post

Се зависи од тоа како ги гледаме работите околу нас!

Можеме да смениме како ги гледаме работите

Можеме да го видиме успехот доколку нашиот мозок го ставиме состојба на креативност. Пред некоја недела во сабота беше навистина врнежливо, и иако беше сабота за која сите очекуваме да биде добро времето особено во овој период од годината сепак беше врнежливо. Но, не мора да биде толку црно прикажан еден таков ден. Ние можеме и сме способни да додадеме боја во нашиот живот во еден таков ден.

Тој ден бев во продавницата на мојата сопруга и гледавме преку прозорецот во улицата низ која имаше река и луѓе кои се обидуваа да се задскријат од дождот. Во исто време, мојата сопруга рече ужасен ден, а јас романтичен ден. Тоа е ист ден, гледан од иста или слична позиција и презентиран од две различни лица на два различни начини.

Огромна е разликата во значењето на двата описа – ужасно и романтично. Во тој ден јас видов романтика за двајца кои се сакаат, додека мојата сопруга гледаше низ бизнис перспектива бидејќи потенцијалните потрошувачи се затвораат дома и нема да влезат во продавницата.

Ова е поради фактот што нашиот мозок создава одредени слики за се она што се наоѓа околу нас. Тие слики се единствено наши уникатни слики. Ние навистина гледаме исти работи, но сликите во нашите мозоци се различни.

Кога и ја објаснив мојата слика на мојата сопруга тоа веднаш креираше насмевка на нејзиното лице. Понекогаш се стремиме да ги гледаме работите само од една перспектива и поради тоа и страдаме. Но, доколку имаме позитивни луѓе околу нас, ќе можеме да ја смениме нашата интерна слика и да го тргнеме изразот на страдање од нашето лице.

Пред да тргнам со оние неколку работи кои ми паднаа на ум за оваа проблематика би сакал да се навратам на еден напис од пред повеќе од една година на претприемач: Избегнување на негативците каде го образложував овој проблем од поинаква перспектива. За овој напис ме потсети еден претприемач пред некој месец дека му се допаднал и дека навистина се чувствува дека живее во една таква средина.

Но да продолжам со она што е заедничко за оваа тема:

1. Постои тенденција да ги гледаме работите во негатива.

Како претприемач вие веројатно ќе менаџирате повеќе или помалку вработени. Кај нив ќе постои негирање и негативност за одредени предлози. Вашата работа ќе биде да им објасните и да овозможите таа иста работа да биде гледана исто од сите.

2. Различни луѓе креираат различна слика за иста работа.

Мора да знаете дека различни вработени истата работа ќе ја гледаат различно. Тука не станува збор за негативноста, туку за диференцијација во идеите кои може да бидат корисни. Како што зборував за различни слики во нашите мозоци, постојат различни идеи во секоја од тие слики. Затоа би било корисно претприемачот да погледне во секоја од тие брилијантни идеи и да ги инкорпорира во предметот за кој што станува збор.

3. Мора да бидеме попозитивни.

Доколку сме попозитивни, ќе се чувствуваме многу подобро, а тоа ќе не енергизира за да извршуваме повеќе и повеќе работа. Но, не станува збор само за нас, нашата позитивна енергија и позитивното размислување ќе ги енергизира и луѓето околу нас и целата наша работна и неработна околина. Во едно такво место слободно можеме да очекуваме поголема продуктивност, поголема соработка и поголем квалитет на завршената работа.

4. Треба да ги споделуваме нашите позитивни слики со луѓето околу нас.

Доколку имате поубава слика во вашиот мозок, подобро е да ја споделите таа слика со оние околу вас. Каква би била користа на Вашата позитивност, доколку не ја споделите и ја подобрите Вашата работна околина? Како што јас успеав да извлечам насмевка на лицето на мојата сопруга во околина која и не изгледаше баш перфектно, зошто да не се обидеме да им помогнеме на нашите пријатели, колеги, вработени да се чувствуваат многу подобро во ситуација во која се чувствуваат ужасно.

Се е околу тоа како ги гледаме работите околу нас. Понекогаш ќе гледаме убави слики, а понекогаш нашата околина ќе гледа поубави слики од нас. Како и да е, доколку тие подобри слики ги споделуваме меѓусебно, ќе успееме да гледаме еден прекрасен свет околу нас, свет кој ние го креиравме.

post

Дилема на еден претприемач: Обука за вработени

Data model diagram picture of an EMPLOYEE data...
Image via Wikipedia

Навистина, ова претставува вистинска дилема за секој претприемач или пак менаџер. Логично и нормално е да се инвестира во вработени кои би требало да го развиваат бизнисот преку нивните секојдневни активности. Но, дилемата се појавува поради фактот што постои „опасност“ тие вработени утре да си заминат.

Некои ова го решаваат со договори. Ова се користи од страна на поголемите компании или организациски системи. Но, мислам дека проблемот не го решаваат на таков начин. Не го решаваат бидејќи таквите договори едноставно претставуваат еден вид на притисок за останување во одреден временски период. А, од друга страна не познавам човек кој сака да работи под притисок. Тоа е лоша менаџерска тактика.

Интересен цитат

Сакам да презентирам интересен цитат од книгата The Speed of Trust – The One Thing That Changes Everything (Брзина на довербата – една работа која менува се) од Stephen M.R. Covey & Rebecaa R. Merrill.

Никогаш нема да ги заборавам зборовите кои ги има кажано еден извршен директор за ризикот во инвестирање во иницијативи на фокусирана обука во неговата компанија. Некој го прашал: „Што ќе се случи доколку ги обучите сите, и еден ден сите си заминат од Вашата компанија?“ Тој одговорил: „Што ќе се случи доколку ние не ги обучиме, а сепак сите тие останат во нашата команија?“

Инвестирање во обуки и во знаење преку тие обуки навистина претставува еден голем предизвик за секој претприемач како за самиот себеси така и за неговите вработени. Знаењето се повеќе доаѓа до израз во денешно време кога количината на информациите е се поголема и секако се подостапна. Денес многу едноставно ќе дојдете до информација за која пред неколку години беше незамисливо.

Па, што ни стои на располагање?

Едноставно, одговорот е ништо. Мора да се прилагодите на новите времиња и да бидете свесни дека инвестиција во знаење е нешто што само ќе го подобри Вашиот бизнис. А, зошто си одат? Тоа веќе барајте го како слабост во Ваш интерен бизнис систем или пак бизнис модел. Најверојатно грешката е таму.

Никој нема да си оди само заради тоа што сте му овозможиле квалитетни обуки.

Во 10 начини да ги задржите најдобрите вработени опфатив неколку причини зошто си одат:

Една од најголемите причини е што тие не воспоставуваат добра бизнис и приватна релација со бизнисот, претприемачот или пак менаџерот.

Друга причина е што тие не се задоволни со платата која што ја добиваат за работата која ја сработуваат.

Како причина може да биде и самата работна околина во која што работат и која што не ја поднесуваат.

post

Бизнис План – Менаџмент

Бизнис план - менаџмент

Бизнис план - менаџмент

Ќе продолжам со бизнис планирање. Досега ја направивме насловната страна, го поставивме скелетот преку резимето и содржината, ја опишавме нашата компанија, ги дефиниравме производите и услугите кои ќе ги нудиме на пазарот, спроведовме анализа на пазарот и индустријата, спроведовме SWOT анализа, изработивме онлајн стратегија за бизнисот, маркетинг стратегија и продажна стратегија. Сега ќе навлеземе во еден сосема подруг дел од планирањето, а тоа е менаџментот и организациската поставеност и структура на бизнисот.

Овој елемент или поднаслов се однесува на менаџментот. Менаџментот е навистина важен елемент од секој бизнис. Како што бизнисот поминува низ различна фаза од животниот циклус, така ќе расте и потребата за менаџментот, а тој е директно поврзан со ефикасноста и ефективноста на бизнисот. За ова можете да прочитате во менаџмент и знаење. Менаџмент наједноставно кажано претставува управување со бизнисот. Можеби ќе ви се чини доколку Вашиот бизнис е во фазата на започнување и планирате само Вие како претприемач да бидете единствени во тој бизнис дека нема да има потреба од оваа поглавје. Но сепак препорачувам да го сработите и овој наслов во вид на натамошно планирање на персоналот во Вашиот бизнис бидејќи нема уште долго да издржите сами.

Од друга страна ова поглавје како дел од процесот на планирање веќе ќе ги претстави и другите трошоци кои понатаму ќе ги користиме во планирање на финансиите.

Што треба да содржи овој наслов?

 • Краткиот преглед на насловот
 • Организациска структура
 • Менаџерски тим
 • Можни слабости на менаџерскиот тим
 • План на персоналот на бизнисот

1. Краток преглед на насловот

И повторно поглавјето за менаџмент во бизнис планот започнува како и секое поглавје со краток преглед на поглавјето. Овој дел ќе биде на почеток но ќе го подготвите го на крајот откако ќе го завршите поглавјето.

2. Организациска структура

Организациска структура претставува хиерархиска поставеност на вработените во бизнисот. Таа ќе покаже кој на кого одговара за извршените задачи, кој кого контролира и каква е легалната комуникацијата помеѓу вработените во бизнисот. Многу е важно да го сватите озбилно овој наслов бидејќи она што тука ќе го испланирате ќе треба да биде базирано на она што е реално денес и ќе биде реално утре. Повеќе за ова пишував во Органограм – Теорија наспроти реалност.

Организациската структура треба да биде претставена во вид на организациски дијаграм или график (нарекуван како органограм). Имате опција за бесплатни онлајн апликации за изработка на органограмот како што е gliffy. Ќе треба само да се регистрирате и ќе можете да ја користите апликацијата. Можете и да го користите Microsoft Office Word кој има опција за внесување на график во вид на организациски дијаграм кој можете да го персонализирате согласно Вашите потреби. На сликата е прикажан органограм од MS Word 2007.

Бизнис план - Организациски дијаграм

Органограм

Пожелно е бизнис планот да го содржи органограмот како составен дел, но доколку неможете да го направите опишете ја организациската структура текстуално со зборови.

На сликата се дадени имиња на одговорните луѓе на секоја позиција. Овие позиции може да бидат функциите како продажба, маркетинг, финансии производство… Објаснете како се поделени главните функции на бизнисот и опис на работните места (кои ќе бидат задолженија за секое од работните места од органграмот).

3. Менаџерски тим

Менаџерски тим како дел од насловот за менаџментот од процесот на бизнис планирање претставува листа на менаџерите во бизнисот кои ќе го управуваат. Ова можете да бидете само вие како претприемач или пак да бидат вклучени и Вашите први соработници за управување на бизнисот доколку имате повеќе вработени. На, тоа колку менаџери ќе треба да имате ќе ви одговори опфатот на менаџментот врз основа на бројот на вработени. Вообичаено тоа ќе бидат функционалните менаџери. Во овој дел за секоја од главните менаџерски позиции напишете:

 • Име и презиме на менаџерот
 • Претходно искуство на истите
 • Нивната улога во компанијата.

4. Анализа на слабости на менаџерскиот тим

Ништо не е перфектно па и Вашиот менаџерски тим. Можните слабости на менаџерскиот тим претставува добра анализа на тоа што може да биде како слабост. Новите бизниси најчесто ќе имаат повеќе да пишуваат во оваа подрачје. На пример, би требало да напишете дека Вие како претприемач ќе го водите и продажниот дел бидејќи заради недостаток на финансии не можете да најмите менаџер за таа позиција. Со тоа сте идентификувале едно Важно прашање во вид на проблем кој во иднина нема да го заборавите. Но, наведете и како планирате овие слабости да ги надминете во иднина. Можеби овие планови ќе предизвикаат превземање на одредени активности за надминување.

5. План на персоналот

План на персоналот претставува делот од бизнис планот кај што ќе ги вклучите сите работни места во компанијата. Планот на персоналот може да го претставите во вид на табела со следниве колони:

 • Работно место (на пример, менаџер за финансии, продавач…)
 • Број на вработени за тоа работно место (на пример, 1 менаџер за финансии, 10 продавачи)
 • Износ на плата или колку ќе го чини бизнисот за еден вработен на таа позиција за еден месец
 • Годишен трошок за едно такво работно место (12 х број на вработени за тоа место х месечна плата)

На сликата подолу е претставена оваа табела за три години како пример, инаку Вие ќе треба за првата година да ги направите и збирно и посебно по месечно ниво бидејќи овие трошоци на месечно ниво ќе ни бидат потребни за спроведување на анализа на готовинскиот тек.

План на трошоци за персонал

План на персонал

На ваков начин ќе ги имате плановите за персоналните трошоци за бизнисот кои во наредното поглавје ќе можеме да ги искористиме.

post

Зголемена нагласеност на казни – ниско ниво на доверба!

Како што ја читам книгата The Speed of Trust – The One Thing That Changes Everything од Stephen M.R. Covey ме наврати на еден период од пред една година и повеќе. Од друга страна, едноставно со овој пост би се надоврзал на претходниот за Една менаџерска задача – Инсталирање на доверба.

Доверба и казни

Доверба и казна

Имено, авторот навлегува во еден сосема нов термин кој го нарекува економија на доверба, која всушност има данок на доверба и дивиденда на доверба.

Системи со ниско и високо ниво на доверба

Системите со ниско ниво на доверба плаќаат данок на доверба додека системите во кои постои ниво на доверба добиваат дивиденда на доверба. Па така како една главна класификација авторот ја дава следнава:

 • 80% данок – Систем во кој не постои доверба
 • 60% данок – Систем во кој постои многу слаба доверба
 • 40% данок – Систем во кој постои слаба доверба
 • 20% данок – Систем во кој постојат отворени прашања во однос на довербата
 • Нема данок/нема дивиденда – Систем во кој довербата не претставува проблем
 • 20% дивиденда – Систем во кој довербата претставува видлив имот
 • 40% дивиденда – Систем кој функционира врз основа на одлична доверба

Најлошото е првото каде имаме данок од 80% поради тоа што во еден таков систем воопшто не постои доверба. За секоја од овие видови на системи класифицирани во однос на егзистенција на довербата во истите авторот ги дава главните причини. Она што го забележав како прво (а што го знаев и мислам дека повеќепати го потенцирав тука на претприемач во однос на бирократските системи) е дека една од главните причини да еден систем се класифицира во  систем кој плаќа 80% данок на доверба е нагласеност на казнаната политика.

Нешто што сум го искусил…

На сето ова би сакал да ги нагласам некои мои искуства каде еден ваков систем функционира:

 • Од почетокот на денот се зборува кој и за што е казнет што доведува до покачување на негативната енергија на поединците.
 • Се размислува како само да се спаси животот, а не развој, подобрување, иновативност…
 • Вработените меѓу себе се гледаат како противници, а не како колеги кои се тука заеднички да работат на развојот на системот.
 • Се размислува само на правила, а не и на начинот на спроведување на работните активности.
 • Понекогаш не се знае прецизно одговорноста кој што и кога треба да сработи, бидејќи сите трчаат се да сработат.
 • Често пати товарот паѓа само на неколкумина кои можат да завршат некоја работа.
 • Сите чекаат само да заврши денот, а утредента одат повторно со покачена негативна енергија уште на почетокот на денот.

Не би одел понатаму зошто листата би била навистина долга. Но, сепак главното нешто на што ќе падне товарот на тој данок е изгубена ефективност и ефикасност на системот, што секако ќе ги зголеми и реалните трошоци изразени во пари.

post

Една Менаџерска Задача – Инсталирање на Доверба

Менаџментот се повеќе станува наука комбинирана со искуство на менаџерот. Митот дека менаџерот се раѓа не е точен и слободно може да се каже дека е мртов. Поминав доста време проучувајќи го менаџментот како наука (почнувајќи од Тејлоризмот па се до модерното практицирање на менаџментот), а во исто време го проучував и практично преку спроведување на истражувања како и анализирајќи ги менаџерите со кои доаѓам во контакт. Моите белешки се доста поразителни за наши услови. Зошто? Мислам дека суштината на менаџментот е промашена. Не сакам да зборувам за надворешните влијанија на оваа поле како што се добивање на позиции преку врски, политичка припадност, подлизување… Тоа е некоја друга тема. Тука сакам да нагласам една навистина важна задача на секој менаџер – тоа е инсталирање на доверба.

Ќе започнам со еден цитат на Питер Дракер, за кого слободно може да се каже дека е таткото на модерниот менаџмент:

Не можете да спречите катастрофа, но можете да изградите организација која е подготвена за војување, која има висок морал, која знае како да се однесува, која верува во себеси, и каде луѓето си веруваат еден на друг. Во воените обуки, првото правило е да се инсталира во војниците доверба во нивните официри, бидејќи без доверба тие нема да се борат.

Катастрофа – Дали може да се спречи?

Во зависност од самата катастрофа, односно изворот на катастрофата ќе можеме да кажеме дали може да се спречи или не може. Понекогаш навистина не можеме да спречиме нешто особено ако тоа нешто се базира на надворешни фактори кои ние како менаџери не ги контролираме. На пример, светска економска криза, војна во друга земја каде што нашиот бизнис е присутен, промена на влада во друга земја… Тоа се фактори кои се надвор од нашиот домен на можно влијание.

Но, не треба да се откажеме, мора да се издржи и да се продолжи со битката за да опстоиме, не како поединци, туку како организација, како еден систем кој е составен од повеќе поединци. Војници на еден менаџер се луѓето кои се негови подредени хиерархиски, а самиот менаџер воопшто не би можел да биде менаџер без свои војници. Дури и еден процент да се шансите за спречување на катастрофата би требало да ги искористиме.

Затоа и сметам дека менаџер без добри војници, добри соработници, вработени, подредени или како сакате кажете ги, нема да биде добар менаџер, односно и воопшто не е менаџер.

Организациска самодоверба и меѓусебна самодоверба

Кога станува збор за самодоверба тоа е секогаш почеток на добар менаџмент во една организација. Прво, самиот менаџер треба да има самодоверба во себе. Второ, секој вработен треба да има самодоверба во себе за работата која ја изведува и третото кога постои индивидуална самодоверба се добива и организациска самодоверба.

Оваа самодоверба се поттикнува од страна на менаџерот како и од страна на самите вработени меѓусебно помагајќи си во извршување на работата. Замислете ситуација во која еден од вработените нем самодоверба во себе за извршување на некоја работна задача. Доколку менаџерот му помогне или едноставно го насочи давајќи му квалитетни насоки за исполнување на задачата таа самодоверба ќе се инсталира во вработениот. Втората алтернатива е кога вработениот знае дека секогаш кога ќе заглави колегијалноста во работната организација ќе му помогне едноставно да се одглави.

Затоа задачата на менаџерот е секогаш да ја крева сопствената самодоверба како и самодовербата кај своите вработени за да успее да изгради една клима на високо ниво на организациска колегијалност со што ќе се влезе во една спирала на постојано градење на организациска и меѓусебна самодоверба.

Доверба во менаџментот

Едно нешто сум сигурен, довербата не се добива со награди и казни, туку со начинот на дејствување на менаџерите. Дури и еден вработен кој нема доверба во менаџерот може да направи проблеми во целата организација, едноставно да го сруши целиот систем на доверба кој можеби е граден со години.

Можеби е поединец, но запоменте дека малите работи прават големи разлики. Затоа, добриот менаџер ќе се обиде да ја инсталира довербата во тие вработени.

Имам едно искуство со еден менаџер кој едноставно функционира врз основа на казни, довербата во него имаат само првите соработници и тоа само заради опстојување на тие позиции кои ги имаат. Таа доверба е вештачка, бидејќи истите во своите канцеларии го оговараат менаџерот, а сепак ги спроведуваат неговите наредби. Овој начин на менаџирање го нарекувам менаџмент врз основа на притисок.

И се би било ОК, доколку не знам дека овој начин едноставно претставува влез во еден ефект на потисната пружина, кој е докажан уште пред 50-60 години од познатиот психолог Kurt Lewin во неговата позната теорија за полето на силата. Овој начин на менаџментот ќе функционира се додека потиснатата пружина не се врати и едноставно одскокне при што целиот воспоставен систем ќе се сруши. Резултатите на таа организација се поразителни со овој принцип на менаџментот.

Затоа менаџментот и менаџерот претставува важен аспект на секој бизнис како организациски систем. Тоа не е позиција, која треба да носи привилегии, тоа е позиција која треба да носи резултати. Тоа не е позиција за секој, тоа е позиција за луѓе кои знаат и умеат да изградат и инсталираат доверба во тимот кој им е доверен да го управуваат. Тоа не е позиција за техничко лице кое ќе ги сработува сите задачи само за да се каже дека е менаџер, тоа е позиција за луѓе кои знаат да делегираат и она што е делегирано е сработено од страна на вработените и трансформирано во резултати за бизнисот.

Затоа ако Вие сте претприемач, не поставувајте менаџер само затоа што Вие мислите дека тој треба да се вика менаџер. Менаџер не е титула, ниту име, туку работно место и одговорност кои треба да донесат резултати.

post

10 Начини да ги Задржите Најдобрите Вработени

Дали сте загубиле некој солидно вешт вработен во Вашиот бизнис? Зошто си одат, кога Вие инвестиравте толку многу пари и знаење во него? Дали е тоа заради повисока плата или заради тоа што Вашиот бизнис не ги третира на вистински начин највредните ресурси – вработени?

Вработените претставуваат срце на бизнисот. Можете да имате добри, но исто така и лоши вработени. Но, опасноста е што добрите вработени може да ве напуштат. Ова е губиток за бизнисот како целина и секако претприемачот мора да најде нови вработени што секако не е лесно тие нови да бидат квалитетни.

Employees1 Слика: FreeDigitalPhotos.net

Додека за оние лошите воопшто не ве интересира, за оние добрите и тоа како ќе бидете заинтересирани бидејќи ќе го ослабнат Вашиот бизнис во многу аспекти.

Една реалност кај малите бизниси е дека вработените порано или пак подоцна си заминуваат. Но, интересно е што вработените со слаби вештини ќе сакаат да се сокријат и останат засекогаш во бизнисот. А, од друга страна оние добрите и вештите ќе ве напуштаат. Доколку оваа реалност продолжи без да се сопре ќе продолжите да ги губите квалитетните вработени, а во исто време ќе го зголемувате бројот на не вешти вработени. Оваа состојба ќе ја намалува бизнис потенцијалната енергија складирана во вештите вработени со што ќе се намали и целокупната бизнис потенцијална енергија на Вашиот бизнис.

Зошто квалитетните вработени си одат?

Постојат повеќе причини зошто вработените го напуштаат бизнисот.

Една од најголемите причини е што тие не воспоставуваат добра бизнис и приватна релација со бизнисот, претприемачот или пак менаџерот.

Друга причина е што тие не се задоволни со платата која што ја добиваат за работата која ја сработуваат.

Како причина може да биде и самата работна околина во која што работат и која што не ја поднесуваат.

Ако продолжиме понатаму ќе видиме дека постојат премногу причини.

Вие како еден претприемач мора навремено да реагирате и да го спречите заминувањето на вештите и квалитетните вработени во Вашиот бизнис.Ова е една од најважните работи на претприемачите и на менаџерите.

10 Начини да ги задржите наjдобрите!

 1. Кога избирате вработени за Вашиот бизнис, размислете два пати пред да одлучите.
 2. На квалитетните понудете им повеќе пари, а на неквалитетните намалете им ја платата. Да бидеме реални, парите се најголемиот мотивациски фактор за секој вработен. Зошто лошите и добрите момци да бидат на исто ниво. Не е фер!
 3. Бидете лојални кон нив во добрите денови и тие ќе бидат лојални кон вас и Вашиот бизнис во лошите денови.
 4. Помогнете им да ја завршат работата на правиот начин од прв пат.
 5. Обидете се со ветување дека ќе ги платите повеќе кога Вашиот бизнис ќе излезе од „лошите“ денови.
 6. Бидете искрен со нив.
 7. Наградувајте за квалитетно завршената работа иако наградата може да биде само некој добар и пофален збор. Развијте план за бонуси бидејќи секој сака бонуси. Користете ги бонусите како вид на награда за најдобрите вработени.
 8. Дајте им слободни денови кога бараат и прашајте за дополнителна работа кога на Вас ви се потребни.
 9. Размислувајте за работни места со работникот во умот. Работните места за кои вработените немаат познавање или пак здодевни работни места можат да предизвикаат отпор кај вработениот. Распределувајте вработени на работни места за кои тие имаат знаење, а од друга страна обидете се да ги дизајнирате работните места така што воопшто да не бидат здодевни.
 10. Нагласувјте ја тимската работа. Понекогаш односите помеѓу членовите на тимот се помоќни отколку другите односи во бизнисот. Тимско размислување може да има големо влијание на членовите на тимот.

Зошто е важно спречување на заминување на најдобрите?

Прво, Вашите вработени се најважниот дел од Вашиот бизнис. Тие се пред Вашиот производ или услуга, пред технологијата, пред се друго во бизнисот. Без нив ништо нема да биде реалност. Без вработени, ќе немате производи или услуги, нема да можете да ја користите технологијата и нема да можете да ги изведете бизнис активностите.

Од друга страна во секој вешт вработен вие имате инвестирано време и ресурси и кога тие си заминуваaт порано отколку што сте успеале да си ја повратите инвестицијата ќе мора да го започнете повтoрно целиот процес. На ваков начин губите време и секако пари кои ги инвестирате во вработените. Вашето време и пари претставуваат бизнис елементи кои имаат складирано голема бизнис потенцијална енергија.

post

Станав Менаџер и Сега Што?

Оваа е еден од почестите проблеми кој се јавува кај луѓето при напредување во кариерата. Секој сака да напредува за да стане некој менаџер. Нормално, во некои нормални услови напредувањето се одвива постепено: прволиниски, среден и на крај врвен менаџер. Но, понекогаш може и да се случи и да се рипне по некое скалило, што сметам дека не е пожелно.

Она што сакам да го истакнам со овој напис е дека напредувањето треба да се разграничи уште кај оној кој станува менаџер. Основното разграничување кое треба да се направи е:

 • Потребни вештини за понатаму
 • Потребни активности за понатаму.

Разграничувањето се однесува за тоа да се “заборави” досегашната работа и да се започне со една сосема друга работа која се нарекува менаџмент.

Кога велам да се заборави не мислам на комплетно бришење од меморија, туку едноставно досегашното знаење за новата работа нем да биде толку потребно.

Вештини

Вештините претставуваат дел од трет слој за успех на еден претприемач. Тука веќе опфативме повеќе детали за вештините.

Менаџерите треба да располагаат со три типа на вештини:

 • технички
 • концепциски и
 • хуманитарни.

Техничките вештини се оние вештини кои ни овозможуваат да ја извршуваме досегашната работа. На пример, еден програмер во IT компанија има програмерски вештини.

Концепциските вештини се веќе нешто друго. Еден човек со технички вештини е вешт да работи нешто со своите раце и нормално од неговите раце да зависи само неговата работа. Концепциските вештини пак значат вештини при кои одредени акции на работно место каде што се надмоќни овие вештини предизвикуваат последици и на други работни места. Ова значи дека концепциските вештини претставуваат вештини за да се гледа бизнис целината.

Хуманитарни вештини се вештини за работа со луѓе. Секое рботно место е поврзано со работење со други луѓе. Интеракција, комуникација, групи, одделенија, колеги… Сето тоа се секојдневни зборови во еден бизнис свет за еден вработен.

Хуманитарните вештини мора секој да ги има. Концепциските вештини се најпотребни за менаџерските нивоа. Колку е повисоко менаџерското ниво во хиерархијата на бизнисот, толку поголеми концепциски вештини се потребни за претприемачот. Додека техничките вештини се најпотребни за прволиниското ниво и секако најниското ниво во бизнисот.

Значи, кога напредувате во кариерата (добивате менаџерска позиција) не можете да останете само со истите вештини во Вашата секојдневна работа. Ова значи дека ќе треба:

 • Дел од техничките вештини да ги оставите настрана,
 • Тој дел од техничките вештини да го надополните со концепциски вештини.

Активности

Мислам дека веќе е јасно дека освен вештините треба да се остават на страна и досегашните активности и однесување во работата.

Вештината не постои сама за себе туку таа вештина се користи во секојдневните активности. На пример, програмерот со програмерски вештини, нормално е да програмира и само програмира доколку е на почетното скалило од хиерархијата на бизнисот.

Кога тој програмер ќе стане раководител (менаџер), дури и прволиниски менаџер, веќе основната активност нема да му биде програмирање туку менаџирање (управување).

Ова значи дека веќе кога ќе станете менаџери ќе ви бидат потребни повеќе концепциски вештини и вашите задачи ќе бидат да:

 • Планирате
 • Организирате
 • Раководите
 • Мотивирате
 • Екипирате и
 • Контролирате.

Ова се основните функции на менаџментот. Значи сега веќе ќе ги планирате активностите на службата која ја водите, при тоа ќе ги организирате, раководите и мотивирате вработените во таа служба. Од друга страна ќе размислувате и за екипирање на службата со квалитетни вработени. И секако на крајот ќе ја контролирате работата на сите вработени во таа служба.

post

Како да постигнете се што ќе посакате во 2010?

Вчера во раните утрински часови бев учесник на еден вебинар за постигнувања во 2010. Вебинарот беше извонреден и траеше околу два и пол часа.

Како да ги постигнете целите за 2010?

Би сакал накратко да ги презентирам главните заклучоци или препораки од вебинарот за постигнувања во 2010 за да можете да постигнете се што ќе поставите како цел за Вас и за Вашиот бизнис во 2010.

1. Започни со претходната година

Затворете ја претходната година со една анализа на се она што сте го постигнале и се онашто не сте го постигнале. Што е тоа што сте го направиле добро, а што е она што не сте го направиле добро. И секогаш поставете прашање зошто.

2. Погледнете во иднината

Предвидете што ќе се случува во иднината? Какви ќе бидат трендовите? Кои ќе бидат Вашите цели оваа година? Одговорете на овие прашања како би направиле подобра слика за она што ќе се случува во оваа нова година.

3. Поставете ги целите за оваа година

Кога ги поставувате целите не мислете само на бизнис цели туку и Ваши лични цели кои сакате да ги постигнете во новата година. Внимавајте да не се прецените во однос на Вашите можности за постигнување на тие цели. Анализирајте ги целите во однос на важноста и итноста на истите.

4. Воспоставете систем за постигнување на целите

Ова едноставно претставува трансформација на годишните цели во месечни потребни постигнувања, кои пак се трансформираат во неделни цели, за на крај да се трансформираат во дневни активности. Овие дневни задачи треба да имаат приоритет во Вашиот календар на дневни активности.

5. Менаџирајте го сопственото време

Ова се едноставно активности кои ќе воведат квалитетен систем за менаџирање на вашето секојдневно време кое ќе го трошите на исполнување на целите поставени за оваа година. Користете календар во кој ќе бидат внесени сите дневни активности согласно приоритетот на истите. Завршете ги првин оние најприоритетните. Поделете го денот на рутински задачи и вистински проекти. Рутинските задачи нека бидат последни.

6. Проектен менаџмент

Едноставна препорака кога станува збор за проектен менаџмент е да се насочите на завршување на еден проект пред да почнете со друг. Ова се однесува на внатрешни проекти во Вашиот бизнис. Доколку започнете неколку проекти одеднаш ќе го одложите завршувањето на сите започнати проекти што нема да биде корисно за Вас како претприемач и Вашиот бизнис.

7. Самодисциплина

Имајте самодисциплина за спроведување на сите дневни активности како што се наведени во Вашиот календар со дневни активности. Поставете време кога една активност треба да биде завршена а кога треба да започне друга. Вклучете ги и Вашите лувства во процесот, како и сите ментални поттикнувачи што ќе ве поттикнуваат постојано на завршување на задачите. Зошто го работите тоа што го работите? Дали да обезбедите подобар живот за Вашите деца и Вашето семејство? Што е она што ве турка напред во целиот процес.

Објавете конкретен датум за завршување на некој проект. Нека биде јавен датумот и нека бидат известени потенцијалните клиенти за тој датум и што мое да очекуваат тогаш. Ова е еден начин кој ќе ве натера да се насочите кон целосно завршување на тој проект.

8. Помалку инпут за повеќе резултати

Балансирајте како со најмалку напор да постигнете поголеми резултати. Искористете го 80/20 правило за оваа цел. 20% од Вашите активности ќе донесат 80% на резултати се останато е рутина која не е продуктивна и не дава резултати. Ова може да се чини како нешто неостварливо, но со вистинско фокусирање кон прво вистинските работи сметам дека е реално.

Следете ги препораките и до крајот на месецот имајте сопствен календар за секојдневни активности кои ќе доведат до исполнување на поставените цели. Доколку некој ден остварите помалку од онаа предвиденото нека следи веднаш прашањето ЗОШТО како би вклучиле и елемент на сомоподобрување на целиот процес.

Се надевам дека на еден ваков пооргнизиран начин ќе успеете да исполните се што сте зацртале за оваа година.

post

Менаџмент – Најдоброто на претприемач во 2009

Како пета тема од серијалот Најдоброто на претпримач за 2009 година е менаџментот. Оваа тема беше опфатена и форсирана особено во првите 6 месеци на претприемач. Особено важни елементи се менаџмент филозофиите кои ги обработивме на артиклите на претприемач.

Секој претприемач ќе бидне еден ден менаџер или пак би требало да биде менаџер. Првата потреба од менаџментот ќе се јаво со првиот вработен во Вашиот бизнис. Така, и оваа знаење ќе биде од голема корист за секој претприемач.

Како најдобри наслови од темата менаџмент на претприемач би ги извлекол следниве:

 1. 11 Најважни Задачи за Менаџерите. Видете кои се најважните задачи кои Вие како менаџер би требало да ги спроведувате во бизнисот.
 2. 4Е Рамка За Градење На Тим Кој Победува. Ова е една рмка користена од еден од најголемите докажани менаџери во светот Џек Велч долгогодишниот водач на Џенерал Електрик.
 3. Бизнис Органограм – Теорија наспроти Реалноста. Како да го дизајнирате и имплементирате органограмот во Вашиот бизнис кој ќе ја зголеми ефикасноста и ефективноста на бизнисот.
 4. Преглед на менаџмент вештини. Кои вештини ќе треба да ги поседувате за да бидете добар менаџер.
 5. Бирократија – Уништувач на организациски системи. Самото име на написот кажува многу, обидете се да не воведете бирократија во Вашиот бизнис.
 6. Администрација како 20 од 80/20 правило. Обидете се овие административните задачи да ги делегирате на некој друг. Вие бидете сконцентрирани на оние задачи кои носат 80% од резултатите.
 7. Менаџмент филозофии. Тука ќе ги најдете најважните менаџмент филозофии. Ги опфативме TQM, Lean management, KAIZEN, Реинженеринг и фрактална филозофија.
post

11 Најважни Задачи за Менаџерите

Менаџирањето е една од најважните задачи во секој бизнис. Понекогаш еден претприемач во исто време е и менаџер.

Менаџерски задачи

Постојат еден куп на задачи кои менаџерите треба да ги имплементираат во секојдневните работни активности, а кои мора да доведат до ефективност и ефикасност во бизнисот и организацискиот живот.

Затоа тука на претприемач направив една листа на најважните задачи за еден менаџер.

1. Тренинг

Една од најважните задачи на еден менаџер е тренирањето, обучувањето, пренесување на знаењето. Менаџерот мора да биде насочувач на луѓето во бизнисот, кој насочувањето ќе го изведува преку вистински инструкции и обука. Целта е да се развие бизнис со голема бизнис потенцијална енергија во вработените.

2. Планирање

Планирањето е една од менаџерските функции и една важна секојдневна задача за менаџерите. Менаџерите ги планираат идните патишта каде бизнисот ќе оди и активностите кои мора да бидат извршени од организациските членови.

3. Промени

Во реалноста, не постои ден во бизнис животот без промени. Промените треба да бидат планирани и менаџирани за да ги донесат посакуваните резутати. Менаџерите во исто време мора да ја одржат тековната успешност на бизнисот и да имплементираат промени кои ќе донесат идна успешност.

4. Предвидување

Предвидувањето е уште една задача на менаџерите која претставува обезбедување на слика како ќе изгледа бизнисот во иднината. Ова е важно, бидејќи доколку имаме подобра слика за иднината, ќе бидеме подобро подготвени за таа иднина.

5. Мотивирање

Луѓето мора да бидат мотивирани за да ги дадат најдобрите резултати од нивната работа. Никој не работи за ништо. Сите вработени имаат одреден тип на мотивациски фактори кои ќе го водат да даваат подобри резултати. Но, овие мотивациски фактори се различни за секој вработен. Задачата на менаџерите е да ја оптимизира таа мотивација и да ги максимизира работните перформанси на вработените. Мотивирањето е уште една менаџерска функција како надополнување на планирањето.

6. Организирање

Организирање е една од менаџерските функции како надополнување на планирањето и мотивирањето. Без одредено ниво на организирање, ќе постои хаос. Во бизнис со повеќе вработени ќе има различни идеи, различни начини на извршување на работите, и различни навики на луѓето. Организирањето е задача која ќе направи сите организациски разлики да работат како една целина – бизнисот.

7. Екипирање

Екипирање е уште една менаџерска функција. Се повеќе и повеќе оваа задача станува важна за менаџерите. Избор на вистинските кадри на бизнисот е срце на функционирањето на бизнисот во иднината. Подобри кадри, значи и поголема бизнис потенцијална енергија на бизнисот.

8. Контролирање

Контролирањето е уште една менаџерска функција како планирање, мотивирање, организирање и екипирање. Оваа задача на еден менаџер му дава слика за можни грешки помеѓу планирање и актуелната реализација. Целта е да се минимизира девијацијата помеѓу нешто што сакаме да биде и она што е реалност.

9. Преговарање

Уште една важна менаџерска задача е преговарањето. Постои внатрешно и надворешно преговарање. Внатрешно преговарање е преговарање со ентитети во внатрешноста на бизнисот. Надврешно преговарање е преговарање со ентитети кои се надвор од бизнисот како снабдувачи, потрошувачи и заедницата каде функционира бизнисот. Подобри преговарачки вештини на менаџерите ќе ја зголеми бизнис потенцијалната енергија на бизнисот.

10. Делегирање

Успешните менаџери знаат да делегираат вистински задачи на вистински вработени. Не можеме да најдеме одлични менаџери. Делегирањето на задачи на подолните хиерархиски нивоа е нешто што ги разликува успешните менаџери од оние просечните. Оваа делегирање може да биде комбинација од различно знаење и искуство кое ќе доведе до подобро извршување на задачата.

11. Претставување

Последна, но не и помалку важна задача на менаџерите е претставувањето. Менаџерите се претставници на бизнисот кои тие ги менаџираат. Како изгледаат, како зборуваат, како одат и како размислуваат менаџерите ќе прави слика за бизнисот во очите на луѓето кои се надвор од бизнисот.