300.000,00 денари. Доколку не успеам да дојдам до тие пари ќе поминам и на намалување на трошоците како таа сума би била помала.

Е токму затоа е потребно пред започнување да се спроведе првин процесот на планирање што во коментрот на написот Бизнис модел наместо Бизнис план од страна на Гого Рафајловски.

Пред некое време прочитав една американска анализа за Македонија во која се вели дека финансирањето на новите бизниси во главно се изведува преку лично финансирање и кредити од банки, додека многу помалку со алтернативните долгорочни финансирања преку издавање на хартии од вредност и долгорочни обврзници.

Ќе се обидам тука да ги претставам најкористените извори за финансирање на малите бизниси.

 1. Лични финансии. Финансии кои ќе ги обезбеди самиот претприемач.
 2. Финансии како позајмици од семејството и пријателите. Ова е втора опција на бесплатни финансии, бесплтни бидејќи нема камата на тие позајмици.
 3. Владини организации за развој на малите бизниси. Ова се институции кои се формираат од страна на државата и кои имаат за цел да го поттикнат развојот на претприемништвото.
 4. Банкарски кредити. Ова се краткорочни кредити кои служат само за да го подобрат финансирањето на бизнисот. Стартап бизнисите многу потешко доаѓаат до овие средства како правни лица. Но, затоа претприемачот може да ја искористи можноста за добивање н средства како физичко лице.
 5. Кредитни картички на претприемачот и членовите на семејството. Ова претставува една поскапа алтернатива на кредитите, но сепак достапни се средства во износ на лимитот на картичките.
 6. Ризичен капитал (Venture Capital). Сметам дека овој начин на финансирање сеуште не е развиен кај нас. Повеќе детали можете да прочитате во написот за ризичен капитал.
 7. Здружување на средства со партнери. Доколку имате идеја која сметате дека може да биде успешен бизнис понудете ја заеднички да го започнете бизнисот со некој од Вашите роднини и пријатели. На таков начин ќе обезбедите средства за започнување на бизнисот.
 8. Бизнис ангели. И овој начин на започнување сеуште е далеку од она што треба да биде. Повеќе можете да прочитате во написот за бизнис ангели.
 9. Штедилници. Овој начин на финансирање доаѓа од штедилници и е сличен со банкарски кредит, можеби средствата се малку поскапи но подостапни во секој случај.
 10. Лизинг. Се попопуларен начин за финансирање на малите бизниси кај нас. Ова всушност претставува изнајмување на опрема за работа која на подолг рок се плаќа наемнина и одредена каматна стапка на компанијата која го нуди лизингот.
post

Бизнис Модел Наместо Бизнис План

Иницијатор за овој краток напис ми беше твитот од @GuyKawasaki за нешто што мора да биде прочитано од страна на претприемачите во однос на Бизнис план VS Бизнис модел. Ова е всушност линк до квалитетен напис на Steve Blank во однос на оваа тема. Моја препорака е да го прочитате бидејќи навистина ќе ви го претстави бизнис планот во едно поинакво светло.

Бизнис План - Бизнис Модел Извадок од Твит

Бизнис План наспроти Бизнис Модел Твит

За што всушност се однесува ова?

Во написот се прикажани примери на два стартап бизниси. Едниот кој изгубил 3-4 месеци на подготовка на бизнис план, оној таканаречен „формален“ и вториот кој воопшто не губел време на подготовка на бизнис планот туку едноставно се насочил на изработка на вистински бизнис модел.

Првиот бизнис по завршување на бизнис планот сфатил дека скоро половина од претпоставките во истиот не биле воопшто во согласност со претпоставките на потрошувачите. Додека вториот преку дизајнирање на бизнис модел кој ќе биде во согласност со потрошувачите, основното насочување му било тој бизнис модел да понуди вредност за потрошувачите, во што и успеал.

Воопшто не ме зачудува сето ова!

Сето ова воопшто не ме зачудува бидејќи и јас поминав низ слична ситуација пред неколку години при започнување на еден мој бизнис. Повеќе детали околу тоа мое патешествие можете да прочитате во Бизнис План – Опасности во стилот планирај го твојот бизнис план.

Од друга страна бизнис моделот е она што поминува на пазарот и што еден бизнис го прави различен од другите. Проекции во стилот на графикон на рентабилност, биланси на состојба, предвидувања на продажба … скоро сите се исти или слични. Тоа се темплејти кои секој претприемач може да ги подготви, разликата е што некој е подобар во предвидувањата во однос на друг. Но, моделот, односно дизајнот на бизнисот е она што се забележува од страна на потенцијалните потрошувачи бидејќи тие се опслужуваат преку еден бизнис модел.

Повеќе детали како и еден мој реален пример при дизајнирање на бизнис модел можете да прочитате во Бизнис модел – нешто што ќе ви помогне. И секако на крајот ќе треба да го вклопите и профитниот модел во дизајнот на Вашиот бизнис.

Ова е потврдено и од една од најбрзо растечките компании за што пишував во Иновација како основа во Facebook.

Па, дали имам потреба од бизнис план?

Ова е едно од основните прашања кои ми се вртат во глава по тоа мое искуство со бизнис планот. Кога ќе се навратам наназад во тој период единствено нешто од тој бизнис план што ми помогна беше тоа што успеав да навлезам во повеќе аспекти на тој нов бизнис уште пред стартување. Од друга страна вториот бизнис план во вид на листа на активности и секако рокови на завршување на истите ми помогна многу повеќе во таа прва година од постоење на бизнисот.

Така да не можам да кажам дека еден таков вид на формален план е бесполезен за еден претприемач на мал бизнис, а не можам да кажам и дека е суштински за опстанок.

Но, она што сметам дека може да биде Win-Win стратегија е да се почне со дизајн на бизнис моделот, па потоа да се инкорпорира тој бизнис модел во еден квалитетен бизнис план. Но, бизнис план кој ќе биде динамичен и кој ќе биде во функција на тековниот бизнис модел кој го користи претприемачот.

post

Започнување и Водење на Бизнис за 30 Дена – Дел 4

Во овој 4-ти дел од серијалот за започнување и водење на бизнис за 30 дена ќе продолжам со останатите 10 дена. Претходно имавте можност да ги прочитате Дел 1, Дел 2 и Дел 3. Ќе продолжиме со 21-иот ден од овој процес.

Започнување на бизнис за 30 дена

Ден 21: Разговарајте со повеќе луѓе за Вашиот бизнис

Овој ден искористете го за иницијална промоција на Вашиот бизнис пред вистинското стартување. Одете кај роднини и пријатели и зборувајте за она што ќе го работите и какви корисности Вашите потрошувачи ќе ги имаат од Вашиот бизнис. Зборувај со секое лице кое го познаваш и кое ќе го сретнеш на некој начин. Целта овој ден е лично да го претставиш твојот иден нов бизнис на сите оние кои ги познаваш и кои може да бидат твои потенцијални купувачи.

За секој нов бизнис, нели е потребно да постои барем еден потрошувач уште пред започнување.

Ден 22: Отворете сметка во банка

Денес мора да одлучите во која банка ќе отворите сметка за Вашиот нов бизнис. Размислете за услугите што сакате да ги имате од Вашата банка и анализирајте ги нивните понуди преку информациите кои се достапни на нивните веб страни. Изберете ја најдобрата банка и отворете сметка.

Ден 23: Легализирајте го бизнисот

Сега е време Вашиот нов бизнис да го ставите во правниот поредок како легален бизнис. Проучете ја националната легислатива за индустријата во која ќе оперира бизнисот и секако постапката за регистрација во Централен Регистар. Или пак најмете стручно лице кое ќе ги заврши овие работи за Вас. Но, моја препорака е сепак да ја проучите легислативата бидејќи ќе ви треба.

Ден 24: Направи бизнис картички

Бизнис картичките претставуваат важно промотивно оружје за секој бизнис во стартап фаза. Вашата денешна задача е да ги направите бизнис картичките кои ќе го содржат логото на бизнисот, слоганот, контакт деталите, веб страната и Вашето име и презиме.

Ден 25: Подгответе промотивни материјали

Кога ќе завршите со бизнис картичките започнете со подготовка на иницијалниот промотивен материјал како брошури и летоци. Овој иницијален промотивен материјал мора да го воведе вашиот нов бизнис на пазарот или заедницата во која ќе функционира. Ќе мора да направите навистина импресивни брошури и летоци. Доколку не можете најмете професионалец кој ќе го изведе тоа место Вас.

Ден 26: Направи план за денот на отворање

За денес Вашата задача е да направите план за денот на отворање. Колку луѓе ќе поканите? Кого ќе поканите? Што се ќе биде дел од програмот за отворање? Одговорете на овие прашања и направете план со сите задачи кои ќе мора да бидат завршени и со рокот на нивно завршување.

Ден 27: Кревај врева за денот на отворање

Денес мора да започнете со кревање на врева за денот на отворање. Користете ги социјалните медиуми кои ги избравте во 17-тиот ден. Зборувајте со сите луѓе за тој голем ден. Доколку кренете квалитетна врева околу Вашиот бизнис ќе ја зголемите и бизнис потенцијалната енергија за иднината на бизнисот.

Ден 28: Направи покани за денот на отворање

Денешната задача е да направите импресивни покани за денот на отворање на бизнисот. Вчера, дигнавте одредена врева за започнувањето што доколку добро е изведено ќе доведе луѓето едноставно да гладуваат да го видат она што ги очекува.

Ден 29: Поканете колку што можете повеќе гости на отворањето

Имате план, имате покани и едноставно сега спроведете го сето она што е планирано за отворањето. Доколку имате повеќе луѓе поголема е и веројатноста дека ќе имате повеќе потрошувачи од тие гости.

Ден 30: Започнете со продажба

Сега кога се е завршено, Вашата основна задача ќе биде да продавате.

Тоа е тоа! Ова се 30 дена кои Ви се потребни за започнување на бизнис.

Забелешка: Некои денови можат да бидат завршени во еден ден, но некои не можат да се завршат. Ова зависи од видот на бизнисот. Како и да е, доколку некоја задача бара повеќе од еден ден, едноставно дајте си дополнителен ден.